fanaposten.no

Skolebyråd Linn Engø (Ap) skriver at «Bergen på sitt beste fortsetter ikke å spørre, måle eller utrede, slik Hove og Høyre ønsker - men setter liv i de løsningene som allerede finnes, og som virker.» Foto: Marit Hommedal, NTB Scanpix

Elevene fortjener handling, ikke målinger

Meninger · Publisert 12:35, 12 jul 2019

Når gutter strever mer enn jenter på skolen, viser det at vi har en stor jobb foran oss for å gi alle barn og unge like muligheter.

Dette er alvorlig og vi er nødt til å komme raskt i gang med å jevne ut de store forskjellene. Bergen på sitt beste fortsetter ikke å spørre, måle eller utrede, slik Hove og Høyre ønsker - men setter liv i de løsningene som allerede finnes, og som virker.

Det er likevel det motsatte Hove lover i sitt innlegg i Fanaposten om fleksibel skolestart. Høyre sier at de ønsker å gi elever en skole som «ser etter nye måter å gjøre skolen enda bedre på». Arbeiderpartiet lover derimot å ty til handling for å gjøre skolen bedre.

Som Hove også viser til, peker Stoltenbergs rapport «Nye sjanser - bedre læring» på mange viktige løsninger for å endre kjønnsforskjellene i skolen. Det han overser, er at utvalget tydelig anbefaler tiltakene å «ikke bare gjelde gutter».

For både jenter og gutter som har foreldre med lav inntekt og utdannelse, har langt mindre sjanse for å fullføre utdanning. Dette underbygger at løsningene bør treffe bredt, og hjelpe både gutter og jenter.

Vi har dårlig tid. For hver eneste høst som passerer, glipper sjansen til å gi et nytt klassetrinn med gutter og jenter enda bedre muligheter til å lykkes skikkelig.

La meg derfor peke på seks konkrete og viktige tiltak som både Arbeiderpartiet og Stoltenbergutvalget stiller seg bak, og som Høyre ikke vil prioritere:

1. Tidlig innsats er nødvendig for å kunne ta hånd om barn som trenger det. Arbeiderpartiet ønsker nok voksne, med rett kompetanse i barnehagen, men også i løpet av de første trinnene på skolen.

2. 70.000 barn går sultne i løpet av en skoledag. Et enkelt måltid i grunnskolen gir bedre folkehelse, økt læring og et fellesskap rundt bordet som skaper bedre trivsel.

3. Mer lek og aktivitet på alle trinn. De yngste barna trenger mer variasjon i løpet av skoledagen, der både inne- og uterom tilpasses. De eldre barna trenger derimot mer praksis.

4. Gratis SFO til alle førsteklassinger gir de aller minste i skolen et godt, variert og trygt tilbud gjennom hele dagen. Arbeiderpartiet vil løfte SFO ved å stille krav til både kvalitet og innhold.

5. Lese-, skrive- og regnegaranti betyr å sikre alle elever tidlig hjelp og gi intensivundervisning til de som sliter. Arbeiderpartiet ønsker å ansette flere lærere, og kutte tidstyver og overdrevne rapportkrav slik at lærere får mer tid til å være lærer.

6. Tusenvis står uten læreplass hvert år, og derfor ønsker Arbeiderpartiet forpliktende samarbeid mellom bedrifter og det offentlige. Vi må rett og slett få på plass en læreplassgaranti, slik at yrkesfagelevene kan fullføre utdannelsen sin.

Elevene fortjener handling, ikke flere målinger. Stoltenberg-utvalget har gjort en viktig jobb ved å skissere kjønnsforskjellene i skolen som en stor samfunnsutfordring. Vi vet enda ikke alt om hva forskjellene skyldes - men vi vet mer enn nok til å starte arbeidet med å gi like muligheter til alle barn og unge. Det har vi i Arbeiderpartiet tenkt å gjøre.

– Dette har blitt den nye samlingsplassen i Fana

Rett før koronaen kom, stod det nye, nedre torget på Lagunen ferdig. Nå har fanafolk smått om senn begynt å ta byrommet i bruk.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten