fanaposten.no

Styret i Fana og Ytrebygda Venstre mener fortettingsplaner bør lages i et 20 års perspektiv. Foto: Link arkitektur, illustrasjon

Debatt: Slik vil lokallaget få slutt på tilfeldig utbygging

Erling Birkeland i Fana og Ytrebygda Venstre skriver om lokallagets forslag til byutviklingspolitikk.

Meninger · Publisert 10:22, 28 jan 2020

Det er stort fokus på fortetting langs bybanen, at den er meget tilfeldig og ikke ivaretar alle de kvalitetene som innbyggerne fortjener. Noen kaller bebyggelsen «bybanesiloer».

Slik det er lagt opp til i dag, blir et område lagt ut som fortettingsområde i Kommuneplanens arealdel, forkortet KPA. Det er en del føringer i planene, men ofte er det opp til private utbyggere å kjøpe opp eksisterende boligmasser for å bygge flest mulig kvadratmeter bolig på tomten uten hensyn til omgivelsene.

Tomteprisen som bygges inn i prisen på en leilighet ligger på ca kr 1500.- pr kvadratmeter. Derfor er det best økonomi å få bygget flest mulig kvadratmeter boligareal på tomten. Flere tilfeldige områder i fortettingsområdet blir kjøpt opp med lite hensyn til å se sammenhengen med andre utbyggeres prosjekter. Dette har bidratt til at det ligger inne et forslag på midlertidig byggestopp på Skjold. Nå liggere det også inne protester fra beboere i leiligheter bygget for ca 10 år siden mot nye leiligheter på nabotomten i dette området.

Styret i Fana-Ytrebygda Venstre mener at dette er en helt feil måte å drive fortetting på. Området som skal fortettes bør sees i et 20 års perspektiv. Innbyggerne og innflyttere må kunne stole på at deres levekår ikke står i fare for å forringes om få år som følge av tilfeldige byggeprosjekter. Det må lages en detaljplan for hvordan hele området skal være innen 20 år. Det må hensynstas boliger som skal bevares grunnet boligenes spesielle kvaliteter/egenskaper. Det må tas hensyn til friareal i området, lekeplasser, ungdomsklubber, idrettsareal og offentlige bygg som skole og barnehager. Det må vurderes plass til nærmiljøbedrifter som butikk, frisør osv. Det vil si at noen boliger rives og tomten kan brukes til friareal. Alle som må selge boligene sine skal få minimum markedspris, også tomter som ikke blir bebygget. Denne kostnaden må fordeles på alle utbyggerne.

Alle bygninger skal være tegnet og plassert før noen begynner å bygge. Hele området får en funksjonell og god arkitektur. Området deles inn i utbyggingssoner som kan bygges ut uavhengig av andre utbyggingssoner. Potensielle utbyggere kan så kjøpe opp boliger i de aktuelle sonene for å bygge ut. Ved å ha en ferdig plan, vet også de som skal flytte inn hva som er planlagt på nabotomtene. Alle boligene som skal selges blir taksert og får en markedspris. Alle som bor i området vet da at innen 15 år må de selge. De som ikke selger innen 5 år før fortettingen er planlagt ferdig, får boligen sin ekspropriert.

Det er ikke uvanlig at folk må tvangsselge når en skal ta hensyn til storsamfunnet. Eksempel ved vei- og bybaneutbygging. Brukes denne helhetstenkingen kan en unngå mye protester og usikkerhet under realiseringen av selve bygge-prosessen. Alle beboere og naboer til fortettingsområdet skal selvfølgelig høres og kunne påvirke planene før de blir endelig vedtatt.

Tine stakk fra Brasil på tre dager

Beskjeden fra far var ikke til å misforstå: – Du må bare komme det hjem, så fort som mulig!

Husk å stille klokken

Ja, det blir sommertid. Men stilles klokken én time fram eller tilbake?

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten