fanaposten.no

Debatt: Her er løsningen for gang- og sykkelvei forbi Lagunen

Vi mener løsningen her er en helhetlig tilnærming med en designbro, skriver Terje Aarsand i Bergen elveforum.

Meninger · Publisert 09:26, 3 nov 2020

Grunnen til at Bergen Elveforum har engasjert oss i sak om sykkelveg forbi Lagunen er at Apeltunvatnet som en del av Apeltunvassdraget er et av byens viktigste anadrome vassdrag som over alt har vært påført store tap og belastninger i form av vegprosjekter, utfyllinger og ulike inngrep.

Til tross for dette, har det nå over år pågått viktige habitatforbedrende tiltak i vassdraget i regi av Steinerskolen, Bergen kommune med flere, også støttet av Lagunen AS. Dette gjelder både tiltak i selve vassdraget med utlegging av gytegrus, bygging fisketrapp oppstrøms vannet,samt rensing av Apeltunvannet som er negativt påvirket av veisalt i bunnvannet mm. Dette blir nå renset fortløpende (Apeltunprosjektet), uten at vegvesenet bidrar med en krone, selv om vegtrafikken er en hovedkilde til salt i vannet.

LES SAKEN: Sykkelvei i stampe. Lagunen kan bli "missing link"

En plan for gang- og sykkelveg med en utfylling i Apeltunvannet vil få dramatiske negative konsekvenser for Apeltunvatnet og Apeltunvassdraget som sjøørret vassdrag og sette dette arbeidet i revers og bryte med de fleste lover å regler for vann og biologisk mangfold. Bergen Elveforum her vil sterkt fraråde utfylling i Apeltunvassdraget, og mener byen istedenfor må bruke enhver mulighet der en plan eller byggesak møter vannet til en kvalitativ forbedring som i denne saken om gang og sykkelvegen langsmed Apeltunvatnet.

Vi mener løsningen her er en helhetlig tilnærming med en designbro som ikke bare bidrar til løfte opp området ved Lagunen som en park- og som friluftsområde, men og bidra til å sette en standard for utforming og tilrettelegging ved vann og vassdrag i Bergen.

Vann og vassdrag i Bergen har lenge vært og er fremdeles under et stort press både i form tidligere utfyllinger (Liavatnet, Sælenvatnet, Nesttunvassdraget, Apeltunvassdraget, Liland, Steinsvikvassdraget) og nye forslag om å fylle stein i en rekke vannforekomster i Bergen – Grimevann, Storavatnet, Nordåsvatnet, Store Lungegårdsvann. Vi ser dette som svært uheldig og minner her om EUs vanndirektiv og om Weser-dommen og dens betydning for opprettholdelse av vassdrags integritet og beskyttelse mot negative inngrep, inkludert følgende for behandling av saker etter plan og bygningsloven.

Dommen slår fast at dersom et tiltak medfører fall i kun ett av kvalitetskriteriene i vanndirektivet så innebærer dette en forringelse av vannforekomsten (vassdraget) og dermed et brudd på EUs vanndirektiv. Det er presisert i dommen at dette gjelder selv om den overordnede kvaliteten ikke synker i kategori. Bergen Elveforum ønsker nå at vi utvikler et helhetlig prosjekt og inviterer til samarbeid mellom Berg en Elveforum, Apeltunvassdragets venner, Lagunen AS, Bergen Kommune mfl der vi fellesskap utvikler en visjon for å skape et område langsmed Apeltunvatnet som gjør at Lagunen nettopp fortjener navnet Lagunen. Vi tør og minne om at Lagunen ved tillatelse til siste utvidelse tok på seg en forpliktelse til å bidra til en løsning på sykkeltrase forbi kjøpesentret.

Bergen Elveforum har her fått utarbeidet en 3D-modell i samarbeid med arkitekt Henning Frønsdal til inspirasjon for videre arbeid med prosjektet. Vi tør og minne om at Lagunen ved tillatelse til siste utvidelse tok på seg en forpliktelse til å bidra til en løsning på sykkeltrase forbi kjøpesentret.

Vi ønsker nå å bidra til en grønn transformasjon av området ved Lagunen der sykkelvegen/broen blir et viktig element i opplevelsen av vannflaten med bla. Følgende mål:

• Mål om god økologisk tilstand og rensing av overvann fra vei gjennom rensefilte

• Vekk fra at ensidig fokus på veistandarder og kostnader som medfører fylling av vann og vassdrag

• Sykkel/gangtrase løftes opp og bygges i tre som hovedmateriale for å vise bærekraft

• Bygging av badeplass, friområde og en Lagune ved Apeltunvannet i forbindelse med prosjektet

Vi er inne i et jubileumsår for byen vår. La oss nå sammen bidra til å gjøre vann blir et profilelement og ikke en salderingspost i en grønn byutvikling som tar vann vassdrag og økosystemer på alvor ved å utvikle eksempel til etterfølgelse vi kan være stolte over.

Sindre på plass i skøyteboblen: – Tatt imot som en konge

Mens lagkameratene fra Fana gikk EM forrige helg, ankom Sindre Henriksen Nederland først denne uken. Det gjorde han med stil.

Den nye politisjefen er allerede lei bomsniking her

Stadig meldes det om snikkjørere her i Skjoldabukta. - Vi kommer til å intensivere kontrollene, sier Ronny André Øvrebotten ved Fana-politiet.

Røyk fra elektromotor ga storutrykning

– Vi har akkurat sendt røykdykkere inn i bygget for å gjøre et søk, sier brannvesenet.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten