fanaposten.no

Debatt: - Byråden bommer om strandsonen

Meninger · Publisert 09:19, 1 nov 2020

Byråd Haakestad sitt innlegg i Fanaposten fredag 23. oktober skyter langt over mål. Hun fremstiller saken som om det nærmest er fritt frem for utbygging i strandsonen i dag selv om Bergen i dag ikke er underlagt de samme rigide reglene som områdene langs Oslofjorden er.

Alle i Bergensområdet som har forsøkt å få dispensasjon for bygging innenfor 100 metersbeltet, vet hvor vanskelig dette er i dag og hvor stor makt politikere og myndigheter allerede har til å stoppe uønskete byggetiltak. Slik bør det også være.

LES FANAPOSTENS LEDER: Nedbygging av lokaldemokrati

Den fungerende byråden setter saken veldig på spissen og fremstiller det som om folk flest i dag nærmest er forhindret fra å ha tilgang til sjøen og badeliv. Hun burde vite at det fortsatt er store friarealer der også de uten eiendom i strandsonen har full tilgang.

Spørsmålet er derfor om dagens regler gir samfunnet tilstrekkelig makt til å bevare folks tilgang til arealer som nå blir brukt av allmennheten. Svaret på det er et definitivt ja. Ingen vil i dag få tillatelse til å bygge innenfor 100 metersbeltet dersom politikere og myndigheter anser slik bygging å være i konflikt med samfunnets og det generelle publikum sine interesser.

Det er derfor ingen grunn til å innføre enda strengere regler i Bergensområdet som nærmest vil frata de besluttende myndigheter enhver mulighet til å utøve fornuftig skjønn.

Dessuten burde byråden/politikerne bruke sunn fornuft og faktisk la flytebryggen som det er henvist til i Nordåsvannet/artikkelfaksimilen, bli liggende. Det er ingen andre enn eier og bruker av flytebryggen som kan tenke seg å ville ha adgang til strandsonen der flytebryggen ligger.

Om folk vil bade og sole seg velger man helt klart andre og mer attraktive steder for sin aktivitet. Ei heller hindre denne bryggen allmenn ferdsel. Påbudet om fjerning av flytebryggen, som er nødvendig for at nøst og fritidsbåt kan brukes på en fornuftig måte, representerer kun et stivbent og unødvendig prinsipprytteri som ikke gagner noen andre og kun ødelegger for brukeren av flytebryggen.

Å la denne flytebryggen bli liggende betyr absolutt ikke at man åpner opp for at alle andre i sin tid ulovlige anlagte flytebrygger vil måtte tillates. Her må det gå an for de som bestemmer å bruke sunn fornuft og omgjøre vedtaket om fjerning av flytebryggen.

Jeg henstiller derfor til byråd Haakestad om å tenke gjennom strandsoneproblematikken en gang til med nye briller på.

Den nye politisjefen er allerede lei bomsniking her

Stadig meldes det om snikkjørere her i Skjoldabukta. - Vi kommer til å intensivere kontrollene, sier Ronny André Øvrebotten ved Fana-politiet.

Røyk fra elektromotor ga storutrykning

– Vi har akkurat sendt røykdykkere inn i bygget for å gjøre et søk, sier brannvesenet.

Kan bli storstilt vaksinering på Nesttun i februar

2105 personer er nå vaksinert i Bergen, av dem rundt 500 helsepersonell. Kommunen forbereder seg nå på å vaksinere svært mange på kort tid fra midten...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten