fanaposten.no

Dette blir utfordringene for norsk økonomi

I 2017 kom optimismen tilbake til næringslivet etter en periode med oljekrise. Det betyr ikke at vi skal lene oss tilbake, skriver næringsminister Monica Mæland.

Meninger · Publisert 12:39, 8 jan 2018

Hvordan bruke havet på nye måter?

Norge har en av verdens lengste kystlinjer, og vi har et havareal som er mer enn seks ganger større enn vårt landareal. Likevel kan vi mer om verdensrommet enn vi kan om havet. OECD anslår at havnæringene, altså olje, sjømat og maritimt vil skape 40 millioner arbeidsplasser globalt innen 2030, og at havøkonomien vil doble seg. Havet er vårt fremste fortrinn, derfor er ambisjonen at Norge skal være best på dette området. I 2018 satser regjeringen derfor stort på havet og ny havteknologi.

Hvordan bli grønnere?

Bedriftene blir møtt med økte forventninger til miljøavtrykk i produksjonen sin. Selv opplever jeg at næringslivet tar klima- og miljø svært seriøst, fordi de ser hvilken retning vi går i. Næringslivet vet at overforbruk av ressurser og ødeleggelse av naturen ikke lønner seg på sikt. Utfordringen ligger i å oppmuntre gründere og etablert næringsliv til å tenke innovativt om miljø. Vi må finne nye, mer effektive og miljøvennlige produksjonsmåter og produkter. Forskning på klima- og miljøvennlige løsninger er derfor et viktig satsingsområde. Skal regjeringen nå sitt langsiktige mål om et lavutslippssamfunn i 2050, krever det grønn omstilling i alle sektorer.

Hvordan få flere kvinnelige toppledere i næringslivet?

Vettet er jevnt fordelt mellom menn og kvinner. Likevel er kvinneandelen blant ledere i næringslivet på bare 27 prosent. Det er likestilling i det offentlige og i organisasjonslivet, men næringslivet henger etter. Vi følger opp der vi kan. Styrene i selskapene med statlig eierandel har nå en kvinneandel på 48 prosent. Antall kvinnelige styreledere har dessuten økt fra 28 prosent i 2013 til 46 prosent i 2017. Men bedriftene rundt om har fortsatt en jobb å gjøre, særlig når det kommer til rekruttering og planer for en bedre kjønnsbalanse i bedriften.

Hvordan tilpasser vi oss morgendagens arbeidsliv?

Skal vi beholde jobbene som allerede eksisterer i dag, og sørge for at folk har en jobb å gå til i årene som kommer, så må vi jobbe på! En viktig utfordring i 2018 blir å forvalte kunnskapen og kompetansen vi har i Norge på en god måte. For å ta et eksempel: en studie viser at det med stor sannsynlighet vil være en underdekning av IKT-personell i Norge i 2030. Særlig industrien og offentlig sektor vil trenge langt flere jobber med avansert IKT-kompetanse i årene som kommer. Dette blir kjempeviktig i en tid der ny teknologi, digitalisering og robotisering gir nye forretningsmodeller og aktører som utfordrer dagens næringsliv.

Hvordan forberede oss på digitaliseringsbølgen?

Produkter og tjenester endrer seg i en rasende fart. Likevel sier 2 av 3 industribedrifter at de ikke har gode nok planer for digitalisering i bedriften sin. Årsaken er at de mangler kunnskap og kapasitet til å gjøre noe med det. Særlig små og mellomstore bedrifter, som det finnes flest av i Norge, er utsatt fordi kompetansen og ressursene er begrenset. Det må bli en lavere terskel for å ta i bruk ny teknologi. Klarer ikke bedriftene det, overlever de dessverre ikke i den tøffe konkurransen.

I 2017 kom optimismen tilbake til næringslivet etter en periode med oljekrise. Det betyr ikke at vi skal lene oss tilbake. Her er fem utfordringer for 2018.

Langeneset-utbyggere holdes på pinebenken

En ny støyrapport kan avgjøre skjebnen til planene for 275 nye boliger på Langeneset.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten