fanaposten.no

På Skjold er det mange utbyggingsplaner på gang. Byråd Thor Haakon Bakke sa tidligere i år nei til fagetatens anbefaling om byggestopp.

Debatt: Er riving av hus god klimapolitikk, byråd Bakke?

Meninger · Publisert 11:18, 11 jun 2020

I følge Fanaposten går Byråd Bakke mot egen etats forslag om et byggeforbud på Skjold. Er riving av boliger god klimapolitikk?

På kommunens hjemmeside skriver Bakke: - Jeg gleder meg enormt mye til å gjøre Bergen til en grønnere og bedre by for alle. Jeg vil få fortgang i utbyggingen av sykkelveier, prioritere mennesker framfor biler, og ta vare på naturmangfoldet samtidig som vi kutter kraftig i klimagassutslippene. Dette må skje samtidig som vi har et blikk for det enkelte nabolag.

I artikkelen «rehabilitering av gamle hus», har Asplan Viak analysert miljøgevinsten ved å oppgradere eldre bygg fremfor å bygge nytt, når materialbruk og energibruk ses i sammenheng. I en rapport selskapet utarbeidet på oppdrag fra Riksantikvaren i 2016 viser beregninger at det tar omlag 52 år før det er mer klimavennlig å rive og bygge nytt enn å oppgradere gammelt. Konklusjonen er at eksisterende hus er en stor ressurs fordi de allerede er bygget, og klimagassutslippene ved materialproduksjon, transport og bygging dermed er unnagjort.

De fleste ser gevinsten ved fortetting. På Skjold er prosjektet «Skjoldhagen» påbegynt. I Hjortevegen er det varslet om bygging av fire blokkprosjekter. Syv eneboliger, noen oppgradert for betydelige beløp skal bort. Scenarioet er støy, luftforurensning, økt trafikkbelastning og utrygg skolevei.

Paradokset er at det siste femten år har vært en klimavennlig fortetting på Skjold, tilpasset området. Bebyggelse fra 50 – og 60 tallet er renovert av barnefamilier, altså gode miljøtiltak i henhold til rapporten. Det er bygget utleieleiligheter, nye boliger i hager og en seniorblokk. Barna har kort skolevei uansett hvilke av tre de skolene i området de sogner til. I tillegg er det et utvalg barnehager og kort avstand til bybanestopp og sykkeltraseer. I det første ferdigstilte leilighetskomplekset er beboerne ikke i «bybanemålgruppen». Ikke overraskende, når billigste boenhet koster i overkant av 7 millioner kroner.

Bakke bestrider at trafikkproblemene i området ikke er så store som Vegvesenet hevder. Det vises til en analyse fra en privat utbygger, som hevder at E39 vil avlaste Fanavegen. Utsagnet vitner om manglende lokalkunnskap. Utfordringen er ikke Fanavegen, men de to utkjøringer til denne, som allerede er overbelastet som følge av planløs utbygging på Apeltun og Nøttveit.

Lang kø i Apeltunvegen mot Skjoldskiftet, gjør at mange velger Hjorteveien/Sætervegen som utkjørsel til Fanaveien. Flere boenheter vil belaste miljøet ytterligere. Utbygger henviser også til at det er iverksatt trafikktiltak, som bredere fortau. De hindrer ikke økte utslipp, og skoleveien er ikke blitt tryggere. På grunn av smalere veibane må store biler kjøre tett inntil fortauet ved passering.

Byråden hevder at et byggeforbud vil skape presedens, og at Skjold ikke er i en unik situasjon. Jo, Skjold er i en unik situasjon. Det er ikke lagt til rette for infrastruktur ved utbygging på Apeltun og Nøttveit. Området ligger i ytterkanten av fortettingsområdet 2, uten retningslinjer om hvor langt fra bybanestopp blokkbebyggelse skal godkjennes. Det er heller ikke utarbeidet en overordnet plan for utbygging av området.

Politikken det «grønne» byrådet legger opp til samsvarer hverken med løfter om reduserte utslipp eller målet om å ta vare på mennesker fremfor biler. Mie Fuglseth, energi- og miljørådgiver, Asplan Viak, har et poeng: «I vår iver etter å bygge miljøvennlig er det viktig å huske på at den mest miljøvennlige kvadratmeteren er den som ikke bygges.»

Stopp smittespredningen nå!

Det vakte stor oppsikt da et fly fra Italia landet på Torp flyplass i midten av mars uten at smitteverntiltak var iverksatt, til tross for at import...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten