fanaposten.no

Gunvar Mikkelsen i FNF Hordaland.

Debatt: - Bergen kommune svikter naturmangfoldet

Meninger · Publisert 09:00, 29 jan 2022

Planene om nytt kryss på Sørås, inkludert ny rundkjøring nord for Kalgane ved Lagunen, har heldigvis generert debatt i Fanaposten.

Planlagt avkjøring mot Kalgane, fra et utvidet Søråskryss, vil ødelegge omtrent tre dekar med rik løvskog, bestående av blant annet gammel hasselskog, som i dag er en sjelden naturtype i Bergen, og asketrær – som er rødlistet som sterkt truet på den nye rødlista. Dette påpekte vi i høringsuttalelsen vår.

Det verste i denne saken er at disse naturkvalitetene ikke er utredet i forbindelse med reguleringsplanen som nå har vært på høring. Dette bryter etter vår mening med forvaltningsprinsippene som er nedfelt i naturmangfoldloven, og også med kommunens egne nedfelte mål om å bevare naturmangfoldet.

Dessverre er ikke denne praksisen et unikt tilfelle – verken i Bergen eller andre kommuner. Kanskje er det heller regelen enn unntaket. Mange konsulentrapporter som omhandler naturmangfold – og som i prinsippet skal bidra til at naturmangfoldet på best mulig måte blir ivaretatt på tross av en eventuell utbygging – er rett og slett ikke mye verdt.

Planer om utbygging skal enten stoppes, godkjennes eller justeres, alt etter hvilke naturkvaliteter som befinner seg innenfor et planområde. Dette er en viktig hensikt med naturmangfoldloven, og for å oppnå dette trengs det altså et godt kunnskapsgrunnlag – noe som er klart forankret i naturmangfoldlovens paragraf 8. Da holder det simpelthen ikke å ta en titt på flyfoto og noen søk i databasene Artsobservasjoner/Artskart for å ta en «utsjekk» av naturkvalitetene.

Registreringene som ligger i disse databasene er i all hovedsak lagt inn av naturinteresserte amatører. Tidligere registeringer er selvsagt nyttige hvis de ligger der, men at det ikke er gjort interessante registeringer i et område, betyr selvsagt ikke at dette nødvendigvis er «triviell natur» - som faktisk er en betegnelse som brukes i enkelte konsulentrapporter.

Når Bergen kommune altså ikke greier å fange opp disse svakhetene før planer blir lagt ut på høring, må man rett og slett kalle det en systemsvikt, som trolig medfører at naturmangfoldloven – og dens krav til et godt kunnskapsgrunnlag – ofte ikke er oppfylt i planvedtak som fattes av kommunen.

Utfordringen vår går derfor til byråd Thor Haakon Bakke og direktør i Bymiljøetaten Lise Reinertsen, som de øverste ansvarlige for denne haltende praksisen: Vil dere nå forbedre rutinene – slik at man gjør sitt beste for å unngå å bygge ned særlig verdifull natur i Bergen kommune?

Byråden løfter gjerne frem strategier som er under utarbeidelse og hårete mål for å bevare det fantastiske naturmangfoldet i kommunen; men dette hjelper jo lite når den daglige saksbehandlingen i saker som berører naturmangfoldet ofte – eller i hvert fall ikke sjeldent – står til stryk.

Et siste moment som vi ønsker å løfte frem er kommunens egne utbyggingsplaner – disse ser ofte ut til å bli lagt i naturområder – fullstendig uten tanke for naturen som er der. Dette gjelder eksempelvis boliger for rusavhengige på Hylkje eller i Steinsvikkroken, eller boliger for funksjonshemmede på Helgeplasset i Fyllingsdalen. Sistnevnte plan er nå stanset takket være engasjerte naboer, som selvsagt ikke ønsket at sin nærnatur skulle bli rasert.

Ja, kommunen skal selvsagt dekke mange behov, men når det kommer til nedbygging av natur, må vi kunne forvente en mer kunnskapsbasert og enhetlig politikk fra kommunens ulike etater.

Faktum er at i flere bydeler er det svært lite lavlandsnatur igjen, og vårt krav er at de siste restene av lokal grøntstruktur nå må bevares, og at nye utbygginger legges til byens «grå arealer». «Triviell natur» finnes ikke.

Sara satser alt på drømmen

– Jeg kommer aldri til å gjøre det igjen, men det var det eneste riktige å gjøre, sier Sara Louise Gravem.

Siss-Iren Kleppe 90 år

Hipp hipp hurra for vår kjære mor, svigermor, farmor og ollo som fyller 90 år søndag den 29.01.23. Dagen feires sammen med familie og venner :)

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten