fanaposten.no

Det er rolig i Hjortevegen om dagen. – Kun myke trafikanter som går. Akkurat slik vi vil ha det, skriver Edle Ørvig og Jon Pettersen.

Debatt: Virre, virre vapp – argumentene som glapp

Meninger · Publisert 13:46, 20 aug 2020

Vanligvis er det «gøy på landet», men slik er det ikke på landlige Skjold for tiden. Utbyggere og byråd slenger om seg med argumenter for å forsvare en fortetting, som absolutt hører hjemme i langt mer bynære strøk.

Det er flere årsaker til at man velger å bo i en forstad 11 km fra Bergen sentrum. Det kan være drømmen om en liten hageflekk, en trygg skolevei, nærhet til barnehage, fritidsaktiviteter og turområder eller rett og slett det å ha naboer man vet hvem er. Årsakene er mange. På Skjold er vi slett ikke imot en strøkstilpasset fortetting, nettopp fordi vi ønsker et mangfoldig nabolag der barnefamilier fortsetter å bo og der nye familier kommer til.

LES OGSÅ: – Vi må gjøre jobben vår, Thor Haakon

Her i yttergrensen av fortettingsområde 2 har private utbyggere, i kampen om å selge sine ideer til offentlige beslutningstakere og potensielle kjøpere, brukt vikarierende argumentasjon. I en artikkel i BA i februar står daglig leder i EGD Property og utbyggingssjef i Bonava frem og begrunner hvorfor man bør kjøpe bolig i Skjoldhagen: «Skjold er et populært sted å bo, ikke minst fordi tilbudet både for gående, syklister og kollektivreisende er gode. Rett utenfor huset skal veivesenet bygge en ny sykkeltrasé». I et nytt varsel som omfatter utviding av nåværende planområde bruker Bonava imidlertid motsatt argumentasjon: «… for å utrede muligheter for å utbedre tilbud for myke trafikanter». Sistnevnte betinger blant annet å stenge avkjørselen fra Skjoldstølen for angivelig å bedre situasjonen for gående og syklende. La det være sagt: Vi myke trafikanter som frekventerer Skjoldstølen daglig kan gå trygt midt i veien, selv om vi må se oss ekstra godt over skulderen når syklistene haster forbi i «rushtiden».

LES OGSÅ: Byråden: En byutvikling for mennesker og miljø

Utbyggingssjefen i Bonava fremmer for øvrig på selskapets hjemmeside i innlegget «Den gode hjemmefølelsen på Skjold», at han selv bor på Skjold og «at han alltid tar utgangspunkt i sitt eget nabolag som består av 27 eneboliger, hvor alle flyttet inn samtidig som inspirasjon når han selv er med på å skape nye ». Med tanke på utformingen av Skjoldhagen, sier det seg selv at denne uttalelsen ikke holder vann.

Det for øvrig utbyggingssjefen egentlig hvor grenseovergangen til Skjold går? Det hadde vitterlig vært interessant å få kjennskap til hvilket område på Skjold det er han sikter til?

Grundige vurderinger av alle relevante konsekvenser må ligge til grunn når beslutninger, som påvirker så vel miljø som hele nabolag, skal fattes. Byråd Thor Haakon Bakke skriver i tilsvaret til kritikken mot fortetting på Skjold i Fanaposten at «Den snuoperasjonen som byrådet baserer sin byutviklingspolitikk på, har som mål å skape nabolag hvor barn kan leke og hvor det er godt byrom for folk og nærhet til naturen. Det blir mindre behov for bilen, og enklere å ta sykkelen, eller gå, til jobb». Hvis Thor Haakon Bakkes mål er å skape nabolag der barn kan leke, bør detfør planforslagene for de «såkalte» familieboligene i Hjortevegen 3, 12-14 og 15-17 godkjennes, kartlegges hvor mange av leilighetene i Dyrhaugen og Skjoldhagen som faktisk er kjøpt av barnefamilier?

LES OGSÅ: Er riving av hus god klimapolitikk, Thor Haakon?

Også byrådet bruker argumenter som flyter på leirgrunn. I artikkelen i Fanaposten skriver Thor Haakon Bakke: «Frustrasjonen rundt anleggsstøy i området er forståelig og bør være på et «minimum. Trøsten er at dette er midlertidig, og om ikke lenge vil boligene fylles med folk!». Midlertidig Bakke? Er det slik at de tre planlagte utbyggingsprosjektene i Hjortevegen skal ha felles oppstart? Og om så er, så kan tidsaspektet fra første spadetak til et nytt bygg står ferdig, på ingen måte karakteriseres som «midlertidig»! Vi som bor på denne siden av Skjold, har kun fått en forsmak på hva som venter oss de nærmeste fem til ti år, både når det gjelder anleggsstøy, luftkvalitet, utrygge skoleveier og kaotiske trafikale forhold. I tillegg vil bygging av utkjørsler og andre rekkefølgekrav i Hjortevegen, påvirke samtlige trafikanter i dette området i årevis. Vi står ovenfor et scenario der risikoen er at barn gjennom hele grunnskolen får utrygg skolevei og eksponeres for støy og dårlig luftkvalitet.

Utbyggingen av Skjoldhagen har gitt oss grunnlag og erfaring til å vite hva vi snakker om!

Det er uforståelig at kommunen tillater en privat utbygger å hemme all trafikk fra Hop, Fritz Riebersveg, Lagunen, Smørås, Nøttveit, Apeltun og Skjold mot Skjoldskiftet i flere måneder. Bonava har vært kjent med rekkefølgekravene siden reguleringsplanen ble godkjent, men likevel velger de å stenge krysset Sætervegen/Fanavegen idet ferien er over. Fremover må kommunen komme sterkere på banen. Det må settes betingelser til utbyggere for når rekkefølgekrav skal iverksettes, og det må kreves at det arbeides 24 timers skift.

Konsekvenser ved videre utbygging på Skjold, kan ikke vurderes enkeltvis hverken med hensyn til støy eller trafikkanalyser slik det presenteres i de planforslagene som nå foreligger i Hjortevegen. Forslagene må til enhver tid sees i sammenheng med andre pågående prosjekter og med hensyntagende til trafikk fra Smørås, Nøttveit og Apeltun. Sistnevnte er en faktor man ikke kan neglisjere nok en gang, ettersom infrastrukturen ikke ble lagt rette ved den omfattende utbyggingen i disse områdene.

Byråd Bakke uttaler for øvrig i innlegget i Fanaposten at «dagens folkevalgte må være modigere og mer progressive, både for å reparere tidligere synder, men også for å gjøre ting langt bedre fremover.Situasjonen i området følges tett og det brukes midler på å få på plass overordnete planer for området raskest mulig». Godt å høre, Bakke! Vi stoler på deg!

Men husk, at bygges det 60 – 70 nye leiligheter på en strekning på 300 meter i Hjortevegen, så kan du glemme målet om mindre trafikk, hensyn til miljø, gode boligforhold og ikke minst barn som leker.

Regjeringen letter på korona-tiltakene

Ny fase i regjeringens koronastrategi – letter på noen av de nasjonale koronatiltakene

Busstreiken: Gjennopptar meklingen

Riksmekleren har innkalt partene i konflikten til et møte onsdag.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten