fanaposten.no

En by som har ambisjoner om å være en miljø- og kulturby, må kunne verne om og foredle sine blågrønne ressurser på en bedre måte

I ulike innlegg i BT nylig, både redaksjonelt og i debattform, har flere tatt til orde for Bergen som Kulturby. BT tar og i en kronikk opp at det er en tragedie at Naturen ikke har en bedre lobby.

Meninger · Publisert 22:24, 6 nov 2019

Ja, det er en tragedie - og det er ikke bare i Amazonas at det brenner i livets bibliotek. Hver dag mister vi sider i dette unike biblioteket også i vår by. Vi mister nærmest daglig viktige naturverdier på grunn av:

dårlige planer

dårlige holdninger blant utbyggere og entreprenører

manglende kontroll og tilsyn med en bransje på hemningsløs jakt etter profitt

kvantitativ vekst der vann, vassdrag og naturområder bygges ned

Målet med dette innlegget er å sette fokus på et av byens viktigste profilelementer, nemlig vannet.

Begrepet om Bergen som kulturby og havby nevnes i en rekke sammenhenger som en ambisjon, noe som burde forplikte når det gjelder forvaltningen av vann, vassdrag og naturmiljø.

Det er mange måter å tolke kulturbegrepet på, men i sum vil moral, verdier, normer, livsstil, sedvane og rettsregler og oppfølging av disse som oftest gi uttrykk for det kulturelle nivået i et samfunn. Både politikere, media og andre har over tid hatt sentrale deler av Bergen som definisjonsområde for Bergen som «kulturby». Men husk: sentrum er kun én av syv bydeler!

Måten en forvalter unike verdier på og driver byutvikling på i Bergen gjenspeiler en by med et altfor ensidig fokus på kvantitativ vekst. Tilstanden for natur og miljø i byen vår viser ikke et kulturelt nivå som gir grunnlag for stolthet.

Vi trenger en radikal endring av holdninger til hvordan vi forvalter og foredler naturverdiene våre på i Bergen. Vi må spille på lag med naturen og våre økosystemer dersom vi skal kunne se oss i speilet og si at vi har et kulturelt nivå som tilsier at vi er en kulturby.

Nylige planer om en gigantisk utfylling i Store Lungegårdsvann/Trenezia, Grimevatn, Storavatn og Nordåsvannet med flere synliggjør at vi er på feil spor.

Etter vår mening må vi:

tilpasse byutviklingen til miljø og landskap

stille krav om massebalanse i byggeprosjekter

komme i gang med restaurering av habitater, vassdrag og naturområder

Tilgang til reint vann, og utnyttelsen av vannkraft i ulike former, har spilt en sentral rolle i Bergens historie og utviklingen av byen. I nyere tid har vannets betydning på mange måter blitt glemt. Vann og vassdrag har blitt en salderingspost i byutviklingen.

Formålet med opprettelsen av Bergen Elveforum er å gjøre vann til et profilelement i byutviklingen for nåværende og kommende generasjoner, på lik linje med Byfjorden og Byfjellene.

I 2020 fyller Bergen 950 år. Et byjubileum for en by med en historie som Bergen peker gjerne bakover i tid. Like viktig er det at jubileet peker fremover og angir retning, særlig i en tid der bærekraftig utvikling og bevaring av natur og biologisk mangfold trenger økt fokus.

Vannmiljøet er noe av det rikeste på nettopp biologisk mangfold, og ingen bekk er for liten til å fortjene vår oppmerksomhet. Vi ønsker at byjubileet skal gi oppmerksomhet til vann som element både i fortid og nåtid slik at dette blir en del av vår felles identitet.

Bergen Elveforum gjorde i årsmøtet 29. april 2019 vedtak om å arbeide for at byjubileet skal bidra til at målet i EUs rammedirektiv om god økologisk tilstand i alle byens vannforekomster skal oppnås. Vi mener også at Bergen må oppfylle FNs Bærekrafts mål for vannressurser.

Vi har satt noen klare mål som vi ønsker at byen skal prioritere:

Restaureringsplan for Møllendalselven fra Isdalen/Svartediket. Elven har spilt en sentral rolle i Bergen bys historie, både i form av sikker vannforsyning til byens innbyggere, men og som kilde til vannkraft i ulike former. Noe også navnet Møllensdalselven beskriver. Vi ønsker at restaurering av Møllendalselven fra Svartediket til Store Lungegårdsvann og sikring av minstevannføring i tråd med EUs Rammedirektiv for vannressurser skal være et mål.

Restaurering av Cistercienser-munkenes fiskeoppdrettsanlegg, Munkedammene ved Eikelundstjern Paradis skal være et mål. Dette oppdrettsanlegget, som var knyttet til munkenes rituelle kosthold i middelalderen, ligger nå under parkeringen ved Paradis Næringspark. Vi ønsker få frem hele eller deler av dette anlegget som et viktig historisk element i byens historie, og som en viktig del av byens blågrønne identitet.

Mål om å gjenåpne minst én bekk i hver bydel i jubileumsåret, i tråd EUs Rammedirektiv og FNs Bærekrafts mål.

Ha vann som et profilelement i byutvikling for nåværende og kommende generasjoner som byens mål i jubileumsåret.

Vi inviterer innbyggere, kommune, næringsliv, lag og organisasjoner til å bli med å ta ansvar for vårt felles livsmiljø, og inviterer til en felles dugnad for vann som profil element i byutvikling i jubileumsåret.

Snart skal 1800 flere biler ut i dette krysset. Rapport foreslår hvordan det komplette kaos kan unngås

Det travle krysset på Nesttun blir enda travlere når de store utbyggingene er ferdige. Trafikkekspert anbefaler å nekte bilister å svinge til venstre...

Oppfordrer folk til å bruke nye turområder

Kommunen vil spre folk på flere turområder, og har åpnet for turparkering ved flere skoler i bydelen.

Vil uansett holde skoler og barnehager stengt tirsdag etter påske

Dersom regjeringen beslutter å gjenåpne skoler og barnehager over påske, vil første skole- og barnehagedag i Bergen være onsdag 15. april.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten