fanaposten.no

Osbanelinjen ligger i dag på vestsiden av Fanavegen fra Fana blikk og sørover. Statens vegvesen skal gå i gang med en ny sykkelstamvei på østsiden, og må fjerne flere hager for å komme frem. Foto: Terje Bringsvor Nilsen

Debatt: Sykkelveger på Skjold - et umettelig behov

Meninger · Publisert 12:37, 6 aug 2020

Som Skjoldbeboer har jeg alltid tenkt at vi er privilegert som har Osbanelinjen å sykle på enten man skal sørover eller nordover.

Riktignok er det på noen strekk litt biler fra boligene langs vegen, men jeg har aldri følt dette som noe stort problem. Fartsdumper og 30 km grense gjør og sitt. De fleste steder i Bergen har vært, og er, adskillig verre stilt. Så fikk vi likevel for noen år siden i tillegg en flott ny sykkelveg langs Fanavegen/Bybanen fra Fana Blikk til Lagunen, først på vestsiden av banen til Skjold skole, deretter på østsiden til Lagunen. For blant annet Skjold skoles elever representerer den nye sykkelvegen nok et framskritt, mens Osbanelinjen synes fortsatt å være foretrukket av mange, både jobbsyklister og familier på sykkeltur.

På denne bakgrunn blir man forundret over å lese oppslag i Fanaposten om kommunens planer om å lage enda en parallell sykkelveg på Skjold, hvilket krever enorme inngrep i flere hager i Skjoldstølen, samt riving av garasjer og terrasser. Dekker denne nye traseen egentlig et reelt behov? Det er greit nok at «man må knuse noen egg for å lage en omelett». Men hva om ingen har behov for enda en «omelett»?

Som om ikke dette var nok legges det samtidig fram planer om å stenge alle utkjørsler i Skjoldtølen for biltrafikk slik at gamle Osbanelinjen her blir en enda bedre sykkelveg. Skjoldstølen er pr. i dag en svært lite trafikkert blindveg. De få bilene som kjører der er ikke noe hinder av betydning for syklende og gående.

Jeg mener det er et demokratisk problem at »gå- og sykkelbyen Bergen» trumfer alt annet. De aller fleste ønsker i dag redusert bilbruk og gode forhold for myke trafikanter, men hvem tør å stå opp for de enkeltmenneskene som må bære ofrene for at tiltakene skal kunne gjennomføres?

Høyre og Fremskrittspartiet støttet hageeierne i Skjoldtølen, men de representerer som kjent dessverre ikke et flertall i bystyret. Thor Håkon Bakke (MDG) som føler at hageeiere står i vegen for hans overordnede planer, kan således lene seg på et flertall i bystyret når han hevder et man kan ikke ta hensyn til enkeltmennesker når de står i vegen for storsamfunnets interesser. Ofte vil dette synet være riktig, men samfunnsnytten ved tiltaket bør i tilfellet være betydelig. Er storsamfunnets behov for flere sykkelveger på Skjold så stort? Er kommunens midler til sykkelstier så ubegrenset? Her må fordeler og ulemper for partene i saken veies svært nøye opp mot hverandre.

Det er skremmende å se hvor respektløst oppsitterne i Skjoldstølen er blitt behandlet i denne saken. Neste gang kan det være deg eller meg som får en gangveg eller sykkelsti, som man ikke ser behovet for, gjennom hagen vår. Da blir også vi kanskje vanskelige? Kanskje er det tid for å sette ned foten, mens det ennå er mulig å revidere denne planen. Vi må ikke overse det faktum at et godt samfunn bygges nedenfra. Vi må ikke glemme at storsamfunnet består av nettopp mange enkeltmennesker, - både syklister og hageeiere.

Kraftig vind i vente på torsdag

- Det er all grunn til å sikre løse gjenstander, råder politiet.

Ti nye smittede i Bergen, og pandemien er trolig økende nasjonalt

R-tallet viser at epidemien nasjonalt sannsynligvis er økende, melder FHI.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten