fanaposten.no

Debatt: - Presset grunneierne utsettes for går på helsen løs

Massivt og vedvarende press på grunneiere medfører psykiske plager. Hvor er helsebyrådet og politikerne?

Meninger · Publisert 19:18, 14 sep 2021

De siste ukene har det vært flere gode og informative innlegg i media som omtaler Bergen kommune v/plan- og bygningsetaten sin måte å henvende seg til innbyggerne på. Dette handler om bygninger i strandsonen der det stilles krav om riving, endring, eller fjerning. Hvis ikke blir grunneierne straffet med mulkt, dagbøter på flere tusen kroner, og/eller politianmeldelse.

Dette gjelder mennesker som er kommet i en vanskelig situasjon og som i stor grad er sårbare fordi de i mange tilfeller ikke visste at det var gjort ulovligheter.

Det er snakk om eldre folk som ikke fullt ut forstår innholdet i brev fra kommunen, mennesker som har arvet eiendommer og som trodde alt var i orden, og ikke minst gjelder det mennesker som har ønsket å ta var på eiendommene sine – også for å verne dem mot vær og vind og økende vannstand. Grunneierne har fått brev fra kommunen som er av en slik art at de opplever å bli stemplet som kriminelle.

Dette blant annet fordi de har flyttet egen stein på egen grunn – det er forbudt! Noen har også fått krav om å fjerne tiltak som har til hensikt å beskytte bygninger mot stor sjø og bølger, med den konsekvens at forsikringen ikke lenger dekker eventuelle skader som kan oppstå. Hvor er logikken? Er det bare paragrafer som gjelder i plan- og bygningsetaten? Er fornuften og klokskapen borte?

Sakene er mange, omfattende, og krevende, og medfører enorme utfordringer for innbyggerne.

Mange grunneiere har allerede brukt flere tusen kroner på bistand fra advokater, bistand fra arkitekter for utarbeiding av endringsmeldinger, og ingeniører for å se på uteområder med påfølgende søknader om godkjenning, osv. Søknader blir i stor grad avvist av kommunen med de konsekvenser at grunneierne må leie inn entreprenører som går i gang med riving av bygninger og uteområder. I tillegg opplever mange grunneiere at ulike søknader har vært gjennom en ufullstendig og slett behandling i kommunen. I noen tilfeller er det vist til at grunneierne har benyttet feile paragrafer i søknadene og fått avslag.

Grunneierne må likevel betale flere tusen kroner i omkostninger og gebyr uten noen form for veiledning i hva som kan/bør gjøres videre, eller at søknadene på noen måte har ført frem til en løsning, annet enn riving, endring eller fjerning, mulkt og/eller dagbøter. Har ikke plan- og bygningsetaten et veiledningsansvar?

Det er i seg selv en stor emosjonelle belastningen å se at eiendommer som har vært i familiene i mange år, nå blir offer for etatens vedtak. I mange tilfeller, fra tidligere tider, har ikke Bergen kommune behandlet henvendelser i det hele tatt på grunn av rot i systemer og arkiv, og det går nå utover grunneierne. Grunneierne gjør det de kan for å imøtekomme krav og press fra plan- og bygningsetaten, men mange har nå store utfordringer med å håndtere det enorme trykket fra kommunen, både emosjonelt, og ikke minst økonomisk.

LES OGSÅ: Åpner for å la gamle ulovligheter ligge

Hvem kan bidra for å gjøre livene lettere for innbyggerne?

Det er mange som har store forventninger til at våre folkevalgte, Geir Steinar Dale (Ap) og Charlotte Spurkeland (H) tar tak i dette slik det ble uttalt i BA tirsdag 22. juni -21. Begge påpekte blant annet at kommunens mangelfulle arkiv ikke skal brukes mot befolkningen slik faktum har vært. De begynner også å bli oppgitt over beskrivelsene som befolkningen kommer med i sakene sine, og ønsker å endre praksis.

I Fanaposten 27. august -21 formidlet Charlotte Spurkeland, og Ove Trellevik (stortingsmann), at; «forfølgelsen av bagatellmessige tiltak som foregår i den bergenske strandsonen nå er overhodet ikke i tråd med det som var intensjonen.» I avisinnlegget fremkommer det blant annet at kommunene fikk føringer fra kommunalminister Børge Brende (H, 2001) om at kommunene kunne «overse bagatellmessige tiltak som ikke hadde stor samfunnsmessig betydning», sier Trellevik.

Han poengterer videre at det er mildt sagt frustrerende når kommunen etter 20 år fortsatt tar opp saker som burde vært lagt død for lenge siden.

Det fremkommer videre at Spurkeland og Trellevik vil ta dette opp med statsråden.

Det er nå mange som håper at en henvendelse til statsråden kan gjøre det lettere for grunneierne i strandsonen, og at plan- og bygningsetaten blir instruert i hvordan endre praksis slik at det kanskje kan bli et noe mindre press og lidelse på befolkningen. Men, dette tar tid. Hva kan våre politikere bidra med for å endre på det massive presset som pågår nå, og som mest sannsynlig vil vedvare.

En alvorlig konsekvensen av det som skjer, og som kanskje ikke har kommet tilstrekkelig frem i de ulike innleggene i media, er at det massive presset fra kommunen tar nattesøvnen fra folk, og mange opplever den alvorlige konsekvensen at de blir psykisk uvel og syke.

Når innbyggerne blir psykisk syke går det ut over både mulighetene for å klare å stå i arbeid, og mange andre sider ved livet.

Ønsker Bergen kommune at folk skal bli syke, sykemeldt, og kanskje ikke lenger klare å gjøre jobbene sin, og i tillegg få økonomiske problemer?

Mange grunneiere er pensjonister og har både reduserte krefter og økonomi til å håndtere kravene. Noen må gjøre noe med dette nå. Hvor er helsebyråden?

Psykiske plager er noe de aller fleste av oss opplever fra tid til annen. Psykiske lidelser derimot betegner sykdommer med mer uttalte symptomer og tegn, og som reduserer livskvaliteten. Blir det psykiske trykket stort og vedvarende, kan det resultere i både angst og depresjon med de konsekvenser det medfører for både den enkelte og andre rundt, også økonomisk.

Det er ikke vanskelig å forstå at ordvalget og innholdet i brev som sendes ut fra plan- og bygningsetaten har stor innvirkning på grunneiernes livskvalitet.

Mange grunneiere preges av stor usikkerhet, nedstemthet, og energitap. Dette går utover fungeringen i hverdagen, og mange har bare lyst til å gi opp og flykte fra alt sammen.

Mange opplever redusert selvfølelse, oppgitthet, initiativløshet og beslutningsvegring, søvnforstyrrelse og uro. Nå må helsebyråden på banen og tenke kloke tanker sammen med politikerne.

Det er nå på tide at «elefanten» som få snakker om, nemlig folks psykiske helse, slippes løs. Er det virkelig greit at befolkningen utsettes for et så massivt psykisk press som konsekvensene av det plan- og bygningsetaten holder på med, og som medfører store vansker både for den enkelte og andre involverte?

Nå må det tas grep før folk bukker under. Innbyggerne skal beskyttes og føle seg trygge. Kommunen kan rett og slett ikke påføre innbyggerne psykiske plager.

Nå må politikerne ta grep og «sette fri» grunneierne som opplever å bli stemplet som kriminelle. Vi ber om at politikerne tenker kloke tanker og finner gode løsningen slik at innbyggerne ikke utsettes for dette massive og vedvarende psykiske presset som pågår og som har pågått over tid.

Undertegnede har allerede sendt en henvendelse til både ordfører, byrådsleder, og helsebyråden om nettopp dette.

På vegne av mange.

Bybanesaken: Rødt urokkelige før skjebnemøtet mandag

Rødt sier det ikke er aktuelt for dem å endre mening i bybanesaken dagen før ordfører Rune Bakervik (Ap) skal forsøke å avklare den kaotiske...

E39 åpnet etter påkjørsel: – Trafikken går som normalt

Det oppsto kø i begge retninger etter to personbiler krasjet på Osvegen søndag formiddag.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten