fanaposten.no

Debatt: Fana Blikks planer for Skjold Gård

Meninger · Publisert 16:01, 15 mar 2021

Undertegnede leser med undring kommentarer og innlegg fra motstandere av Fana Blikks planer på Skjold Gård.

Innlegget skal belyse de aspekter av planforslaget som naboer mener er uriktige.

Innlegget, som er undertegnet Kirsten I Telnes, på vegne av naboer i Mårdalen,Skjoldvegen og huseierforeningene i Nordgaardsvegen mener at Fana Blikk sin reviderte plan ikke tar hensyn til naboene og at planen ikke er redusert. Dette er de sterkt uenige i.

I neste avsnitt i innlegget skriver Telnes at planen til Fana Blikk er redusert fra 70 enheter til 29 enheter og at dette fremstår som en betydelig reduksjon i omfanget av utbyggingen.

LES OM FANA BLIKK-PLANENE: Vil flytte gårdsbygg på Skjold

Det faller da på sin egen urimelighet og i forrige avsnitt å påstå at planen ikke er redusert.

Å redusere en reguleringsplan fra 70 enheter til 29 enheter er over en halvering av prosjektet, og burde fremstå som en betydelig reduksjon,også for nevnte naboer.

At noe av bebyggelsen er næring skal ikke ha noe å si, da det allerede i dag eksisterer næringsvirksomhet på eiendommen.

Naboer klager på byggehøyden på de tre boligblokkene mot nord og skriver at de kun er redusert med “ beskjedne” 4 meter? I mitt yrke som byggmester og takstøkonom så er en reduksjon på 4 m langt fra beskjeden. Dette tilsvarer 1,5 etg i en enebolig.

Fana Blikk reduserer her til tillatt byggehøyde i området og dermed er dette en gest til naboer .

Telnes m/flere antyder at dette vil bli sjenerende for Skjold Barnehage og beboerer i Skjoldtun borettslag. Det er etter samtaler med beboerne i Skjoldtun borettslag ingen der som har kommentarer til utbyggingen så dette faller på sin egen urimelighet og påstå.

Setter man seg inn i planen så vil man også kunne lese at boligene vil ligge langt inne på kanten mot Skjold Barnehage ,med er planlagt gang og sykkelvei i forkant slik at innsynet her blir minimalt.

Næringsbygget som vil bli liggende ut mot Fanavegen kommenteres.

Dette er også redusert vedr. byggehøyde og ligger i planen med tillatt byggehøyde for området.At fjellsiden i sør-øst mot Mårdalen 25 er like høy skal ikke ha innvirkning på en reguleringsplan.

Det er ingen argumentasjon som sier at dette næringsbygget fremstår som en påtrengende bygningsmasse. Ser man på utviklingen i Fana og nye bygg som kommer opp for og kunne stille boliger til disposisjon for våre etterkommere både i Skjoldhagen,Sætervegen,Nesttunhallen ( Heldal Eiendom) og Fanavegen ved Lagunen som ligger tett ved Fanavegen faller det på sin egen urimelighet at et bygg med denne arkitekturen skal kunne dominere og sjenere naboer med tanke på at dette også fremstår som et næringsbygg med minimalt med trafikk i helger og på kveldstid.

Hadde dette bygget vært tiltenkt leiligheter skulle jeg sagt meg enig i naboenes argumentasjon,selv om det likevel sannsynligvis ville blitt godkjent som dette med tanke på nærliggende større konsentrasjoner av leilighetsbygg som er bygget langs Fanavegen.

Byarkitektens merknader til planforslaget fra 2018 påpeker at bygget mot Fanavegen bør utgå p.g.a beliggenhet og strøkets karakter.

Hva menes med betegnelsen “ strøkets karakter “ så skulle jeg gjerne visst hva som ligger i dette.

Langs hele Fanavegen er det pr. i dag størst andel av næringsbygg. De fleste boliger ligger med store høydeforskjeller fra kotene i vegbanen og er således allerede her vernet mot støy.

Setter man seg inn i kartet så er det kun et fåtall boliger i Mårdalen som vil få innsyn til dette bygget og det er Mårdalen 25-27-27b-29. Her snakker vi da om boliger som ligger på et høydedrag fra kotene i Fanavegen.

Gamle Skjold Gård er ikke lenger en gård så det er feil og si at denne er den eldste gjenværende gården i Fana. Denne gården hadde også et helt annet navn fra tidlig morgen.

Jeg er selv født og oppvokst i dette området så kjenner historien ganske godt, og kjente meget godt Karl ( Kalle) Skjold som forvaltet denne gården inntil det ble Fana Ryttersportsklubb som fikk leie den på langtidsleie. Da denne leietiden gikk ut bygget Skanska Boklok

Leiligheter ved den gamle ridebanen hvor det i den tid sto en sønderrevet rubbhall til stor fortvilelse for mange.

Når byarkitekten skriver om “strøkets karakter” menes det muligens at det er finere og se på dagens plasthall som i dag står der det planlagte næringsbygget skal få sin plass.

Det skrives at naboene mister et viktig kulturminne med verneverdig tunstruktur?

Skjold Gård består i dag kun av næringsvirksomhet og dersom dette er et viktig kulturminne slik det fremstår i dag så har jeg tatt fullstendig feil av benevnelsen “kulturminne”

Vedr. ordet “tunstruktur” stiller jeg spørsmål om i det hele tatt naboene har vært på befaring den siste tiden og tatt “ tunet” nærmere i øyesyn.

For og oppklare dette med “tunet” så består den midtre delen av eiendommen som i tidligere tider var et tun i dag som en asfaltert parkerings og opplagringsplass for biler tilhengere og containere. Og kalle dette for et verneverdig turn er vel og gå litt langt..

Det skrives at dersom Fana Blikk virkelig mener at de vil gi området et løft burde de i første omgang restaurerer de to gamle tunhusene som i lang tid har stått til forfall.

Her nevnes da boligen til Kalle Skjold samt syhuset som i sin tid både har inneholdt butikk for hesteutstyr og systue.

Disse husene har selvfølgelig blitt holdt godt øye med under planleggingsprosessen,men det er da meningsløst og starte en rehabilitering av bygg som det er søkt flytting av.

Vedr. restaurering og rehabilitering og det med og ta vare på gamle eiendommer så er vel Fana Blikks måte og ivareta Skjold Gård på et prakteksemplar av de sjeldne i dette området med tanke på alle de bygg som i dag står for nedfall grunnet verning av både byarkitekt og byantikvar.

Innsendere ,naboer av Skjold Gård skriver at de håper at innlegget vil bidra til en ytterligere bevisstgjøring hos våre politikere hva angår den massive utbyggingen i Fana de siste årene.

Det er nå engang slik at fortettingen er et anliggende fra kommunen som skal fortsette og er i gang og flere skal det bli. Dette er den tiden vi lever i og jo flere vi blir desto flere boliger vil bli bygget. Dette er noe vi alle må akseptere og det må derfor ikke være slik at innspill fra et fåtalls naboer skal stoppe utbyggingen av både boliger og infrastruktur i Fana..

Telnes avslutter sitt innlegg på vegne av ikke navngitte personer i Skjoldtun Borettslag,Mårdalen,Skjoldvegen og huseierforeningene i Nordgardsvegen med at de håper at planen ikke får gjennomslag og at dette vil sette presedens for byggetillatelser i andre verneverdige områder.

Det er vel slik at dersom denne planen får gjennomslag så vil Skjold Gård kunne gjenoppstå som et fullverdig tun hvor det kan stelles i stand både bryllup og fest og å kunne ta seg en kopp kaffe på en liten koselig kafe med sittegrupper i tunet og kunne se på de gamle oppgraderte gårdshusene som vil bli rehabilitert og satt i stand.

Dette blir da en oppgradering av nærmiljøet på Skjold og selvfølgelig en fordel for alle naboer som ønsker og ta dette i bruk.

Barn i Skjoldvegen og andre tilstøtende veger vil få en betydelig bedre skolevei da hele krysset vil bli utbedret og med sammensveiset ut og innkjøring for både Fana Blikk og Skjoldtun Borettslag.

Med tanke på avstandene fra Fana Blikk og til f.eks. Nordgardsvegen så er det vel på tide for de involverte og ta seg en befaring og ta inn over seg at denne utbyggingen overhode ikke vil ha innvirkning på noen i f.eks. Nordgardsvegen.

Undertegnede har drevet som byggmester siden 1978 og hatt mange bygg i Bergen by og flere i Fana. Utviklingen går sin gang selv om vi mange ganger synes at dette kan være krevende for både store og små,men det er likevel til det positive at gamle eiendommer blir tatt i bruk på en fornuftig måte og av profesjonelle utbyggere

Undertegnede har ingen relasjon til Fana Blikk eller andre utbyggere som evnt. skal være med på dette prosjektet ,men er av den mening at vi nå er nødt og ta inn over oss at det trengs boliger i fremtiden og da må noe av sol og utsikt vike dessverre.

Streik avverget - enighet i lønnsoppgjøret

LO og NHO kom til slutt til enighet, men sier forhandlingene har vært tøffe.

Forsvarer tittelen digitalt

Skuffelsen hos musikantene var stor da helgens korpskonkurranse Hordablæsten ble avlyst. Men den gjennomføres digitalt. De regjerende mesterne,...

Kastet brus i frontruten på bil

– Ugrei adferd i trafikken, sier politiet.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten