fanaposten.no

Christian Lomsdalen fra Sandsli svarer Caroline Taule og Marte Leirvåg. Foto: Privat

Debatt: - Snakk om å ri sine egne hester

Ungdommen trenger ikke politikere som prøver å løfte egne kjepphester, som i liten grad er relevante for problemstillingene det pekes på.

Meninger · Publisert 06:23, 17 jun 2020

Ungdommene i Bergen sør trenger faktiske steder å være på fritiden.

Bekjempelse av ungdomskriminalitet, mobbeombud, og miljøkoordinatorer på de videregående skolene vil ikke skape fritidsarenaer for barn og unge i bydelene våre.

Caroline Taule i Ytrebygda Høyre og Marte Leirvåg Bergen Høyre slutter seg til min kritikk av det manglende fritidstilbudet, men ut over et ønske om å bygge FYSAK også i sør, så jeg ser dessverre ingen medisin mot de symptomene vi ser i bydelene våre.

Miljøkoordinatorer ved de videregående skolene og mobbeombud som jobber med forholdene på skolen vil ikke skape bedre eller flere arenaer for ungdommene å være på når skoledagen er over. Penger til å bekjempe ungdomskriminalitet er å reparere fremfor å forebygge, og koster langt mer enn det koster å skape gode ungdomsforhold hvor barn og unge ikke faller fra.

Som lærer er jeg forsåvidt glad for forslag knyttet til tilbud som vil tette kunnskapshull og som vil gjøre overgangen fra ungdomsskole til videregående lettere for ungdommene, enten de bor i den ene eller den andre bydelen. Dette er likevel i liten grad et svar på problemstillingene vi nå ser på fritiden til ungdommene. Disse tilbudene vil ikke gjøre noe for dem som ikke driver med idrett, og som ikke har noe sted å være med venner på ettermiddagene gjennom skoleåret og mesteparten av feriene.

Ellers synes jeg det er interessant at Høyre her ber om at kommunen må utvide åpningstilbudet på fritidsklubber og tilsvarende aktivitetstilbud. Det hjelper lite når det ikke eksisterer nevneverdig med slike kommunale tilbud her i bydelene.

Taule og Leirvåg skriver at politikerne må på banen. Politikerne burde ha vært på banen allerede fra starten av, når utbyggingene i Bergen sør ble vedtatt og når reguleringsplaner for prosjekter ble godkjent og vedtatt. Det er gjennom mangeårig neglisjering av behovene for barn og unge i Fana og Ytrebygda bydeler at den situasjonen vi nå ser har oppstått. Ropet etter Valhammer fra Høyre sin side blir derfor rimelig hult. Så vidt meg bekjent har Høyre sittet med byrådsmakten i Bergen i 12 av de siste 20 årene. Det er et samlet bystyre som må ta på seg ansvaret for at det til nå ikke har skjedd stort på denne fronten her ute, for å etablere gode ungdomsarenaer og fritidstilbud, og for å støtte de initiativene som allerede foreligger.

Det er tydelig at ungdommene i Bergen sør trenger steder å være og fritidstilbud som ikke er basert på idrett. De trenger noen miljøarbeiderstillinger som kan ta initiativ til ulike aktiviteter, og de trenger at de fritidsklubbene lokale initiativ har startet får støtte. Det de ikke trenger er politikere som prøver å løfte egne kjepphester, som i liten grad er relevante for problemstillingene det pekes på.

Vedtok å bygge boliger for rusavhengige

Onsdag vedtok bystyret i Bergen at det skal bygges seks leiligheter for rusavhengige i Steinsvikkroken.

Brannvesenets nye superverktøy var avgjørende på Kokstad

Natt til lørdag brøt det ut brann i et industribygg på Kokstadflaten. Mye røyk gjorde slukkearbeidet vanskelig. Da kom de spesialbygde robotene godt...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten