fanaposten.no

Charlotte Spurkeland (Høyre).

Debatt: Høyre leverer på klimatiltak - og skrur opp tempoet

Meninger · Publisert 09:36, 25 aug 2021

Den nye rapporten fra FNs Klimapanel som ble presentert 9. august gjorde dypt inntrykk på oss alle. Prognosene for klimaendringene er nedslående og alvorlige, og vi har sett det i hele verden denne sommeren gjennom branner, hetebølger og flom.

Tempoet på substansielle tiltak kan ikke skje raskt nok. Høyre, Venstre og KrF i regjering har levert på klimapolitikk og tiltak med høy effekt, og utslippene har gått ned fem år på rad. Vi har satt i gang strategiske satsninger på en rekke felt som karbonfangst, havvind og hydrogen. Dette vil få stor betydning for Norges klimasatsing de neste fire årene, og til at Norge leverer på klimamålene våre.

Regjeringens klimaplan viser konkret hvordan Norge skal kutte 50–55 prosent av utslippene våre innen 2030. For å klare dette skal vi trappe opp Co2-avgiften til 2000 kr/tonn innen 2030 (fra kr 590 i dag) og satse storstilt på fangst og lagring av Co2 gjennom pilotprosjektet Langskip i Øygarden.

På energifeltet skyter staten inn flere milliarder kroner til etablering av fem knutepunkter for hydrogen. Hydrogen kan erstatte fossile energikilder, og satsingen er viktig for å få opp produksjonen og bruken av hydrogen. Vi har åpnet to områder på norsk sokkel for havvind: Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Dette er en oppfølging av regjeringens strategi for flytende vindkraft fra 2017. Ulike industriaktører posisjonerer seg nå for å få konsesjon og dette blir et viktig bidrag for å få fart på oljeindustriens skifte mot grønn energi.

Vi har også innført «Grønn plattform» som gir bedrifter og forskningsinstitutter økonomisk støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst og omstilling. Vi har økt budsjettene til «Enova» slik at flere bedrifter og personer kan få støtte til miljøvennlige tiltak. Du trenger ikke kjøre Tesla for å bidra til det grønne skiftet, det hjelper også å skifte vinduer! «Nysnø» er etablert for å investere i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte. Nysnø er et eksempel på hvordan regjeringen legger til rette for at privat næringsliv selv kan skape innovasjon og at norsk næringsliv finner nye løsninger for å redusere utslippene.

Klimaløftet er et av Høyres løfter foran kommende stortingsvalg. Høyres oppskrift er å tilrettelegge for at folk kan ta grønne valg i hverdagen, og for at bedriftene er motoren i denne viktige omstillingen slik at det skapes flere nye, grønne arbeidsplasser.

Klimaløftet handler om å fortsette den grønne transportrevolusjonen. Vi har kommet langt med elektrifisering av fergene og det jobbes strategisk videre med andre deler av skipsfarten, altså maritim sektor.

Klimaløftet handler om å etablere ett til to større industriprosjekter for både bruk og produksjon av hydrogen fram mot 2025. Disse prosjektene vil Høyre bruke 2 - 4 milliarder kroner på.

Klimaløftet handler om å etablere nye virkemidler som gjør det enklere og raskere å dra i gang store grønne industriprosjekter.

Høyres oppskrift er å tilrettelegge og regulere for at bedriftene kan være motoren i det grønne skiftet, samtidig som vi legger til rette for at folk kan ta miljøvennlige valg. Høyre kjenner næringslivet på pulsen og forstår hvordan myndighetene best kan stimulere for den store slagkraften i privat næringsliv slik at utslippene faktisk tas ned i en effektiv rolledeling mellom myndigheter og næringsliv.

Høyres oppskrift er å tilrettelegge for at folk kan ta grønne valg i hverdagen.

Pasient ringte inn trusler mot legen, og så gikk det fra vondt til verre

Da trusselmeldingene tikket inn og politiet møtte opp på døren, eskalerte situasjonen. – Det hele endte opp med at kvinnen ble pågrepet der og da,...

Nye garderobebrakker på vei

Kommunen har bestilt midlertidige brakker, som midlertidig erstatning for de midlertidige brakkene, som permanent skal erstatte de midlertidige...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten