fanaposten.no

Debatt: Hvorfor ødelegge øyene i Nordåsvannet?

– Hvorfor ikke legge til rette for et sjøbasert friluftsliv på øyene, og fylle ut i de områdene som er ødelagte av veganlegg til friluftsområder, snarere enn å bygge broer til de største øyene i Nordåsvatnet? spør Matti Torgersen.

Meninger · Publisert 19:00, 17 jan 2021

I en mulighetsstudie for Nordåsvannet er det foreslått å bygge broer over til de største øyene i Nordåsvannet, i første omgang til Bønesholmen. Men hvorfor ikke heller legge til rette for et sjøbasert friluftsliv på øyene, og fylle ut i de områdene som er ødelagte av veganlegg til friluftsområder?

Det står bl.a. i mulighetsstudien: «En stor del av boligbyggingen skjer i gangavstand til Bybanen. Ved videre utvikling langs Bybanen er det ventet stor vekst i folketallet på hele strekningen mellom Wergeland og Sandslimarka, samt på Mindemyren og i Fyllingsdalen.

Her finner du mulighetsstudien som omtales i innlegget.

Hvis Nordåsvatnet tilrettelegges med en sammenhengende turtrase og nye oppholdsarealer kan det få funksjon som et stort sammenhengende friluftsområde. Dette er en kyststrekning som ca. en tredjedel av kommunens befolkning vil kunne gå og sykle til.»

Mulighetsstudien viser til at det er mulig å bygge ut friluftsområder langsetter Straumevegen (Stølsvika-Sørevågen og Langeholmen) og langsetter sjølinjen (Konsulbukta-Hopsbukta og Skiparvika). I tillegg er det vist til at det er mulig med turveg mellom Breivika og Steinsvika med sammenknytning til Steinsvikneset og Skjoldabukta. Det foreligger reguleringsplaner for Skiparvika, Langeholmen og Steinsvikneset.

Mulighetsstudien sier i tillegg at det kan etableres broforbindelser til Marmorøyene via Hopsneset, til Ormøya via Søvikneset og til Bønesholmen fra Kyrkjetangen. I første omgang er det utarbeidet en reguleringsplan for Bønesholmen, en nesten halv kilometer lang øy.

Bønesholmen er på motsatt side av vannet for det området der kommunen selv peker på det er behov for å bygge ut friluftsområdene. Det ligger også rett ved Kyrkjetangen, som er et av de største badeplassene i Bergen sør. Utbygging av Bønesholmen vil trolig heller bidra til ytterligere økning av biltrafikk fra andre områder, med enda mer trafikkaos på godværsdager.

Da Straumevegen og Sjølinjen ble laget i sin tid, ble deler av veianlegget lagt langs strandlinjen og mye strandsone ble ødelagt. Her er det steinfyllinger ut i vannet, og disse områdene har ingen verdi for friluftsliv. Ut ifra dette virker det fornuftig å bruke steinmasser til å reparere strandsonen i disse områdene og etablere friområder langsetter veiene. Det kan også gi grunnlag for en turvei langs Nordåsvannet, og gi bedre tilgang til Nordåsvannet for befolkningen.

Dette bør være tilstrekkelig for å dekke behovet for friluftsområder sammen med alle de andre friluftsområdene som allerede er etablert eller planlagt langsetter Nordåsvannet.

Hvorfor da ikke verne øyene i Nordåsvannet, og heller gjøre øyene tilgjengelige for de som ferdes på sjøen? Nordåsvannet er et beskyttet sjøområde som er godt egnet for enkelt båtliv for familier og barn og unge. Mye av attraktiviteten til Nordåsvannet for båtliv vil forsvinne om øyene blir gjort om til badeplasser med forbindelse til fastlandet.

Gjennom låneordninger ved bruk av apper kan det legge til rette for utleie av båter, kajakk og kano. Kanskje kan kommunen gi gratis tilbud til ulike grupper og skoler, slik tilfellet er andre steder i Bergen. Dette vil være et godt tilbud for familier, skoler og fritidsaktiviteter for barn og unge i området.

Øyene kan tilrettelegges for et enkelt friluftsliv. Det kan settes opp fortøyningsbøyer, kanskje bålplass og teltplass og stupebrett. På den måten kan det legges til rette for et friluftsliv som tar hensyn til naturen og fuglelivet på øyene på en helt annen måte enn ved å bygge broer til fastlandet. Det vil kunne gi et annerledes og mer spennende tilbud enn å etablere nye badestrender på øyene.

Foreslår ingen skolenedleggelser i Fana

Den nye skolebruksplanen legges nå ut på offentlig høring. I planen foreslås det ingen skolenedleggelser.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten