fanaposten.no

Slik blir den nye broen ut til Bønesholmen seende ut, ifølge Mulighetsstudien til Norconsult.

Dødsstøtet for Bønesholmen og gårdsbruket?

Meninger · Publisert 22:44, 8 jan 2021

Fanaposten omtaler kommunes planer for å gjøre Bønesholmen tilgjengelig for allmenheten på bekostning av en urørt holme og rødlistede arter.

Her ønsker de å gå inn og valse over privat eiendom og rasere Bønesholmen og Kyrkjetangens sjel gjennom generasjoner.

Fagetaten grønnes sanne ansikt vises i denne sak: De truer rødlistede arter som er på holmene like ved Bønesholmen, disse er nå truet og kan forsvinne. Som det ikke er nok så truer disse planene Bergen kommunes siste sentrumsnære og historiske gårdsbruk. Her vil de ta store deler av det som i dag er en del av et aktivt og drivverdig jordbruksland.

Fra fagnotatet: «Sammendrag Nordåsvatnet er et prioritert friluftsområde. Vannet er nærmeste kystområde for en stor del av byens befolkning, med mer enn 100.000 personer innenfor gang- og sykkelavstand. Nordåsvatnet er i dag i stor grad privatisert og lite tilgjengelig for allmenheten. I tråd med Gåbyen Bergen er det viktig å tilrettelegge for mest mulig variert friluftsliv i gang- og sykkelavstand hjemmefra.»

En kan stille så lure på om det ikke er nok med rekreasjonsområder med 12 friluftsområder rundt Nordåsvannet: Gamlehaugen, Skjoldabukta, Konsulbukten, Bergens roklubb, Langestranden, Breiviken, Marmorneset, Steinsvikneset, Troldhaugen, Søvika, Marmorøyene, Kyrkjetangen.

Gamlehaugen er det største og mest sentrale parkområde for allmenheten i Fana, det svært mye brukt på sommerdager

Som det ikke er nok står det på Bergen og omland Friluftsråd sine nettsider «Marmorøyen, Flatøyna og Ulvøyna er et mye benyttet bade og friluftsområde i Nordåsvannet»

En bekrefter at det er press på utferds dager og en skal øke antall parkeringsplasser og samtidig vurderer parkeringsrestriksjoner. «Brua over til holmen den skal dimensjoneres kun for gang-/ sykkeltrafikk og traktor mht vedlikehold av området» Den skal ikke bli dominerende i landskapet ifølge fagnotatet.

Det er ikke akkurat en usynlig bro i landskapet når en ser skissen i saksdokumentet.

Er målet med denne plan å realisere Bønesholmen til Bergens svar på hovedøyen i Oslofjorden? Når kommunens egen etat, Grønn etat er imot denne broforbindelse og rasering av Bønesholmen, så er det uforståelig og svært overraskende at fageataten vil gjøre det stikk motsatte. En kan ende med å bryte loven, da det er rødlistede arter ved Bønesholmen.

Hvor er Fylkesmannen, Naturvernforbundet og innbyggerinitiativet mot denne rasering av Bønesholmen og gårdsbruket?

En må høre på høringsinnspill og grønn etat, Bønesholmen må ligge urørt og bonden må få beholde jorden slik at det er mulig å fortsette driften.

Dette viser dobbeltmoralen i praktisk miljøpolitikk i Bergen. Er det et markeringsbehov som går over privat grunn og naturmangfoldet på Bønesholmen?

Historien rundt Langegården bør børste støvet av og en bør lære av den.

Og en undergraver hjemmelsretten boden har til å drive et av de få gjenværende gårdsbruk i Bergen.

Kan det få konsekvenser for de ansvarlige om en overkjører den?

Bonden tar mer vare på det grønne en kommunen.

Hvem skal måke dette fortauet?

Det er mange som jobber på for å gjøre Nesttun sentrum farbar på holkeføret. Men hvem som skal måke fortauet for de funksjonshemmede, er fortsatt...

Keolis-sjef sluttet i dag etter rapport om varslingssak

Administrerende direktør Gry Miriam Olsen i Keolis AS har i dag kommet til enighet med styret om å avslutte sitt arbeidsforhold på dagen. Det...

Kikki holder årets Aarebrotforelesning på sin egen bursdag

Kikki Flesche Kleiven fra Espeland skal holde årets Aarebrot-forelesning søndag. Årets tema er «4.54 milliarder år med klimahistorie på 200 minutter».

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten