fanaposten.no

Thor Haakon Bakke (MDG) og Lubna Jaffery (Ap) er henholdsvis byutviklings- og sosialbyråd i Bergen.

Debatt: Mer krav til byutvikling skaper mer liv mellom husene

Byrådene Thor Haakon Bakke og Lubna Jaffery svarer Christian Lomsdalen.

Meninger · Publisert 15:59, 22 jun 2020

Lomsdalen tar opp noen viktige poenger i sitt innlegg i Fanaposten onsdag 10. juni. Når byen vår bygges ut og vokser trenger vi ikke bare boliger, men alt fra lekeplasser, parker, badeplasser, skoler og ungdomsklubber. Problemet med mange av utbyggingene i Bergen sør har vært at det ikke har blitt stilt krav om kvalitet eller gode fellesområder. Da får vi heller ikke den positive utvidelsen av byen vår som vi ønsker.

Derfor gjør vårt byråd mye for å unngå at dette skjer igjen. Den kanskje fremste kritikken mot det tidligere Høyre-byrådet var at byens utbygging ble styrt av utbyggere uten å sette krav til kvalitet. Mange husker debatten om tilfeldighetenes by. Utbygging uten en helhetlig plan for nabolagene er ikke god byutvikling, men enda verre blir det dersom barnehage, skoleplasser og andre fritidstilbud for barn og unge blir glemt når bydelene vokser. Det tar tid å snu tilfeldighetens by, men vi har allerede kommet langt.

I fjor vedtok alle partier i bystyret, med unntak av Høyre og Frp en ny KPA (kommuneplanens arealdel). KPA er planen som legger rammene for hvordan vi skal utvikle byen vår fremover. Ny KPA gir ikke bare bedre styring på byutviklingen, men gir byen en helt ny og grønn retning. Planen setter høye krav om kvalitet i alle utbyggingsprosjekter, slik at vi skaper gode nabolag der det er godt og trygt å vokse opp. Det betyr at når det bygges nye boliger, skal vi også bygge parker, lekeplasser, barnehager og skoler. Når vi bor tettere, får vi også flere naboer. Da er det viktig at vi bygger møteplasser der vi kan treffes og leve god liv sammen. Det handler om å bygge byen på en sunnere og mer klima- og miljøvennlig måte. Resultatet vil vi først og fremst se i nye og fremtidige prosjekter. For byutvikling tar tid, og de fleste prosjektene som bygges i dag er vedtatt flere år tilbake i tid, etter gamle planer og premisser og manglende krav.

Vi mener at enkelte av utbyggingene som har funnet sted det siste tiåret har vesentlige mangler, og det skal vi forsøke å rette opp i. Det handler om alt fra å utvide og pusse opp skoler og barnehager, legge til rette for flere uteområder, parker og lekeplasser. Derfor ønsker vi å bygge ny hall til Gneist, og støtte opp om gode tiltak som Zinken Hopp, Fana Friends, MOBY-stiftelsen og alle idrettslag og organisasjoner som hver dag stiller opp for at barn og unge skal få en god oppvekst.

Vi er glade for at bystyret har vedtatt at det skal legges frem en ungdomsplan neste år. Det bor mange barn og unge i Bergen sør. Lomsdalen kan være trygg på at ungdommen i Fana og Ytrebygda skal bli inkludert i dette arbeidet. Vi skal også ha innspillsmøter, der ungdommen selv skal få fortelle hva de trenger for at ungdomstiden skal bli bedre.

Bergen sør er kjent for å være en bydel med gode levekår og oppvekstsvilkår. Da er det lett å glemme at det også her finnes forskjeller innad i bydelene. Når det kommer mange nye boliger på kort tid, kan det føre til mangel på idretts- og fritidstilbud for barn og unge. Alle vet at Fana ikke bare er rosenrødt, selv om det på levekårsundersøkelser skårer høyt sammenliknet med andre bydeler. Dette har også media satt søkelys på den siste tiden. For eksempel at noen deler av ungdomsmiljøet i bydelene er tøffere enn tidligere, og at det er flere utfordringer som må tas tak i. Det er mer lønnsomt å investere i barn og unge nå, enn å ta regningen når det eventuelt går galt senere. Da må alle gode krefter gå sammen, både politi, barnevern, utekontakten, foreldre og skolen. Og ikke minst må vi lytte til ungdommen, og la de fortelle oss hva som kan bli bedre.

– Pål har kontroll, Pål har kontroll

Pål Haugen Lillefosse gikk høyt over 5,65 i andre forsøk og gikk lett videre til lørdagens finale, til stor jubel i Fana Arena. Værmeldingen for...

Økonomen Arne (26) starter kirke i Fana

Arne Meier (26) flyttet for noen år siden til Bergen for å studere økonomi. På søndag starter han sammen med andre, en ny kirke i Fana. – Vi har...

Thairestaurant konkurs: – Begi seg ut på nye ting

Takeaway-restauranten på Paradis har etter åtte år gått konkurs: – Skylder 250.000 kroner.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten