fanaposten.no

Byråden om fortettingen: En byutvikling for mennesker og miljø

Thor Haakon Bakke svarer på kritikken mot fortetting på Skjold og Paradis: – På sitt beste gir fortetting mennesker plass til å leve sine liv, uten å ta plass fra naturen.

Meninger · Publisert 07:00, 4 aug 2020

Da jeg vokste opp i Rekdalsveien, hadde vi en fin skog i dalen nedenfor oss som vi kalte Tarzanskogen. Det var et fint sted å bo, på toppen av en ås med nærhet til skog. Men veien jeg vokste opp i skulle aldri blitt bygd ut med bilbaserte boliger.

Da jeg var seks år gammel ble Tarzanskogen sprengt bort, og erstattet av skole, fotballbane og veier. Samfunnsnyttige formål, for all del. Men når det blir boliger, store veier og baner, så blir det mye - altfor for mye - til sammen. Det er det Bergens politikere har tatt på alvor i den nye kommuneplanen.

Dette var nemlig ikke bare et barns tap av nærnatur og et sted for å bygge trehytter, men også et av alt for mange eksempler på at vi bygger ned naturen bit for bit uten forståelse for konsekvensene det får for dyr og natur.

Målet er en byutvikling hvor klima- og naturhensyn vektlegges tyngre. I lang tid har en bilbasert og uvettig utbygging fått dominere. Den snuoperasjonen som byrådet baserer sin byutviklingspolitikk på, har som mål å skape nabolag hvor barn kan leke og hvor det er gode byrom for folk og nærhet til naturen. Det blir mindre behov for bilen, og enklere å ta sykkelen, eller gå, til jobb.

En nødvendig og ny politisk kurs betyr endringer for den enkelte, og det skaper debatt. Flere argumenterer for at man bør fortsette med byspredning, og heller bygge ned mer natur for å unngå fortetting.

Den siste tiden har det blant annet vært diskusjon om utbyggingene på Paradis og Skjold. Kritikken går hovedsakelig på byggeplaner som et annet byråd og bystyre har jobbet frem, og som i ettertid fremstår lite gjennomtenkte: Det er for dårlig med grøntområder, det er ikke nok sosial infrastruktur, og mye av byggene er lite pene.

Men det endrer ikke på ansvaret, det gjør bare at dagens folkevalgte må være modigere og mer progressive, både for å reparere tidligere synder, men også for å gjøre ting langt bedre fremover.

I et innlegg i Fanaposten skriver Skjold-beboer Pettersen at den mest miljøvennlige byutviklingen er å ikke bygge nytt i det hele tatt. Pettersen har et godt poeng i at miljøgevinstene ved gjenbruk i boligutbyggingen er store. Vi skal ikke bygge i hytt og pine, men vurdere kvalitetene og mulighetene ved ethvert område, og sikre god arealutnytting. Materialgjenbruk er gode greier for klima, miljø og natur, og derfor for oss mennesker. Vi har også en stor beholdning med eneboliger i Bergen i dag, og rotasjon i eierskap kan bidra til at flere får oppfylt sine boligdrømmer, uten å bygge ned natur.

Skjold-beboeren Camilla Nøttveit er på sin side kritisk til vår prioritering. Undertegnede er skyldig i å ha brukt mye tid på el-løpehjul den siste tiden. Det er fordi trafikksikkerhet og tilgjengelige gater for alle er viktig for innbyggerne. På befaring med velforeningene på Skjold ble jeg vist hvor det bygges leilighetskomplekser, boliger og sykkelvei. Utviklingen av området skal ikke være ensidig, men legge opp til gode boområder. Frustrasjonen rundt anleggsstøy i området er forståelig og bør være på et minimum. Trøsten er at dette er midlertidig, og om ikke lenge vil boligene fylles med folk. Situasjonen i området følges tett og det brukes midler på å få på plass overordnete planer for området raskest mulig.

Kommunens arealpolitikk setter kvalitet, ikke store volum og kvantitet, øverst. Det flotte med god fortettingspolitikk er at man etter ferdig utbygging vil oppleve bedre nabolag med korte distanser til daglige gjøremål, og gode nabolag i nærhet til kollektivtransport og grøntområder. På sitt beste gir det mennesker plass til å leve sine liv, uten å ta plass fra naturen.

Kraftig vind i vente på torsdag

- Det er all grunn til å sikre løse gjenstander, råder politiet.

Ti nye smittede i Bergen, og pandemien er trolig økende nasjonalt

R-tallet viser at epidemien nasjonalt sannsynligvis er økende, melder FHI.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten