fanaposten.no

Hopsgaarden AS har planer om 10 boenheter fordelt på to lavblokker på Hop. (Illustrasjon: Link arkitektur)

Debatt: – Denne saken er pinlig for Bergen kommune

Prioriterer kommunen private utbyggeres bunnlinje framfor kvaliteten på offentlige anlegg og uteområder fordi "planen er kommet for langt"?

Meninger · Publisert 13:27, 21 jun 2018

Jeg viser til den informativ artikkelen i tirsdagens Fanaposten om byggeplaner på Hop og konflikt med arealbehov for Hop oppveksttun.

Som pensjonert planlegger vil jeg kalle dette et skoleeksempel (bokstavelig talt) på sviktende planlegging. Planlegging er noe langt mer enn standard A4-saksbehandling - spesielt når det som her er snakk om fortetting.

Byrådsavdeling BBSI (barnehage, skole og idrett) mener at det aktuelle arealet bør forbeholdes Hop oppveksttun - som kun har 8 mål tildels uegnete uteområder og som ifølge Helsedirektoratet bør ha 20 mål, - mens plan- og bygningsetaten sier at "planarbeidet er kommet for langt". 

Hvem sin skyld er nå dét da? Allerede så tidlig som i august 2017 skrev Hordaland fylkeskommune i kommentar til oppstart av planarbeidet at spørsmålet om bruk av området som tilleggsareal for Hop oppveksttun måtte avklares. Det eneste planetaten/konsulenten gjorde i så måte var å sende et brev til BBSI.

Greit nok at mottaker klarte å oversitte svarfristen, men planleggerens ansvar slutter ikke fordi om man har sendt ut et brev og ikke fått svar. Både utbyggers konsulent og kommunens planetat (som er hovedansvarlig for arealplanleggingen) har bare latt prosessen fortsette i nærmere trekvart år, vel vitende om at spørsmålet fra fylkeskommunen sto ubesvart.

Jeg vil tro at dette må være ganske pinlig for de involverte, som her har vært medansvarlig for at en utbygger - riktignok for egen regning og risiko - har svidd av penger på detaljplanlegging uten at den overordnede arealsituasjonen har vært analysert og avklart. Å vise til vedtatt kommunedelplan blir for lettvint når man samtidig velger å legge bort den samme kommunedelplan hva angår utnyttelsesgrad, byggehøyder osv, med fremtidig - ennå ikke vedtatt - arealplan som argument. Skal man først lage en ny plan i en fortettingsbydel får man jammen ta bryet med å løfte blikket, og også se på tomtens omgivelser.

I referat fra oppstartsmøtet mellom utbygger og kommune står det klart og tydelig at stedsanalyse skal leveres med planforslaget. Stedsanalyse er et planverktøy byråd Anna Elisa Tryti har vist til flere ganger når spørsmål om kvalitet i fortettingsplanlegging kommer opp.

Jeg har underveis i prosessen etterlyst stedsanalysen, men fikk som svar fra kommunens planetat at de anså dette som unødvendig. En stedsanalyse ville her ha fanget opp den aktuelle arealkonflikten langt tidligere i prosessen.

Når det nå snakkes om å se etter alternative områder for skolens utearealer er dette spill for galleriet. Hop oppveksttun er omgitt av boligeiendommer hvor det bor folk - skal man ekspropriere disse bort? Det må være langt enklere å se etter andre områder for boligbygging - dette er tross alt et marginalt prosjekt på 8-10 enheter.

Hva mener byråd Tryti - vil Bergen kommune prioritere private utbyggeres bunnlinje framfor kvaliteten på offentlige anlegg og uteområder fordi "planen er kommet for langt" (kfr Arna, Dyngeland), - evt fordi planetaten har blamert seg?

Og hva synes byråd Pål Hafstad Thorsen om en slik ivaretakelse av barn og unges interesser i en bydel under tildels tung fortetting?

Boliger kan bygges mange steder - oppveksttunets uteområder må nødvendigvis ligge der tunet er lokalisert. Denne planen må avvises.

Prioriterer kommunen private utbyggeres bunnlinje framfor kvaliteten på offentlige anlegg og uteområder fordi planen er kommet for langt?

Har du sett Jøran?

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som kan ha sett 28 år gamle Jøran Nikolai Åsnes. Han har vært savnet siden natt til søndag.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten