fanaposten.no

Slik har kommunen planlagt de nye ROP-boligene i Steinsvikkroken.

Debatt: - Samrøre om rusboliger på Råstølen

DEBATT: I lys av sakens alvorlighet må man kunne forvente at lettbeinte referanser og enkle paralleller ikke fremsettes.

Meninger · Publisert 21:03, 16 aug 2021

Fanaposten skriver 25. juni d.å. om Åsane bosenter og etableringer av ROP-boliger på Åstveit, og viser til at «nærområdet ikke har klaget en eneste gang etter at det åpnet boliger for mennesker med rusavhengighet og psykiske lidelser tett på Åstveit skole og Tertnes ILs anlegg i 2017".

Fanaposten sammenligner i sin artikkel bosenteret på Åstveit med rusboligene som er under planlegging på Råstølen. Dette er en sammenligning som ikke kan gjøres ettersom både boligene, men viktigere, nærområdene boligene på Råstølen er planlagt i, på ingen måte har likhetstrekk med Åstveit- og Tertnes området.

Åsane bosenter er etablert på samme adresse som Bjørgvin distriktpsykiatriske senter (DPS), der sistnevnte ble etablert i 2001, med den viktige funksjonen å sikre behandling og rehabilitering for mennesker med ulike psykiske lidelser, inkludert rusproblem. At man for fire år siden valgte å etablere ROP- boliger på samme adresse fremstår etter mitt syn som fornuftig, ettersom dette på tidspunktet ble samlokalisert med et kompetansesenter innen psykiatri- og rusomsorg.

LES OGSÅ: Mener kommunen legger opp til krig mot nabolag

Fanapostens oppslag om Åsanes botilbud 25. juni.

Åstveit som område har altså i ca. 20 år hatt en helse-og omsorgsinstitusjon relatert til psykiatri og rus i sitt nærområde. Fanaposten belyser i sin artikkel nærhet til Åstveit skole, som er en ungdomsskole, Tertnes videregående skole,men også Åstveit idrettspark. Det som ikke fremkommer i artikkelen er den betydelige forskjellen mellom Åsane bosenters lokasjon og det foreslåtte boliganlegget på Råstølen.

Åstveit er et etablert område. Dette dokumenteres i folketallene i bydelenei Bergenmed en vekst i det større Åsane området med ca. 10% i perioden 2001- 2019. BjørgvinDPS, men nå Åsane bosenter, er isolert fra nærmiljøet,ettersom adkomst er direkte fra Tertnesveien.Politiets statistikker fra høsten 2019 underbygger også min påstand om at området er etablert, med lavest andel saker i Bergen med kun ca. 10%.

Råstølen er et meget ungt område, fremdeles under utbygning. Ytrebygda bydel hadde i perioden 2001-2019 en vekst i folketallet på ca. 40%, og 57% av byens barn og unge tilhører Fana og Ytrebygda bydel. Når det gjelder Politiets statistikker har Bergen Sør (herunder Fana og Ytrebygda) flest saker, med ca. 30%.

Rusboligene som er planlagt på Råstølen vil bli etablert i relativ nærhet til bybanestoppet på Råstølen, i dag et område som er sterkt utfordret med problemstillinger knyttet til ungdomsmiljøet, inklusive en dramatisk økning i ungdomskriminalitet relatert til tyveri, hærverk, vold og omsetning av narkotika.

Til sammenligning tilkommer også Bergens største barneskole, Søråshøgda, med Zinken Hopp avdelingen for 5. – 7. klasse som er lokalisert på bybanestoppet. En skole som har hatt, og har, betydelige utfordringer knyttet til vold, hærverk og rusmidler, som sist omtalt i Bergens Tidende 28. mars 2021 og Fanaposten 3. mai 2021. Denne barneskolen opererer tidvis med låste dører for å unngå problemer med uvedkommende som oppsøker skole og elever, sågar med jevnlige politiutrykninger for å løse utfordringer med uvedkommende som oppsøker skolen og påfølgende bråk.

LES OGSÅ: - Dette er det siste Råstølen trenger nå

I dette skogholtet i Steinsvikkroken vil kommunen bygge et nytt boligkompleks for rusavhengige.

Men som tidligere nevnt hensyntar ikke risiko-og sårbarhetsanalysen (ROS) som er utførtfor rusboligprosjektet på Råstølen det faktum at området er tett bebygd av hovedsaklig småbarnsfamilier,ei heller de vekstutfordringene nærmiljøet står ovenfor. Verken Søråshøgda skole, inklusive Zinken Hopp, var vurdert som et moment i nevnte analyse. Dette er ikke godt nok.

Seksjonssjef for bolig og områdesatsing i Bergen, Trond Stigen, refererer at «erfaringen rundt etableringen av denne type boliganlegg er at det før etablering er sterk motstand, og uro i lokalmijøet og nabolaget til boligene». Og videre at det «etter at driften er etablert er det sjeldent rapportert om uønskede hendelser». Avslutningsvis sier han at «erfaringene rundt Åsane bosenter er et godt eksempel på dette».

Man kan ikke fremsette uriktige påstander uten belegg og forvente at dette er greit for noen, verken for nærmiljøet på Råstølen og heller ikke for de beboerne som skal etableres i ROP-boliger i Bergen kommune.

Det fremstår mildt sagt underlig at Bergen kommune, ved nevnte seksjonssjef, i informasjonsmøte om botiltaket på Råstølen avholdt 10. juni, ikke kunne fremsette nettopp erfaringer fra lignende botiltak i Bergen kommune. Den tydelige tilbakemeldingen fra Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig (BASB) var at man ikke hadde slik erfaringer. Og da særlig knyttet til etableringer i så tett bebygde områder dominert av barnefamilier, med betydelige ungdomsutfordringer.

Jeg deler ikke leder ved Åsane bosenters syn som fremsettes i artikkelen i Fanaposten om at «dealing» ikke er et problem, ettersom narkotika så lett kan fremskaffes. Er den naturlig konklusjonen deretter at vi som samfunn kan ignorere barn- og unges oppvekstvilkår fullstendig?

Etter mitt syn påligger det Bergen kommune å hensynta både trengende syke voksne mennesker, men samtidig også barn- og unge. Det er unødvendig å skape en konflikt mellom disse gruppene av trengende med behov for støtte.

De alternative tomtene som nærmiljøet på Råstølen har fremsatt for Bergen kommune ved nevnte Byrådsavdeling bør vurderes nøye, og de reelle utfordringene som eksisterer på Råstølen/ i Rådalen området adresseres og løses.

Man må kunne forvente at lettbeinte referanser og enkle paralleler ikke fremsettes i lys av sakens alvorlighet.

Disse boligene er det siste Råstølen trenger nå.

Pasient ringte inn trusler mot legen, og så gikk det fra vondt til verre

Da trusselmeldingene tikket inn og politiet møtte opp på døren, eskalerte situasjonen. – Det hele endte opp med at kvinnen ble pågrepet der og da,...

Nye garderobebrakker på vei

Kommunen har bestilt midlertidige brakker, som midlertidig erstatning for de midlertidige brakkene, som permanent skal erstatte de midlertidige...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten