fanaposten.no

Debatt: Rådalen industriområde må saneres og fjernes

Meninger · Publisert 11:05, 23 jun 2020

Fanaposten skriver at Byrådet i Bergen vil ha karbonfangst i Rådalen. Karbonfangst høres fint ut i teorien, men innebærer en gigantisk industrialisering av et område preget av boligbebyggelse og barneidrett. Stend er dessuten hjertet i et flere tusen år gammelt kulturlandskap. Vi mener at Rådalen Industriområde må saneres og fjernes.

Fra tidlig 1960-tallet har det pågått omfattende forurensing i dette industriområdet. Under markene ved Stavollen Idrettspark ligger Norges nest største bossdeponi. Det er deponert avfall fra 1962 til 1996. Avfallet består blant annet av nærings- og husholdningsavfall, farlig avfall, bilvrak, busser, slam og skrapjern. Deponiene inneholder 3,2 millioner kubikkmeter med forurensede masser. Til sammenligning vil steindeponiet i Hordnesskogen inneholde ca 1,2 millioner kubikk.

LES OGSÅ: Tror de har funnet årsaken til at det luktet

Ignoranse og brutte løfter

Deponiene har utslipp av deponigass og sigevann og overvannet har utløp i Melkevika. Hordnesskogens Venner har med hjelp fra anerkjente laboratorier tatt vannprøver av overvannet som viser betydelige mengder miljøgifter. Vi har etterlyst en grundig miljøkartlegging av den forurensende virksomheten i Rådalen. Byrådsleder Valhammer lovet at kartleggingen skulle være ferdig før sommeren 2020. Ingenting har skjedd, trass gjentatte henvendelser til Byrådet. Hordnesskogens Venner sendte nok en purring til Byrådet 4. juni i år.

Mange er svært bekymret for situasjonen i området og er redde for de helsemessige konsekvensene av industri, forurensing og tungtransport. Vi er urolige for påvirkning på natur- og dyreliv, på grunnvannet og ikke minst, påvirkningen på Fanafjorden. Både støy-, støv- og luktplager er rapportert inn en rekke ganger. Vi vil spesielt fremheve den engstelsen som mange føler knyttet til mulige gassutslipp fra biogassanlegget og branner/ulykker ved forbrenningsanlegget og tilstøtende virksomhet.

Derfor er det helt uforståelig at Byrådet kan ignorere løfter og byrådsvedtak om en miljøkonsekvensanalyse for hele området. Derimot går Byrådet inn for å utrede karbonfangst i Rådalen. I framstillingen til Byrådet vil de også få på plass en ordning for utsortering av matavfall i regi av BIR. Det er sannsynlig at de ønsker å plassere matavfallet i Rådalen. Det vil skape lukt, skadedyr og økt transportbehov.

Byråd Bakke uttaler til Fanaposten at der kun finnes to alternativer: “Slutte å brenne boss i Rådalen, eller å fange CO2’en”. Bakke avslører her en manglende evne til å tenke nytt og menneskevennlig; tenke konsekvens av en slik uttalelse om utvidelse i et tett befolket område, idrettsanlegg, skoler og rike kultur- og naturverdier innen kort avstand. Jo, det finnes alternativer byråd Bakke!

LES OGSÅ: - Mer krav til byutvikling skaper mer liv mellom husene

Våre verdier

BIR har i sin mulighetsstudie for CO2-fangst i Rådalen nevnt en investering på cirka 10 milliarder og i tillegg et betydelig tilleggsareal for å få bygget dette. En bedrift som skal investere 10 milliarder må tenke fremtidsrettet og visjonært. Fremtiden og visjonen for Rådalen er ikke industri.

Det er svært lite tilgjengelig areal i Rådalen, deponiområdene kan ikke benyttes. BIR skriver i sin mulighetsstudie at Stavollen Idrettspark er tilgjengelig areal. Skal industri få fortrinnsrett før idrett, kulturminner og naturverdier?

Vi er sterkt uenig i BIR sin mulighetsstudie. Stavollen Idrettspark og Hordnesskogen er ikke tilgjengelige for industri!

Hvordan ville et CO2-fangstanlegg ha påvirket nærmiljøet?

Spørsmålene er mange. Det viktigste spørsmålet er derimot om det er Rådal Industriområde som er best egnet for denne virksomheten på lang sikt? Nei.

Fana og Ytrebygda er de raskest voksende bydeler i Bergen med cirka 70000 innbyggere, med størst andel barn og unge av alle bydeler. De to bydelene har titusenvis av arbeidsplasser og fortetting i høy grad langs Bybanen. Byutviklingen fortsetter i høy fart, og en utvidelse av industrien i Rådal skal ikke være en del av denne utviklingen.

Politisk ledelse har et stort samfunnsansvar. De skal sørge for at forholdene er lagt til rette for en fremtidsrettet og sunn utvikling for samfunnet. Her må viktige natur-, kultur- og menneskelige verdier settes først, ikke industri i et byutviklingsområde.

LES OGSÅ: Si nei til massiv utbygging på Fanaflaten og Fanastølen

Et utdatert anlegg

Forbrenningsanlegget til BIR er snart 25 år gammelt, et CO2-fangstanlegg vil sannsynligvis kunne realiseres først om mange år. Stavollen Idrettspark og Hordnesskogen kan ikke ofres på bekostning av industri. Hele anlegget må flyttes til et mer hensiktsmessig område med utviklingsmuligheter som ikke finnes i Rådalen. Skal man først bygge et nytt anlegg må man tenke langsiktig og det må bygges på et fundament av moderne teknologi, arealeffektivt og med en infrastruktur tilrettelagt for grønn og sirkulær virksomhet.

Infrastrukturen i Rådalen er gammel og utdatert, tilrettelagt for virksomhet som tilhører fortiden. Industrien i Rådalen er 100 prosent basert på tungtransport på vei og som en digresjon må det nevnes at BIR tar imot husholdningsavfall fra England. Dette blir sendt med båt til Ågotnes, transport med bil til Rådalen. Hvordan det kan være miljøvennlig er en gåte.

Industrien i Rådalen må flyttes vekk. Det mangler ikke på egnede formål i dette området. Industri er ikke et av dem! Området må saneres og tilbakeføres til sine opprinnelige forhold, før Norges nest største miljøbombe ble plassert her.

Da vil området bli transformert til et område for myke og grønne verdier som Bergen i fremtiden vil få enda større behov for i lys av den raske byutviklingen. Det vil være en fantastisk opptur for naturverdier, miljøet, idretten, kulturen, byutviklingen og Bergen.

Fremtiden og visjonen for Rådalen er ikke industri.

To koronasmittede ved Midtun skole

To personer tilknyttet 5. og 7. trinn på Midtun skole har fått påvist covid-19. Smittevernkontoret driver nå smittesporing av nærkontakter.

Fana kollapset i Tønsberg

– Vanskelig å forstå, sier Celine Solstad.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten