fanaposten.no

Pål Hafstad Thorsen, byråd for idrett, skole og barnehage. Foto: Terje Bringsvor Nilsen

Byråden: - Idrettslagene må med på miljødugnad

DEBATT: Idrettsbyråd Pål Hafstad Thorsen skriver om miljøproblemene ved kunstgressbanene.

Meninger · Publisert 17:14, 5 aug 2018

Fotball er i dag den største idretten både for jenter og gutter i Bergen. Etableringen av kunstgressbaner skaper en betydelig aktivitetsøkning som er gledelig både for barn og unge samt også i et folkehelseperspektiv. Samtidig må vi også erkjenne det at kunstgress kan ha uheldige miljøkonsekvenser.

Bergen kommune skal være en foregangskommune innen miljø og bærekraftig utvikling og i all vår virksomhet og planlegging så skal miljøhensyn være et overordnet prinsipp. Dette er en av våre grunnpilarer.

Derfor har byrådet utarbeidet en egen handlingsplan for kunstgress som bystyret har vedtatt. Planen inneholder konkrete mål og miljøtiltak knyttet til bruk, drift og konstruksjon av kunstgressbaner i Bergen, og vårt mål er å være i front i Norge i arbeidet med å utvikle mest mulig miljøvennlige kunstgressbaner.

Vi skal fase ut alle granulater som har negativ påvirkning på miljøet. Vi skal stille strenge krav til utbygging, bruk og drift av kunstgressbaner, og vi skal være en betydelig premissleverandør overfor aktørene som skal leverer kunstgress til Bergen kommune.

Vi skal føre miljøregnskap ved alle kunstgressbaner, og vi skal delta i en rekke pilot- og forskningsprosjekt for å kartlegge mikroplastkilder og utslipp fra egne baner i Bergen. Vi skal etablere fire nye kunstgressbaner, to med kork og to helt uten ifyll, fordi vi vil «forske» på egne baner og teste ut alternativer til gummigranulat.

Dette er bare noen av tiltakene handlingsplanen omfavner. På denne måten skal vi høste erfaring som skal brukes i arbeidet med kunstgressbaner som har minimal negativ effekt på miljøet. I sommer ferdigstilte Bergen kommune første pilotprosjekt i samarbeid med Norges Fotballforbund om en miljøvennlig løsning for bygging, bruk og drift av kunstgressbane på Varden i Fyllingsdalen.

Denne banen har blant annet et granulat med den øverste miljøsikkerheten og en innrammet bane med rister og børster for å hindre avrenning av granulat. Dette prosjektet markerer bare en liten del av innsatsen for å holde byen vår grønn og frisk. Men, det er et stort skritt i riktig retning.

For å kunne inspirere til stadig mer miljørettet innsats ved banene så er det helt avgjørende at vi har med oss lokale idrettslag og brukere av anleggene på denne miljødugnaden. Barn og unge skal få delta i innsatsen og det vil inspirere dem til å fortsette dette viktige arbeidet inn i andre deler av hverdagslivet sitt.

Det er nettopp derfor vi har innført en rekke forebyggende brukertiltak, samt en årlig vårdugnad hvor idrettslagene selv kan være med på å forhindre avrenning av granulater fra banen, hvor det idrettslaget som best kan dokumentere sin innsats har muligheten til å vinne Miljøprisen på 25.000,-. Så langt er det blitt gjennomført 16 vellykkede dugnader i regi av Idrettsservice og i samarbeid med idrettslagene, og i løpet av nærmeste periode er det allerede planlagt 11 nye dugnader.

Slik kan vi og idretten i fellesskap bidra til det store prosjektet, som er den grønne byen Bergen. Vi er langt fra å være i mål med denne innsatsen. Men, for hvert tiltak vi gjør så beveger vi oss ett skritt nærmere.

– Alt er klar for 17. mai

Nå er det klart hvem som skal tale til fanafolk før og etter prosesjonen til Nesttun.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten