fanaposten.no

Tora H. Kildehaug (t.h), 1. nestleder i Bergens Unge Høyre og Emilie K. Litleré, styremedlem i Bergens Unge Høyre

Debatt: Mer tid på skolen betyr faktisk bedre læringsresultater

Meninger · Publisert 20:54, 30 jun 2020

Det rår ikke lengre noe tvil - fraværsgrensen er en suksess! 15. juni fikk vi det endelige svaret på hvordan det har gått med den mye omdiskuterte fraværsgrensen og tallenes tale er klare. Fraværet har stupt med 27 prosent og gått ned for alle elevgrupper. Ikke minst er fraværet mest redusert hos elever som tidligere hadde høyest fravær og de svakeste karakterene. Fraværet har faktisk stupt hos alle elevgrupper.

Ikke nok med det så har læringsresultatene blitt bedre. Elevene har i snitt forbedret karakterene sine etter at fraværsgrensen ble innført, noe som kan kobles sammen med at økt tilstedeværelse på skolen faktisk gir bedre karakterer. Dette har i tillegg gitt en positiv påvirkning for eksamensresultatene som har blitt noe bedre.

Mange har den siste tiden snakket om at de er bekymret over at flere elever vil droppe ut på grunn av fraværsgrensen, noe det er for tidlig å konkludere med, fordi fullføring ikke måles før etter fem år etter at elevene begynner på videregående og så lenge har rett og slett ikke fraværsgrensen eksistert. Rapporten fra Fafo/SBB som har evaluert fraværsgrensen, indikerer likevel ikke at det er mindre sannsynlig for at elevene ikke går videre til neste årstrinn eller fullfører videregående.

Allerede før fraværsgrensen ble innført, var det mange unge som slet med psykiske lidelser. Dette er fremdeles et stort problem. Det positive med fraværsgrensen er at man får en tydeligere oversikt over elevenes fravær og hvilken type fravær det er. Om det er gyldig eller ugyldig. I tillegg blir det lettere for skolen å fange opp de elevene som står i fare for å falle fra og lærerne kan sikre eleven den hjelpen de trenger. Likevel må skolehelsetjenesten styrkes.

Køene for å komme til hos helsesykepleierne og skolepsykologen, er lange og elevene mange. I statsbudsjettet for 2020 ble det satt av 4221,1 millioner kroner til tilskuddsordningen “Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten” noe som er utrolig bra. Vi må likevel fortsette å øke kapasiteten og tilgjengeligheten. Dette kan gjøres ved å innføre og satse mer på digitale løsninger som gjør tjenestene mer tilgjengelige og attraktive.

Vi kan nok alle være enige om at fraværsgrensen ikke er perfekt, men slik som med alle ting så er heller ikke fraværsgrensen perfekt. Men likevel fungerer den. Elevene lærer mer, vi er mer på skolen og fraværet, det stuper. I tillegg så bidrar den til at flere elever fullfører og består videregående uavhengig av deres sosiale bakgrunn. Noe som også hindrer at sosiale forskjeller går i arv.

De rødgrønne har lenge sagt at de er garantisten for at fraværsgrensen skal fjernes. Det er absurd. Å gå til valg med en lovnad om å fjerne et tiltak som gjør at flere fullfører, lærer mer og får bedre karakterer er ikke noe annet uansvarlig.

Tall fra NAV: – Bergen har fått 800 flere ledige på én måned

Arbeidsledigheten i Vestland fylke har økt med over 1.200 personer den siste måneden. Nå er 3,7 prosent arbeidsledige i fylket.

Fulle ungdommer stoppet biler ved Lagunen

På kort tid måtte politiet både sjekke opp i fyrverkeri inne i parkeringsanlegget og få vekk beruset ungdommer som sto i bilveien og stanset bilene...

Leder: Tungt å s(v)elge

En av årsakene til de store inngrepene er at vegvesenet har valgt den mest omfattende av to alternative løsninger

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten