fanaposten.no

På Fanastølen og Fanaåkeren planlegges det til sammen 54 nye boliger. Foto: Ard Arealplan

Debatt: Er dette en ny boligpolitikk i Bergen?

Nabo Tor Erik H. Mathiesen skriver om boligplanene på Fanastølen.

Meninger · Publisert 17:09, 2 sep 2018

Jeg leser på Fanaposten.no, publisert 26. aug 2018, at Byplanavdelingen i Bergen kommune er positiv til en bilbasert boligutbygging av 54 boliger på Fanastølen og Fanaåkeren. Er dette ett nytt syn fra kommunens side når det gjelder boligutbygging utenfor fortettingsområdene i den nye KPA'en?

Det er ikke så lenge siden at Bergen kommune sa nei til over 40 større og mindre byggeprosjekter fordi de ikke passet inn i byggestrategien i Bergen. Det skulle fortettes i de syv fortettingsområdene langs bybanen og bydelssentere. Jeg vil anta at de utbyggerene som fikk nei, følger denne saken med argusøyne og vil tørke støv av sine planer og prøve seg på nytt hvis dette prosjektet får grønt lys.

Her i nabolaget har vi allerede fått en planlagt utbygging av 15 boliger godkjent på Jonsokhaugen. I Byrådets vurdering for å gå inn for dette, het det at det var en moderat fortetting og at utbyggerne hadde oppstart med prosjektet i 2010, som var i forrige gjeldende byplan. Fanastølen og Fanaåkeren er en større utbygging som faller inn under det nye «strategisk temakart Bergen 2030». Jeg lurer på hva slags argumenter de skal bruke overfor andre utbyggere da dersom dette ikke gjelder lenger. Er det bare et lite unntak?

I tillegg foreslås det her å bygge på en tomt med både LNF -og jordbruksområde. Hordaland fylkeskommune lagde en rapport i 2017 om nedbyggingen av jordbruksområder i Hordaland, hvor de i forslag til jordvernmål sier at i perioden 2004 til 2015 har nedbyggingen i snitt vært på 500 dekar i året, noe som regjeringen har som mål at skal reduseres med 50%. Nå er kanskje ikke Fanaåkeren det største jordbruksområdet, men det burde heller spares til fremtidige generasjoner. Vi trenger matjord og beiteområder også i Bergen.

Det påpekes også i artikkelen at man kan sykle til alt overalt i området. Hvis dere gjør en spørreundersøkelse her, tror jeg dere vil få til svar at de fleste har mere enn en bil for å få hverdagen til å henge ihop. Jeg vet om bare en nabo som sykler på jobb til byen. Det kan være flere, men ikke mange. Det er omtrent 20 km til byen. En optimistisk fagetat her altså.

Det er også et dårlig kollektivtilbud her. Det hadde selvsagt hjulpet på om foreksempel Krokeidebussen hadde blitt en direktebuss til byen, med hyppige avganger, men jeg ser ikke for meg at det kommer til å skje med det første. Så dette blir et veldig bilavhengig byggeprosjekt.

Byggeprosjektet på Jonsokhaugen har fått som følgekrav å utbedre veien i fra Krokeideveien og inn til Fanavollen med bredere vei og fortau. Dette arbeidet er allerede igangsatt. Fotgjengerfelt over Krokeideveien har vi i området allerede kjempet frem gjennom et innbyggerinitiativ. Omtrent det eneste nye som eventuelt vil komme da er en trafikkøy i nærheten av Krokeideveien.

Dersom artikkelen er korrekt, synes jeg det er spesielt at byråkratene i byplanavdelingen er positive til denne utbyggingen lenge før høringsfristen er gått ut, og før den politiske behandlingen har begynt. Det kan i verste fall hindre personer fra å sende inn sine meninger om saken da de kanskje tror at dette allerede er avgjort. Kan dette virkelig stemme?

Høyre vil ha sommerskole

– Høyre vil ha skole i sommerferien, sier byråds- lederkandidat Harald Victor Hove (H). Sommerskolen skal være kommunalt finansiert og et frivillig...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten