fanaposten.no

Debatt: Fortetting eller byggeforbud på Skjold?

– Når vi har sett resultatene av fortettingspolitikken, må byrådet ha mot til å justere planene. Det er som kjent ingen skam å snu! skriver styremedlem i Fana Høyre, Randi Arnesen i sitt innlegg.

Meninger · Publisert 19:37, 16 apr 2020

Jeg leste med stor interesse Fanapostens reportasje tirsdag 12. april angående fortetting kontra byggeforbud mellom Fanavegen og Apeltunvegen på Skjold.

Det var stor politisk enighet om at man ønsket bybane til Fana, og at dette ville gi muligheter for miljøvennlig fortetting langs traseen. Både partier som i dag sitter i byråd og som er i opposisjon, kan ta æren og ansvaret for tidligere planer om fortetting.

Men når vi nå har sett resultatene av denne politikken, så må byrådet også ha mot til å justere planene. Det er som kjent ingen skam å snu!

I juni 2019 fikk byrådspartiene med Tryti i spissen presset igjennom vedtak av KPA 2018, mot bl.a. Høyres stemmer. Høyre ønsket mer rom for småhusbebyggelse og å tillate utbygging av områder som Dyngelandsåsen. I arbeidet med KPA 2018 satte mange og spørsmålstegn ved om fortettingen hadde tatt litt overhånd på områder som Paradis og Skjold. KPA 2018 skulle være en plan for videre byutvikling de kommende årene, men etter bare 6 måneder, i desember 2019, ber fagetaten om byggestopp på Skjold, stikk i strid med den nettopp vedtatte KPA 2018. Man etterlyser en plan, man etterlyser en trafikkanalyse og man innser at KPA 2018 allerede er uegnet som styringsverktøy.

Og hva sier så byråd Thor Haakon Bakke (MDG) til dette? Han sier at han har forståelse for ønsket til Statens Vegvesen, egen fagetat og beboerne på Skjold, men avviser likevel glatt deres ønske om mindre fortetting.

Hvorfor faller det ham så tungt å revidere fortettingsplanen? Jo, som Bakke selv sier: Vi har de samme problemene også i andre fortettingsområder og et slik vedtak på Skjold kan få presedens også for disse områdene. Ja, men kanskje det er nettopp det det bør. Kanskje bør man innse at KPA 2018 og dagens fortettingspolitikk flere steder i Fana ikke harmonerer med hverken fagfolks syn eller folkeviljen. Kanskje bør man stoppe opp før det er skjedd for mye skade. Bakke åpner jo faktisk selv og for nettopp dette, og sier at han når som helst kan skifte mening og «trykke på den røde knappen».

Men hva med den berømmelige gylne middelveg? Full byggestopp er kanskje å skyte litt over mål. Et par småhus her og der må vi vel alle kunne absorbere i nabolaget vårt, og litt øking av biler og folk må vi vel kunne tåle også i gamle villastrøk.

Problemet er ikke moderat fortetting og gradvis fornying av boligmassen, men store boligprosjekter med medfølgende reguleringsplaner som forandrer hele strøkets karakter. Utbyggeren Bonava fremhever at de bygger bedre skoleveger, fortau og sykkelstier til glede for folk, som en del av reguleringsplanen sin. Men de glemmer å nevne at disse stiene og veiene krever at vi andre må avgi grunn; hekker må fjernes, garasjer rives, kjørebaner innsnevres, biloppstillingsplasser opphøre og grunn ufrivillig avstås, for at utbygger skal kunne få sine planer godkjent. Areal som i dag nyttes fritt av barnehagebarn og allmennheten som en grønn lunge, skal plutselig dekke utbyggers behov for friareal. Disse inngrepene føles ikke som en forbedring, ei heller som et plaster på såret. De forsterker bare følelsen av å bli overkjørt.

Det ligger i dag 778 boliger i Fana til salgs på Finn, like mye som de andre bydelene utenfor Bergen Sentrum til sammen. Kanskje er markedet for blokkleiligheter langs Bybanen allerede mettet? Korona herjer, egen liten hageflekk er redningen for mange, og spredt bebyggelse og god plass er blant faktorene som minker smittefaren i det norske samfunn. Kanskje er ikke ubegrenset fortetting svaret på alt.

– Når vi har sett resultatene av fortettingspolitikken, må byrådet ha mot til å justere planene. Det er som kjent ingen skam å snu! skriver styremedlem i Fana Høyre, Randi Arnesen i sitt innlegg.

Partilagene med felles opprop om penger til ungdomstilbud

Lokallagene til fem politiske partier har forfattet et felles brev til byrådslederen og ordføreren etter fredagens oppslag i Fanaposten

Solveig arrangerer, organiserer og kaster lengst

Noen måneder på etterskudd kunne endelig Solveig Fredriksen gå i ringen og kaste diskos med tellende resultat.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten