fanaposten.no

Listekandidat for Arbeiderpartiet, Reidar Staalesen er bekymret over hvordan utfordringen med masseutryddelse av insekter og svekkelse av det biologiske mangfoldet vil tegne seg i fremtiden med Høyre og Frp ved roret. Foto: Ståle Melhus, arkiv

Debatt: Et vern for biologisk mangfold i Bergen

Når vi ønsker å ta grep som virkelig kan gjøre en stor forskjell for et levedyktig økosystem, så trekker Høyre seg, skriver Reidar Staalesen.

Meninger · Publisert 20:54, 7 apr 2019

2.5 prosent av jordens insekter utryddes årlig og 40 prosent av jordens insekter er utryddingstruet. Utryddelsen skjer i et tempo som er vanskelig å bremse. Konsekvensen av en varslet utryddelse av insekts-bestanden på jorden er alvorlig. Den vil ha en direkte effekt på alt annet liv på jorden. Alt liv er avhengig av insektene. Økosystemer vil kollapse.

Dette vet vi. Med de beste statistikkene som er tilgjengelig.

Vi vet også hva som forårsaker det. Viktig habitat for insektene bygges ned. Jordbruk, næring eller annen menneskelig aktivitet tar ikke nok hensyn. Bruk av sprøytemidler, fremmede arter som blir innført og klimaforandringer er alle en del av årsaken. Men den viktigste årsaken er nedbygging av naturlig habitat som er viktig for biologisk mangfold.

I Bergens Tidende kunne man lese om byrådets ønske om å omgjøre store mengder areal fra byggeland til LNF-område (landbruk, natur og fritidsområde). For å bremse den bilbaserte byutviklingen og for at Bergen skal bidra på en god måte for å ivareta det biologiske mangfoldet. Dette høster ikke lovord fra høyresiden, kanskje ikke uventet fra Frp, men Høyre har i alle fall gitt inntrykk av at de vil bevare biologisk mangfold. At de her er kritisk til grepene i den viktigste planen for Bergen de neste årene, er skuffende.

Det er ikke nok med blomsterenger. Elver, parker, skoger og uberørt natur er blant de viktigste hjemmene for insektene våre, døgnfluer, steinfluer, libeller og fjærmygg for å nevne noen. Tusenvis av insektarter er helt avhengig av vassdrag i sine ungdoms-stadier. Et sammenhengende grøntområde med bekk eller elv er grunnlag for rikt innsekts-liv, fugle-liv og akvatisk liv. Et åpent vassdrag med god miljøtilstand i et slikt økosystem vil være en yngleplass for en rekke insekter. Fiskene i vassdraget og fuglene i området vil beite på disse insektene. Hauk og ugle vil beite på smågnagerne i vegetasjonen, hegre og oter vil spise fisken i vassdraget og vi vil til sammen få et fungerende økosystem.

Jeg har selv vært med på et restaureringsprosjekt i Apeltunsvassdraget. Her har vi gjennom målrettet arbeid fått reetablert normal bestand av sjøaure i vassdraget. Noe som har gjort vassdraget til det viktigste i kommunen for sjøaure. Når fisken kom tilbake, kom oteren, hegren og et rikere dyreliv i vassdraget. I et område ved Søråskrysset der Fanavegen og Fritz C. Riebers veg går rett igjennom, så vi muligheter, men utslipp, utbygging, byutvikling og store samferdselsprosjekt har vært utfordrende.

Gjennom grepene byrådet lanserer i det nye forslaget til Kommuneplanens arealdel vil vi skjerme områder for slike påvirkninger. Det gir helt andre muligheter! Legger vi derimot bekkene i rør, bygger parkeringsplass over rørene og fjerner skogholtene, så fjerner vi også potensialet for økosystemene, friluftsområder for innbyggerne og vi øker flomfaren i slike områder.

Kommuneplanens arealdel skal ta tøffe grep, legge til rette for boligbygging og fremtidig utvikling av byen vår. Her leverer byrådet. Gjennom gjeldende periode har Arbeiderpartiet, Venstre og Krf jobbet i den retning av et mer klima-og miljøvennlig Bergen. Vi åpner vassdrag som ligger i rør (Fjøsangerbekken), vi har vernet skogsområder (Åstveitskogen) og sikrer biologisk mangfold (prosjektmidler fisketrapp Hopsfossen, m.m).

Flere av disse vedtakene har Høyre støttet delvis eller fullt ut. Men vi ser at når vi ønsker å ta tøffe grep som virkelig kan gjøre en stor forskjell for et levedyktig økosystem, så trekker Høyre seg. Deres samarbeidskamerater i FrP er enda verre, og viser lite forståelse for utfordringene når de fnyser av forslaget, og mener vi har nok areal for byens insekter. Hvordan vil da utfordringen med masseutryddelse av insekter og svekkelse av det biologiske mangfoldet tegne seg i fremtiden med Høyre og Frp ved roret?

Signalene de sender i denne saken gjør meg urolig.​

Brannvesenet rykket ut til rare lyder fra pipe

Da brannvesenet åpnet feieluken til skorsteinen på Sandsli, skjønte de hva lydene var.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten