fanaposten.no

Illustrasjon av de planlagte miljøvennlige boligene på Aadland. Foto: Norconsult

Bygging av boliger på Aadland, et moderne folkeeventyr

Hallstein Aadland svarer på de siste ukers innlegg om Ådland-boligene.

Meninger · Publisert 11:34, 17 jul 2017

Jeg viser til at Fanaposten har belyst problemene som er oppstått mellom Bergen kommune og Fylkesmannen om bygging av boliger på Aadland. Bybo AS som skal være utførende for Zero Emission Buildings, har klaget til minister Sanner, stortingsrepresentant Grung har stilt spørsmål om saken i Stortinget og i siste utgave av Fanaposten skriver KMBY og bystyremedlem Visnes om saken. Alt handler om hvorfor Bybo AS ikke får bygge nullutslippsboligene som tidligere statsråd Solhjell har sagt ja til.

I følge hjemmesiden til ZEB skulle prosjektet til Bybo AS være det største prosjektet innen utvikling av nullutslippsboliger. Av partnere innen prosjektet kan Husbanken, Enova, Entra, Statsbygg og Bybo nevnes. Men det er også flere.

Kommunedelplan: I 2007 ble det etter krav fra Fylkesmannen i Hordaland, gjort vedtak i Kommuneplanen(KPA) at det for gårdene Birkeland, Liland, Ådland og Espeland (BLÅE) skulle utarbeides en kommunedelplan. Oppstart skjedde i 2009 med folkemøte på Ytrebygda skole og med store løfter fra plansjefen om at dette skulle gå fort, «fordi dere innbyggere venter på vedtak, så dere kan komme videre med boligplanene - sluttbehandlingen skulle skje i 2012.» Vær utålmodig og mas på oss». Vi var en lykkelig stor flokk med slekt og naboer som gikk ut fra møtet og som var imponert over plansjefen sin handlekraft.

Forslaget til plan ble lagt på høring med annonse 25.10.2014, hvor det ble foreslått bolig på begge sider av Hjellestadvegen B3 og B5 på Aadland. Fylkesmannen uttalte at dersom Bergen kommune ved støyrapport kom fram til at støyreglene ble overholdt for B3 og B5 hadde Fylkesmannen ingen innsigelse. Dette ville ikke plansjefen og hennes folk utrede. Avinor skrev at de gikk med en drøm i magen om at Flesland flyplass måtte bli veldig stor, så stor at de ville krev å avsette plass til en ekstra rullebane. Dette agnet bet Bergen kommune på og ble veldig opptatt av at Bergen sin flyplass måtte ha to rullebaner.

Da oppstod plutselig et nytt problem, hvordan få plass til det? Jo de fant ut at de kunne flytte Liland skole, for den kunne ikke ligge under en inn- og utflygingsrute.

Men som ofte i folkeeventyr er det det gode som vinner. Avinor løste problemet selv, ved at den totale flytrafikken er stadig nedadgående, så behovet for en ny rullebane er borte. Det burde gitt snipp, snapp, snute på eventyret.

Men eventyret fortsatte helt til januar 2017. Da la byrådsavdelingen saken fram for byrådet med de faglige konklusjoner til Plansjefen.

Les også: Zero Village Bergen er et miljøprosjekt

Konklusjonen var å ta B3 ut av kartet som bolig (selv om det hadde lagt der siden 2009), men opprettholde B5 (Bybo feltet med flere). Dette ble gjort fordi plansjefen nektet å foreta støyvurderinger. Norconsult har foretatt støyvurdering av deler av B3. Konklusjonen var at med støygjerde på 1,1 meter langs den nye Hjellestadvegen og med innglassede verandaer ble alle støykrav oppfylt. I B5 feltet har Bybo AS fått utarbeidet støyrapport som også viser at der kan bygges boliger uten hinder av flystøy eller vegstøy. Dette burde både Fylkesmannen og Bergen kommune være glade for?

Men nei, de hadde møte den 14.3 for å finne ut av om eventyret var over. Møtet var av en slik karakter at nå, mange måneder senere vet de ikke om de ble enige om noe eller ikke. Betryggende hva?

Hva så med Sanner, Grung og Visnes? Alle har mulighet til å gjøre noe, Sanner kan trekke innsigelsene fra Fylkesmannen, Grung kunne via Kommunalkomiteen ha tatt saken opp i plenum i Stortinget med lovendringer mot innsigelser fra Fylkesmannen. Nå har Stortinget ferie, så da er det ikke så mye Grung kan gjøre annet enn å anmode Sanner om å gjøre noe.

Visnes kan også gjøre noe, siden BLÅE ikke er lagt fram for bystyret.

Visnes kan sammen med resten av KMBY endre senter grensen på strekningen Birkelandsskiftet – Blomsterdalen til også å inkludere B3 og B5 langs Hjellestadvegen, da inntrer, som Visnes kjenner til, andre regler om bygging og regulering. Da kan ikke Fylkesmannen protestere lenger.

Konklusjonen på dette eventyret er at både Sanner og Visnes kan gjøre noe, spørsmålet blir om Høyre vil ha mange stemmer i Ytrebygda eller ikke?

Sier ja til 49 leiligheter

Kommunen har gitt rammetillatelse til å bygge 49 leiligheter i Eikåsen på Paradis, mot at utbygger tar vare på to eiketrær.

Knappetunnelen måtte stenges etter krasj

Tre biler involvert i trafikkuhell i Dolvik i natt.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten