fanaposten.no

– Vi forventer at det kommer mange flyktninger fra Ukraina til Norge med behov for midlertidig beskyttelse. Det vil bli krevende for mange, og det trengs derfor en skikkelig plan, sier Mari Holm Lønseth, Høyres innvandringspolitiske talsperson. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Det trengs en bedre plan for de ukrainske flyktningene

Meninger · Publisert 10:02, 25 mar 2022

Vi forventer at det kommer mange flyktninger fra Ukraina til Norge med behov for midlertidig beskyttelse. Vi skal gi dem en god velkomst, tilby dem tak over hodet, aktiviteter og mulighet til å komme ut i jobb. Det vil bli krevende for mange, og det trengs derfor en skikkelig plan.

Mer enn tre millioner mennesker har forlatt hjemmene sine siden den russiske invasjonen av Ukraina. Inkludert internt fordrevne er nå ti millioner ukrainere nå på flukt. Ikke siden andre verdenskrig har Europa sett en så stor flyktningstrøm.

Norge må derfor forberede seg på å ta imot svært mange mennesker på kort tid. Det er fint å se hvordan folk og kommuner nå sier de vil stille opp for å hjelpe. Uansett må vi være forberedt på at det kan bli krevende. Det trengs planer for hvordan vi skal håndtere den akutte mottaksfasen. Mange kommuner rundt om i landet melder nå at de savner tydeligere signaler fra nasjonale myndigheter.

Det trengs også planer på for hvilke tilbud flyktningene skal få når de bosettes i en kommune. Kommunene må både skaffe alle tak over hodet, et godt helsetilbud, og et meningsfylt aktivitetstilbud. Og de må raskest mulig få mulighet til utdanning og komme seg i jobb. For å få til dette må kommunene være sikre på at de vil få dekket kostnadene til dette.

Høyre savner en helhetlig plan som tar inn over seg at denne flyktningstrømmen ikke er lik andre flyktningstrømmer. Dette er mennesker som har behov for beskyttelse frem til krigen er over. Vi håper det ikke blir langvarig, og tilbudet må være tilpasset at de skal tilbake. De må derfor raskest mulig komme seg ut i jobb, raskere enn det systemet normalt legger opp til. Høyre foreslår derfor å opprette et hurtigspor ut i arbeid og aktivitet.

Vi må også alle forberede oss på at det kan komme en ny kollega, nabo eller elev i klassen.

Høyres plan for å ta imot ukrainske flyktninger:

- Mer forutsigbarhet for kommunene gjennom å planlegge for ulike scenarioer av ankomster.

- Tiltak for å skaffe boliger til mange flyktninger.

- Utvide antall skole- og barnehageplasser for å gi plass til alle. Det kan bli nødvendig å fravike lærernormen.

- Tilbud om sommeraktiviteter for barn og voksne – integreringen må ikke stoppe opp i sommermånedene.

- Flere tolker.

- Et bedre helsetilbud for flyktninger, og samarbeid med helsefrivilligheten for å hjelpe med traumer.

- Tilbud om norskkurs som kan kombineres med jobb.

- Utdanningsmoduler for å gjøre kompetanse fra hjemlandet relevant i Norge.

- Åpne ledige studieplasser på universiteter og høyskoler for flyktninger.

- Gjennomføre en hurtig kartlegging av arbeidsmarkedet i norske kommuner, for å kunne ha en god match mellom flyktningens kompetanse og behovet i kommunen.

- Gi tilskudd til frivilligheten og idretten for å raskt kunne gi tilbud til meningsfylt aktivitet og hjelp til de som kommer.

- Gjennomgå kommunenes tilskuddsordninger for å sikre at kommunene reelt blir kompensert for utgifter knyttet til flyktningkrisen.

Det vil også komme flere utfordringer som trenger nye løsninger. Høyre er klare for å bidra til at flyktningene får et godt tilbud i Norge frem til de igjen kan returnere til Ukraina. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta, men vi må sørge for å gi dem et tilbud som gir merverdi for å på sikt kunne bidra til å gjenoppbygge Ukraina.

Byråd Bakke tok Fana IL sin klage til følge. – Et langt steg nærmere Slåtthaug Arena

Byråd Thor Haakon Bakke har tatt Fana IL sin klage over avslag på bygging av Slåtthaug Arena til følge. – Dette er en gledens dag, sier daglig leder...

– Eit langt liv med målstrev er over

Oddvar Skre vart fødd 11. mars 1939. Han sovna stille inn laurdag 2. juli, 83 år gamal. Med han har Fana mista ein av sine mest engasjerte personar...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten