fanaposten.no

– Paradiskrysset vil bli omringet av boligblokker i nær fremtid, skriver Terje Dalland i dette debattinnlegget. Foto: Ståle Melhus, arkiv

Debatt: Paradis-utbyggernes paradis

Meninger · Publisert 17:00, 4 mar 2021

Paradissjelen blir revet ut, hjerterått og kynisk av utbyggere og kommunen etter at bybanen kom til Paradis.  Området har blitt utbyggeres paradis - ikke beboernes.

Paradis vil selvfølgelig endre seg, men spørsmålet er hvordan skal Paradis formes inn i fremtiden? 

Ifølge Fanaposten skal man nå utvikle sentrum av Paradis med prosjektet «Infrastruktur Paradis»

 I dette prosjektet vil gående og syklene bli prioritert. 

Faksimile Fanaposten fredag 26. februar 2021.

Hvor går smertegrensen for fortettingen på Paradis?

Smertegrensen

Hvor går smertegrensen for fortettingen på Paradis?  Ser en til historien og andre områder i Fana så vil det ikke være overraskende om det blir et komplett trafikkaos i dette området. Selv om bybane som går gjennom området.  

Paradiskrysset vil bli omringet av boligblokker i nær fremtid. 

LES OM: Bilverksted på Paradis blir boliger: Byrådet gir grønt lys for ny utbygging

Paradis skole skal få barbert bort uteområdet på bekostning av gang og sykkelvei. Til tross for at kravet til uteområdet er krystallklart i henhold til forskriften om uteområde ved skole.

Det foreligger ytterligere planer på Paradis som kan få konsekvenser for bybanen og området.

Oppå en gammel bossfylling med forekomster av kvikksølv planlegges det boliger.  I dag ligger Mercedes og Bilradiospesialisten på dette området. Her ble det i 1967 åpnet Esso en bensinstasjon. Dette har ført til at området har settinger til dags dato.  

Ifølge miljøgeologirapport fra 2001 i sakspapirene for planen inneholder grunnen blant annet bly, kvikksølv og nikkel. (Rapport: Paradis flerbruksanlegg, Bergen «Miljøteknisk grunnundersøkelse Eiendomsovertakelse» datert 12.06.2001) Og da har en bare foretatt prøveboringer utendørs og ikke under dagens bygningsmasse. En har også støtt på betongplate og en bare kom 0,4 meter ned og ikke fått muligheten til grunnboring her. 

Fra rapporten: «Det presiseres at undersøkelsen er basert på stikkprøvetaking og det kan ikke utelukkes at det finnes områder på eiendommen med høyere forurensing verdier enn det som er påvist».

Her, like ved Nesttunvegen på Paradis, ligger bilbutikken- og verkstedet Bilsenteret AS. Det er planlagt boligbebyggelse på denne tomten.

På Facebook gruppen Fanafolket er det lagt ut et innlegg der flere husker at det har vært en fylling her før bensinstasjonen ble bygget.  Det virker som rapporten bagatelliserer en mulig forurensing utenfor planområdet da det har gått lang tid og mye kan ha skjedd under bakken på 20 år. 

Ifølge rapporten er forurensingen i såkalt tiltaksklasse 5. De skriver i rapporten: «I næringsområder kan tilstandsklasse 5 aksepteres.  Bergen kommune setter også vanligvis som krav at forurensning i tilstandsklasse 5 må fjernes fra et område hvor arealbruken er boliger. Erfaringsmessig utgjør påvist forurensning ingen risiko med dagens arealbruk. 

Ifølge oppdragsgiver skal det på grunn av setningene på nordlige del av eiendommen ha blitt tilført masser i senere tid for planering av området.  Ifølge oppdragsgiver skal arealet nærmest bybanetraseen, omtrent fra midten av kjøreveien på eiendommen og mot vest, ha blitt masse utskiftet i forbindelse med byggingen av bybanen. Det er imidlertid usikkert hvor dypt masseutskiftingen ble foretatt». 

Det er et meget interessant siste avsnitt over her, som kan få konsekvenser. Hvem er økonomisk ansvarlig om en må gjøre tiltak med bybanetraséen? 

Mer debatt om Paradis: – Spar oss for flere løfter, vi klarer oss godt uten

Fremtiden

Mye kan ha skjedd på 20 år under bakken, all masse må opp og kjøres til mottak for farlig avfall uavhengig av hva som kommer her.  Fortettingen her kan få store konsekvenser. 

Kan denne søppelfylling være Paradis svar på Slettebakken, eller ubåten ved Fedje? 

Jeg frykter at resultatet blir at boligkjøpere må betale en forurensingspris.

Hvem skal legge premissene forfremtidens Paradis, beboere eller kommunen og utbyggere? 

Les også saken om planer for lekeapparater ved bybanestoppet på Paradis: – Livsfarlig, mener naboer

Korona-smittet rektor om utbruddet på skolen: – Ser ut som lærere og elever går klar

Stend videregående har innført hjemmeskole etter et koronautbrudd i administrasjonen ved skolen. Rektor Magnus Vaktskjold var en av de første som...

Rødt nivå på Stend etter smitte blant ansatte

Stend videregående har innført rødt nivå etter flere smittetilfeller de siste dagene.

Sofie nesten frivillig med i Fløibanen Opp

– Det blir en fin liten utfordring før jeg forlater Bergen, sier den avtroppende Fana-kapteinen.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten