fanaposten.no

– I ettertid ser vi at forslaget til avtaleoppsettet med Myrdalsvatnets venner ble unødvendig formelt. Vårt ønske er fremdeles å få til en ordning som kan fungere for begge parter. Det var også derfor vi tidlig inviterte dugnadsgjengen til et møte om innholdet i avtalen, skriver etatsdirektør Lise Reinertsen i Bymiljøetaten i sitt innlegg. Foto: Simen Vikøyr, arkiv

Bymiljøetaten svarer: «Vi ønsker å legge til rette for dugnad»

Etatsdirektør Lise Reinertsen i Bymiljøetaten kommer med tilsvar på Fanapostens leder og Erling Birkeland sitt innlegg om dugnadsarbeidet ved Myrdalsvatnet.

Meninger · Publisert 13:26, 23 okt 2022

På lederplass i Fanaposten 18. oktober spør avisen «Hvorfor ikke legge til rette for dugnad»? På samme side skriver Erling Birkeland at kommunen ser på dugnadsgjengen ved Myrdalsvatnet som en «plage» fremfor en ressurs.

La det ikke være tvil: Bymiljøetaten ser på arbeid som dugnadsgjengene gjør som svært verdifullt for friluftslivet. Tilrettelegging av rasteplasser og utbedring av stier er populært, og ikke minst er det til glede både for de som gjør arbeidet, og for små og store som bruker områdene. Vi har god dialog med flere dugnadsgrupper, vi gir små oppdrag, råd og veileder, og vi gjør enkelte tiltak i samarbeid. Da vi tilrettela Jubileumsstien i 2020, bidro for eksempel Smøråsfjellets venner aktivt med utbedring av stier.

Myrdalsvatnets venner har gjort mye godt arbeid for friluftslivet ved Myrdalsvatnet. Det kommer mange turgåere og barnefamilier til gode, og som ansvarlig for tilrettelegging for friluftsliv setter vi også stor pris på det.

Vi er altså helt enige i at dugnadsarbeid fører mye godt med seg, men vi håper også på forståelse for at kommunen faktisk får et ansvar når det gjøres tiltak på vår felles eiendom. Som ansvarlig for forvaltning i et område må vi følge lover og regler, og vi må også sørge for at tiltak som gjøres er i tråd med slik vi ønsker at områdene skal være. Når iver, glede og alt det positive i dugnadsarbeidet møter slike rammer, kan det være vanskelig å måtte være «den strenge» kommunen.

Bymiljøetaten har nylig levert forslag til naturstrategi for Bergen, og et av hovedmålene er at Bergen skal ha gode levekår for dyr og planter. For dyr og planter er det urørte ofte det beste, men naturen er dessverre under sterkt press. Ved vassdrag er det for eksempel avgjørende at vegetasjon i kantsonen til vannet må bestå, fordi den har en viktig funksjon som leveområde for planter og dyr. Dette står også i vannressursloven. Det kan komme i konflikt med et ønske om utsikt til vannet, men er altså vesentlig for livet i strandsonen.

Når dugnadsgjenger ønsker å gjøre nye tiltak må vi først finne det riktige området for tiltaket. Derfor er det viktig at denne typen dugnadsarbeid avklares med kommunen i forkant, slik at vi kan følge opp arbeidet – og i fellesskap sikre at det blir til det beste for både hensynet til friluftsliv og naturverdiene.

Større tiltak som etablering av gapahuk og bro, krever også byggesøknad etter Plan- og bygningsloven. Dette er det Plan- og bygningsetaten som følger opp. Ved å ha tettere dialog med dugnadsgruppene kan Bymiljøetaten veilede om hva som er søknadspliktig, og hvordan man går frem.

Gjennom et forslag til avtale med dugnadsgjengen ved Myrdalsvatnet, og oppfølgende befaringer og dialog, har vi ønsket å legge til rette for at dugnadsgjengen kan drive innenfor avklarte rammer. I ettertid ser vi at avtaleoppsettet ble unødvendig formelt. Vårt ønske er fremdeles å få til en ordning som kan fungere for begge parter. Det var også derfor vi tidlig inviterte dugnadsgjengen til et møte om innholdet i avtalen. Vi har også vært tydelig på at vi ønsker å få erfaring med hvordan ordningen fungerer, slik at vi kan justere ved behov for endringer.

Bymiljøetaten håper vi i fellesskap kan finne en god samarbeidsform, til glede for natur, friluftsliv og frivillig arbeid.

Serieforfatteren Torill skriver ett kapitel om dagen

Torill Karina Børnes fra Espeland i Blomsterdalen feirer i år 10 årsjubileum som serieforfatter. Jubileet feirer hun med en ny serie fra Fjærland.

Fly mistet all motorkraft over Flesland

Et Widerøe-fly var en kort periode helt uten motorkraft under innflyging til Bergen lufthavn i januar 2020. Det kommer fram i en rapport fra...

Noen som savner denne?

Lørdag ble denne pappesken funnet på busstoppet ved Rema 1000 Lagunen.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten