fanaposten.no

Båt-, kajakk- og kanofolket vet å bruke perlen i Nordåsv ... Fjøsangerfjorden.

Debatt: Nordåsvannet for alle

Det er i dag et problem at Nordåsvannet er sterkt privatisert og lite tilgjengelig for folk flest. De som i dag har mest glede av vannet er båtfolket, men de færreste av oss har tilgang til båt.

Meninger · Publisert 14:00, 19 jan 2021

I et debattinnlegg i Fanaposten 17.d.m. mener Matti Torgersen, nabo til Bønesholmen, at kommunens planer for å gjøre Nordåsvannet mer tilgjengelig for allmennheten vil ødelegge vannet. Han vil ikke ha broer til øyene og foreslår i stedet bedre tilrettelegging for båtfolket og utleie av båter. Han vil verne øyene og «heller gjøre øyene tilgjengelige for de som ferdes på sjøen». Det argumenteres spesielt mot planene for Bønesholmen, som snart kan realiseres.

Det er i dag et problem at Nordåsvannet er sterkt privatisert og lite tilgjengelig for folk flest. De som i dag har mest glede av vannet er båtfolket, men de færreste av oss har tilgang til båt. Slik vil det naturligvis være, men det blir feil om båtfolket skal kunne forbeholde seg en eksklusiv rett til å bruke vannet og særlig øyene. Matti Torgersen sitt alternativ til broer er et sjøbasert friluftsliv med utleie av båter. Det er ingen motsetning i å tilrettelegge for utleie av båter og å ta i bruk øyene, men dette vil uansett bli et tilbud for de få.

Det bør også nevnes at planene for Bønesholmen legger opp til universell utforming slik at også rullestolsbrukere og andre med bevegelsesvansker kan komme til sjøen. Det er ikke mulig på Kyrkjetangen.

Det er ellers interessant å merke seg at gårdbrukeren iflg. leder i Fanaposten 25.12.20 mener at det i seg selv er det ikke så dramatisk å miste to mål, derav et mål innmark. Han mener at «problemet er trafikksituasjonen». Det problemet er der allerede på godværsdager – «maksimalt 5 til 10 dager i året» i følge kommunens beregninger.

Det er vanskelig å forstå at Bønesholmen friområde med 10 nye parkeringsplasser, hvorav to HC-plasser, ved siden av dagens 130 plasser, skal dramatisk endre dette. Den 150 meter lange og 2,5 meter brede turveien i grensen til naboeiendommen skal avgrenses med gjerde mot innmarken.

Det er kaotisk i området på store utfartsdager da det parkeres vilt langs den smale veien. Det er forståelig at det kan være utfordrende for de fastboende. Det må være mulig å ta kontroll over trafikksituasjonen på slike dager ved trafikkregulerende tiltak blant annet som å stenge veien når parkeringsplassen er full.

Det er synd at Nordåsvannet ikke brukes mer aktivt. Flere av oss hadde forventninger til etableringen av venneforeningen Nordåsvannets Venner (NV). Etter stiftelsesmøtet 22. mai i 2019 har ingen hørt fra foreningen. En aktiv Facebookside lever sitt eget liv og administreres av en utenfor styret. Det er å håpe at foreningen snart kommer på vannet.

I samarbeid med lokale velforeninger og organisasjoner rundt vannet kunne NV i juni arrangert Nordåsvannets dag. Dagen kunne tyvstartet med bålbrenning på St. Hansaften rundt hele vannet på tilviste plasser, slik for eksempel Kråkenes Vel har lang tradisjon for, med egne ryddegrupper. Det kunne fortsatt nærmeste søndag, den 27. juni med Nordåsvannets dag, i samarbeid med ro- og kajakklubbene langs vannet. Båtfolket kunne samlet seg på vannet og invitert interesserte med på småturer. Faun kunne kjørt turer på Nordåsvannet og Løvegutten kunne fraktet interesserte til og fra Marmorøyen, som vel er best forberedt for besøk. På Marmorøyen kunne Bønes gårdsmat ha rigget seg til med grill og salg av mat. Med slike aktiviteter og noen broer til øyene, ville vi etter hvert få et Nordåsvann for alle.

Det er det ikke i dag. Dessverre.

Foreslår ingen skolenedleggelser i Fana

Den nye skolebruksplanen legges nå ut på offentlig høring. I planen foreslås det ingen skolenedleggelser.

Byrådene svarer: – Vi skjermer barn og unge mest mulig

Beate Husa og Endre Tvinnereim svarer på fredagens leder i Fanaposten.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten