fanaposten.no

Komité for byutvikling besøkte Paradis i oktober. Her hilsen Geir Steinar Dale og Norvald Visnes på naboer i Eikåsen. Rett over veien ligger villaområdet som kan bli utbygget. Foto: Terje Bringsvor Nilsen

Debatt: Hva Høyre mener om utbyggingen på Paradis

– Høyre vil at Paradis skal være et trygt og godt sted for alle å bo, ikke minst for familier med barn, skriver Norvald Visnes

Meninger · Publisert 12:12, 12 jan 2019

Fanaposten skriver på lederplass fredag 4. januar at det ikke er lett å bli klok på hva Høyre egentlig mener om utbyggingen på Paradis. Ut ifra alt som er sagt og skrevet om denne utbyggingen, kan jeg godt forstå det. Jeg ønsker derfor å presisere noe av det Høyre mener.

Høyre er opptatt av at vi skal ha forutsigbare og langsiktige rammer for samfunnet og kommunens virksomhet. Til å ivareta dette skal vi på et overordnet nivå ha en kommuneplan som består av en samfunnsdel (KPS), som omhandler de langsiktige utfordringene, og en arealdel (KPA) som setter rammene for arealutnyttelsen i kommunen.

I 2015 fikk Bergen sin nå gjeldende KPS. ("Kommuneplanens samfunnsdel, Bergen 2030"). Bergen har en gjeldende KPA (KPA 2010), vedtatt av Bystyret i 2012 og stadfestet av departementet i 2013. Den er juridisk bindende og gjelder frem til den blir avløst av en ny KPA.

Arbeidet med ny KPA var kommet godt i gang før byrådskiftet i 2015. Etter det har ferdigstillelsen av den trukket ut og trukket ut. Det siste fra byrådet er at den kommer til bystyret i løpet av første halvår 2019. I mellomtiden er det produsert flere såkalte prinsippsaker som er ment å være rammesettende for ny KPA, men som byrådet nå bruker alt etter som det passer.

En av disse prinsippsakene gjelder behandling av private planforslag i en overgangsfase vedtatt av bystyret 21.06.2017 (sak 195/17). Vedtaket, som Høyre er dypt uenig i, er langt på vei en suspensjon av den nå gjeldende KPA. Forutsigbarheten og de langsiktige rammene er borte og forvirring og usikkerhet råder.

Byrådet beskriver det i et notat av oktober 2018 slik:

"Dette handler om at vi nå er inne i en krevende mellomfase der det er et avvik mellom det viktigste styringsverktøyet for byplanleggingen – gjeldende KPA – og nyere politiske føringer som p.t. ikke er fullt ut materialisert ved å være inkludert som juridiske føringer i en ny, vedtatt kommuneplan."

Problemet er i realiteten at byrådet instruerer fagetaten til å følge såkalte «nye politiske føringer» fremfor den gjeldende og juridisk bindende KPA 2010. Senest ble slik instruksjon gitt i byrådsak 1245/18, hvilket åpenbart har ført til forvirring i fagetat.

Innenfor rammene av gjeldende KPA ble områdeplanen for Paradis sentrum enstemmig vedtatt av bystyret i november 2014.

Av planbestemmelsene fremgår det at planens formål og innhold er å transformere senterområdet på Paradis til et urbant boligmiljø med høy tetthet og til et sosialt møtested med nødvendig offentlig og privat service.

Høyre forholder seg til den vedtatte planen, men er kritisk til gjennomføringen av den. Vi registrerer at dispensasjoner blir gitt og at avvik fra planformål blir tillatt. Vi mener også at kommunens tilsyn med hvordan enkelte utbyggere tar seg til rette med fordel kan bli bedre.

Et eksempel som Høyre reagerer på er utviklingen av Eikåsen 1. Her var intensjonen som var nedfelt i reguleringsplanen "å utvikle et nytt boliganlegg med 27 boenheter som utnytter tomtas kvaliteter".

I planbestemmelsene, som er bindende, heter det bl a at det i søknad om tiltak skal redegjøres for aktuelle forhold som viser at reguleringsplanens intensjoner blir oppfylt.

Intensjonen var altså 27 familieboliger. Det som nå er blitt tillatt er noe helt annet, nemlig 49 mindre boenhet som ikke kan sies å være i tråd med planens intensjoner. Det var dette Høyre stemte i mot, ikke den godkjente planen. Høyre vil ikke hindre utbyggingen av Eikåsen 1, slik Fanaposten i sin leder skriver. Vi vil at området skal bygges ut i tråd med planens intensjoner. Det samme mener vi om området på andre siden av veien.

Det er riktig at Høyre ved flere anledninger har uttrykt bekymring over den massive utbyggingen som er i ferd med å skje på Paradis. Det er da først og fremst bekymring i forhold til utbyggingsplaner som ligger utenfor den vedtatte områdeplanen for Paradis sentrum. Vi ønsker at alle disse planene skal sees i sammenheng. I den forbindelse må klare skillelinjer og overganger fra det tette og urbane boligmiljøet til det mer familievennlige småhusmiljøet trekkes opp. Høyre har ønsket seg en småhusplan for Bergen, slik Oslo har, men det har byrådet og byrådspartiene motsatt seg.

Høyre vil at Paradis skal være et trygt og godt sted for alle å bo, ikke minst for familier med barn.Bystyret: Skal vurdere Fysak-hall i Ytrebygda

Høyre ba om "Fysak light"-hall bak Fanatorget. Det ville ikke flertallet i bystyret forplikte seg til.

Vil ha fjernvarme til Midtun og Nesttun

– Vi må få et grønt skifte i Fana. Nå må Nesttun og Midtun kobles til fjernvarmenettet, sier eiendomsutvikler Rune Birkeland.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten