fanaposten.no

Debatt: - Mer trafikksikre sykkelruter mellom bydelene

Vi må få fortgang i etablering av trafikksikre sykkelruter mellom bydelene, skriver Nils Gunnar Knudsen (Ap)

Meninger · Publisert 21:50, 11 jun 2019

I Bygdanytt 28. mai kunne vi lese om Helge Såtendal som ofte sykler til og fra jobb mellom Espeland og Sandsli hvor han jobber for Equinor. For å komme seg til jobben må han sykle gjennom Grimesvingene, som han selv sier med livet som innsats. Han har sendt brev til Bergen kommune med forslag med hvordan strekningen mellom Arna og Midtun kan tilrettelegges for syklister, men han fikk aldri noen svar.

Undertegnede har vært i kontakt med Såtendal i denne saken og vi har avtalt å møtes. Forslagene til Såtendal er gode. Blant annet foreslår han å utvide veien og lage sykkelfelt mellom Bratland camping og Haukeland. Han foreslår også å utvide veien for sykkelfelt mellom Midtun og Helldalen og Grimesvingene vil han fylle ut med stein. Dette forslaget har vært nevnt ved flere anledninger, men på grunn av bunnforhold i Grimevannet og at en utfylling vil skape utfordringer for vannstanden i Nesttunvassdraget, derfor har jeg forstått at dette forslaget er lagt på is. De to andre forslagene til Såtendal hadde vært fullt mulig å få gjennomført hvis det hadde vært prioritert.

Sykkelbyen Bergen er en del av sykkelsatsingen i Bergensprogrammet – et samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Statens vegvesen. Sykkelstrategien har som hovedmål at i Bergen skal det være attraktivt å sykle for alle, innen 2019 skal sykkelandelen i Bergen øke med minst 10 prosent av alle reiser og hovedvegnettet skal være ferdig utbygd innen 2019. Disse målene er ikke en i nærheten av å nå. Mens Bergen har 4 km sykkelvei per 10.000 innbygger har Trondheim og Kristiansand mer enn dobbel så mye – 10 km per 10.000 innbygger. Mens Bergens befolkning benytter sykkelen på 3 prosent av de daglige reisene i 2014, er tilsvarende andeler i Kristiansand og Trondheim henholdsvis 10 og 9 prosent. Men for ikke å svartmale dette for mye er det positive ting som skjer, blant annet bysykler i Bergen.

Arnaruten er en sykkeltrase som ligger inne i planen som går fra Arnatveit, Øyrane Torg og videre til Garnes. Det gledelige er at det er meldt om oppstart av arbeid med reguleringsplan for sykkeltiltak på Garnesveien på strekningen fra Garnes til Indre Arna ved bommene.

I planen står det at grunnet topografi er sykkelveinettet i Arna i stor grad isolert til bydelen. Bedre sykkelparkering ved Arna stasjon vil kunne være barrierereduserende tiltak i forhold til å øke sykkelbruken i Arna for reiser mot sentrum. Muligheter for å medbringe sykkel på tog vil også kunne ha en positiv effekt i forhold til reiser til områder utenfor Bergen sentrum. Nå forstår jeg det slik at sykkelparkeringen fungerer bra på Arna stasjon.

Videre står det i planen at Grimesvingene er en kritisk vanskelig strekning for syklister som ønsker å sykle mellom Arna og Fana eller Bergen sentrum. En svingete og uoversiktlig strekning på ca. 2,4 km med stor trafikk mellom Haukeland og Grimen gjør sykkelturen til en risikosport. En langsiktig vegløsning /ringvei øst er ikke planlagt og kan ikke påregnes gjennomført i planperioden frem til 2019. Jernbanesporet mellom Haukeland og Midtun har vært nevnt som en mulig trase for sykkelvegen. Tiltak som kan bidra til en mer trafikksikker sykkelrute mellom Arna og Midtun bør vurderes.

Som dere skjønner vil en trygg sykkelvei som binder sammen bydelene Fana og Arna ligge mange, mange år frem i tid. En ringvei øst der fra Arna- Fjøsanger ville kunne noe av dette problemet. Da ville man kunne bruke gamleveien gjennom Grimesvingene som sykkeltrase. Men dette prosjektet ligger så langt frem i tid, at dette sikkert ikke er noe som jeg kommer til å få oppleve.

Dette har vært en viktig sak for oss i Arna arbeiderpartilag på grunn av innspill vi har fått fra arnabuare. Jeg vet at noen tar sykkelen på bilen kjører til Midtun og parkerer bilen der for så å sykle videre. Vi har også fått innspill for bedre tilrettelegging for å kunne ta sykkelen med på toget (sykkeltog). Dette forslaget ble tatt på årsmøte til Arbeiderpartiet i Bergen for noen år siden.

Jeg mener at har vi ambisjoner om å bli Norges sykkelby må man fortgang i etablering av sykkelruter i kommunen, og trafikksikre sykkelruter mellom bydelene.

– Skal du henge med hodet og deppe, eller gjøre noe med det?

Sa opp jobben, ble forfatter og skulle laste bilen med bøker til turnéen. Så kom korona. Nå kjører Tor rundt omkring og lager podcast i stedet.

Bobilturistene: Endelig gode nyheter, eller for tidlig å åpne opp?

Nå håper campingplassene at bobilturistene skal komme tilbake og redde stumpene av sesongen. Men potensialet for smittespredning bekymrer.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten