fanaposten.no

Erling Wanvik mener det må bygges under- og overganger i Skjoldkrysset for å sikre myke trafikanter og bedre trafikkflyten. Foto: Arkiv

Debatt: Skjoldskiftet - gambling med sikkerhet

Erling Wanvik mener det må bygges under- og overganger i Skjoldskiftet.

Meninger · Publisert 09:39, 26 feb 2019

Det er bra når trafikkanter uttrykker sin misnøye med sikkerheten i Skjoldskiftet, særlig i forbindelse med lysreguleringen i dette beryktete krysset som skaper svært risikable situasjoner for dem som ferdes her, bilførere så vel som fotgjengere.

Jevnlig ryktes det om «nestenulykker» i de tre lysregulærte overgangene som krysser like mange svært trafikkbelastete vegbaner der mer eller mindre stressete bilførere tar unødvendige sjanser i trafikkmønsteret.

Skal man oppnå 100 prosent sikring for de «myke trafikkantene», må man bokstavelig talt gå andre veier med gang/sykkelveg under vegbanen. Undergang under Osvegen og oppgang ved Kiwi, videre under Apeltunvegen, med oppgang på Essostasjon og til slutt under Fanavegen med tilkomst til Osbanetraseen.

Les også: Stein Arne har løsning på køfloken i Skjoldskiftet

Les også: Skjoldskiftet - et trafikalt kompleks

Les også: Dette krysset irriterer Stener Hansen grenseløs

Dette vil gi full trygghet for fotgjengere og langt sikrere motorisert ferdsel gjennom den omstridte rundkjøringen. En slik løsning vil også løse mye av trafikkproblemene som oppstår i rundkjøringen når biler må stanse for rødt lys i Osvegen.

Når den nye Osvegen kommer om noen år, vil dette i svært liten grad ha særlig virkning på trafikkbildet i Skjoldskiftet. Trafikken vil heller tilta på grunn av økt boligbygging og annen virksomhet i de tilstøtende lokalområder. Motorveien til Os, må således ikke bli en «sovepute» for de ansvarlige. I stedet må de ansvarlige veimyndigheter være sitt ansvar bevisst, og la oss for all del slippe å høre sytet om kroner og øre, for sikkerhet til våre medmennesker går foran alt.

Vil samle golfbanen sør for Flyplassvegen

Fana golfklubb ønsker å flytte seks hull fra nordsiden til sørsiden av Flyplassvegen. Slik vil det kunne åpnes for utbygging der dagens golfbane...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten