fanaposten.no

Rektor Olav Lunde Fjelltveit og FAU-leder Kai Grieg ønsker at nabotomten til skolen brukes til skoleformål og ikke bygges ut med blokker. I dette innlegget skriver Kai Grieg om partienes løfter i sine programmer. Foto: Terje Bringsvor Nilsen

Debatt: - Et prinsippvalg ved Hop skole

Byggeforslaget ved Hop oppveksttun har satt fokus på skoleplass og uteområdet for skolen, skriver Kai Grieg.

Meninger · Publisert 12:30, 23 feb 2021

Tenk om det fantes et parti som:

1. vil at alle skoler skal ha et variert og godt uteareal som stimulerer til fysisk aktivitet i og utenfor skoletiden.

2. mener at skolen er viktigste fellesarenaen i nærmiljøet

3 .ønsker at bergensskolen skal være Norges beste skole

4. mener at det er svært viktig at elevene har et godt fysisk miljø på skolen

5. vil oppruste lekearealet utenfor skolene

6. vil skape fysiske byrom som skaper sosiale møter på tvers av alder, funksjonsevne og kulturbakgrunn

7. ser sammenhengen mellom uteområder og mobbing

8. tenker at skoler skal være åpne for bruk av lokalmiljøet

9. tenker at fritidsaktiviteter for barn og unge bør legges til skolene

10. ønsker å etablere rusfrie møteplasser og fritidsaktiviteter på ungdoms premisser

Det store paradokset i denne saken er at alle partiene er enige i sine partiprogram om at barn og ungdom skal prioriteres, at skolene skal brukes til fritidsaktiviteter ute og inne, og at det fysiske skolemiljøet er viktig nettopp fordi det skaper god læring og trygghet for barn og unge.

Samtidig blir ungdom og skolene i praksis ofte prioritert ned.

I denne saken er bare én side av saken utredet: Boliger i området nordvest for skolen. Alternativet, med utvidet uteområde for skolen med mulighet for skolens fremtidige behov er ikke utredet.

Partiene i bystyret gjør et prinsippvalg i morgen om hvordan de priioriterer ungdoms oppvekstvikår.

PS: De 10 setningene over er tatt ut av partiprogrammene til de 10 partiene som sitter i bystyret i denne rekkefølgen:

• Senterpartiet

• Sosialistisk venstreparti

• Høyre

• Frp

• Venstre

• Krf

• Arbeiderpartiet

• Miljøpartiet de Grønne

• Bompengepartiet

• Rødt

PPS: Fra listen over står det klart at det er Senterpartiet som i sitt program klarest gir uttrykk for at partiet ønsker varierte og gode uteareal for skolene i Bergen.

LES OGSÅ: FNB snur for andre gang: Ett parti avgjør om det blir bygging på Hop.

Tror vi vil fortsette å pusse opp

Frode Fjørstad er ny sjef for Obs Bygg Midtun. Han tror ikke vi er ferdige med å bruke penger hjemme når pandemien er over.

Leder: Muligheter i Fondveggen

Etter flere år i dvale er Skanska nå i gang med planlegging av et boligprosjekt i Fondveggen, fjellsiden som ligger bak parkeringshuset på Nesttun....

Politiet etter kaotisk natt: - Bekymret over lav terskel for vold

Politisjefen er bekymret etter en natt med slagsmål, manglende smittevern og salg av narkotika på russens tilstelninger.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten