fanaposten.no

FIKK BOT: Statsminister Erna Solberg fikk 20.000 kroner i bot i fo. Politiet slår fast at hun brøt regler om smittevern under feiringen av 60-årsdagen sin. Det skjedde på Geilo i Viken i vinterferien. Foto: Berit Roald, NTB

– En skandaløst svak redegjørelse

Meninger · Publisert 09:49, 17 apr 2021

Som mange andre i Norges land fulgte jeg med spenning politiet i Østfold sin redegjørelse, begrunnelse og konklusjon i saken om statsministerens mulige overtredelser av smittevernreglenes forskrifter og anbefalinger.

Jeg har tidligere grepet til pennen i forbindelse med den ene av sakene som gjaldt «sushimiddagen» i leiligheten. I følge mye brukt «autoritet» fra UIB forelå det her en «åpenbart straffbar handling» og «soleklar straffbar handling», for å bruke noen av uttrykkene. Denne tolkingen ble med fete typer videreformidlet til nettaviser, diverse sosiale media samt til aviser og i nyheter over hele landet.

Jeg mente på grunnlag av mine juridiske kunnskaper og min erfaring at den tolking professoren hadde kommet med helt klart var uriktig og prøvde å få inn en kronikk/debattinnlegg i en rekke aviser, særlig de som hadde brukt de feteste typene.

Jeg oppfordret også til å få innhentet vurdering fra en som var spesialist på strafferett om det ikke skulle være plass til mitt innlegg. Svaret var hele tiden det samme. Det var dessverre ikke mulig å finne plass til innlegget mitt. I mellomtiden var det lett å merke hvordan media hadde påvirket svært mange. Selvfølgelig måtte statsministeren straffes.

Eneste avis som synes det var riktig å ta inn innlegget var Fanaposten. Jeg tror faktisk avisen da var den eneste i landet som har gitt spalteplass til den fremstilling av saken som nå er blitt resultatet. Redegjørelsen fra politiet sier nå at dette ikke var et straffbart forhold. Det burde være en tankevekker for media, eksperten og ikke minst journalister som med sine uttalelser har fyrt opp under kravet om straff begrunnet med at andre ble straffet.

Hverken statsministeren eller andre skal eller kan straffes for at de ikke følger anbefalinger, om det er blitt gjort feil blir det ikke bedre om det gjøres flere. Vi er sikkert mange som er lei av hele saken. Jeg visste at jeg ikke ville være enig hvis det ble ilagt bot for restaurantbesøket da jeg mener vilkårene ikke er til stede. Hadde det kommet en fornuftig og grundig redegjørelse hadde jeg levd videre med uenigheten. Men jeg kvakk til da uttalelsen om «likhet for loven» men ikke alle «er like» dukket opp.

Det kunne vært en uheldig formulering om et grunnleggende prinsipp i norsk strafferett. Poenget i prinsippet er jo nettopp at selv om vi ikke er like skal det være likhet for loven, du skal dømmes for den handlingen du har gjort uansett hvilken stilling eller posisjon du har i samfunnet. Så opplever vi at politiet straffer eksakt på grunn av den posisjon «tiltalte» har mens de klart sier at en ikke ville straffe andre?

Denne slags feil kan ikke en seriøs påtalemyndighet tillate seg å gjøre. I den andre saken som gjaldt restaurantbesøket ble konklusjonen at statsministeren ble ilagt en bot på kr. 20000,-. Umiddelbart etter redegjørelsen kom det frem uttalelse fra ekspert ved UIB om at den « stort sett var klok». Jeg må bruke noe plass på å forklare hvorfor den er svært lite klok og særdeles mangelfull, vel vitende om at noen kan synes dette er juridisk flisespikkeri. Det stilles imidlertid svært strenge krav til klarhet og da blir det ofte diskusjon om små nyanser, er lovteksten klar nok til at man må forstå at den konkrete handling omfattes av en straffebestemmelsen?

Den aktuelle lovbestemmelsen som påstås overtrådt stiller opp to vilkår: Det skal for det første være et «lokale som leies eller lånes ut» og det skal for det annet være til en form for forsamling/sammenkomst i disse lokalene. Dette kan være seminarer, kurs, medlemsmøter, andre private sammenkomster o.s.v. Hvis begge disse vilkårene er til stede det snakk om et arrangement som da kommer inn under forskriften. Det er slik bestemmelsen må tolkes snakk om eksklusiv bruk, du leier eller låner hele lokalet til formål som nevnt i lovbestemmelsen. Denne tolkingen støttes også av en særregel som som gjelder der også andre kan ha adgang til samme lokale.

Enkelt sagt skulle dette bety at hvis du går og spiser i dette lokalet er selve lokalet hverken lånt eller leiet i lovens forstand og en «tiltale» ville falle som et korthus. Etter min vurdering er dette rimelig klart. Det er fullt lovlig å bestille bord og gå på restaurant og spise, antallet er kun begrenset av kapasiteten til restauranten. (Avstandsreglene må kunne holdes)

Politiet drøfter ikke engang opp problemstillingen.

Det kan og være et spørsmål om det er en «privat sammenkomst» i lovens forstand når kohortene er plassert rundt i lokalet og ikke sitter ved samme bord.

Politiet har ikke engang tatt opp denne problemstillingen.

For at en skal kunne straffes er det i strafferetten et absolutt vilkår at det foreligger skyld, (gjerningsmannen kan bebreides) Har kreves grov uaktsomhet eller forsett, uaktsomhet som ikke er grov straffes ikke. Helt sentralt og kanskje her ekstra vanskelig da reglene endres og er forskjellige forskjellige steder. Vet ikke påtalemyndigheten at det er et skyldkrav som skal være oppfylt?

Politiet har ikke engang tatt opp denne problemstillingen.

Mens vilkårene for straff knapt er behandlet er det gjort utførlig rede for Politiet sin praksis og hensiktsmessigheten av å straffe. Her viser redegjørelsen igjen mangelfulle kunnskaper om reglene. Straff er et onde som påføres den skyldige og som skal føles som et onde slik at den skyldige selv ikke gjentar handlingen (indidualpreventivt) og for å fortelle andre at denne handlingen er belagt med straff (almenpreventivt). Å straffe noen for at andre generelt ikke skal bryte lovregler finnes det ikke hjemmel for i norsk rett.

En eventuell overtredelse er her en bagatell i den forstand at det rent faktisk ikke medfører økt smittefare om det er en kohort fra samme familie eller andre som befinner seg i lokalet så lenge avstandsreglene overholdes. Å bli ilagt straff fordi man ikke bestilte bord hver for seg og betalte hver for seg har ingen fornuftig hensikt.

Hele redegjørelsen er en flau affære for påtalemyndigheten som burde henlegge saken som et ikke straffbart forhold og håpe at folk glemte innholdet i redegjørelsen.

Måtte i retten etter å ha sprutet vann på vaktpersonell ved Haakonsvern

Tre menn i alderen 24 til 28 år møtte nylig i Bergen tingrett tiltalt for å ha hindret offentlige tjenestepersoner i å utføre jobben sin etter å ha...

Se lesernes bilder fra Sankthans

I kveld blir det båtkortesje med M/Y Faun på Fanafjorden. Vi i Fanaposten blir veldig glade for bilder fra både dette og andre sankthans-markeringer...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten