fanaposten.no

– Bergen kommune må sette foten ned for boligbygging på Eikelund

Meninger · Publisert 10:02, 21 jan 2022

Jeg viser til innlegg i Fanaposten av 7/1 - 22. hvor utbyggerfirmaet fra Trondheim, Opphus AS vil bygge boliger på tidligere Eikelund skoles område - i dag Statped.

Først litt om historien til området. Jakob Sæthre fra Breim i Nordfjord ønsket å bygge en skole for barn og unge som falt utenfor normalskolen. Det kunne være blinde, døve og åndsvake m.fl.. Barna kom fr Mandal i sør til Vardø i nord, men også fra innlandet.

Området tilhører således de svake gruppene i samfunnet. Dette må ikke glemmes.

Vi har mange barn i dag som trenger vår hjelp. Det er barn med både fysiske og psykiske problemer som må taes på alvor. Eiendommen ligger i et vakkert område .Nærmeste nabo er Rambjøra landskapsvern område. Stillheten rår over den vakre naturen.

Bergen kommune burde kjøpt/leiet de husene som ligger på ryggene og brukt dem i sitt psykososiale arbeid for innbyggerne.

Eller at området ble lagt inn under Tveiterås skole. Da ville området kommet barn med spesielle behov til gode.

Barn av Jakob Sæthre avga tomt til Tveiterås skole fordi den skulle være for barn med spesielle behov. Det var i deres fars ånd.

Statsbygg har hatt et innledende møte med Plan og bygningsetaten. Hensikten med møte var å avklare hva som var mulig å få til gjennom en planprosess.

Kommunen kunne informere om at det nylig var stoppet to planinitiativer i området,henholdsvis Nattlandslunden og Nattlandsbotn.

Begge ble stoppet fordi de etter kommunens mening stred mot blågrønne verdier.

Fagetaten presiserte også at ytre fortettingssone ikke er prioriterte områder for fortetting.

De sier videre at før det startes opp et eventuelt planarbeid er det viktig at man har en realistisk forventning til omfang av utbygging og veier dette opp mot de økonomiske kostnadene. Blant annet må det påregnes rekkefølgekrav til gang og sykkelvei i Sandbrekkeveien, adkomstvei og kryss skriver Plan og bygningsetaten.

På oppdrag fra Opphus a/s har TAG arkitekter satt i gang et prosjekt som omfatter31 boliger , og plassert dem på det flate området av eiendommen.

Stikk i strid med kommunens anbefalinger.

Dette prosjektet vil de presentere på et veiledningsmøte hos Plan og bygningsetaten,der de vil ha avklart om de kan gå videre med en utbygging av dette omfanget.

Opphus. A/S har flere tomter i Paradisområdet. Noen er det bygget på, andre skal det bygges på.

Paradisområdet er forlengst ødelagt.Folketallet har økt betraktelig.Hvor skal alle disse menneskene ha sitt grøntområde uten å bruke bilen?o

Jeg går ut fra at Bergen kommune ønsker å bevare dette området slik det er i dag,til glede for gammel og ung

Hvis Bergen kommune mener noe med det grønne skifte bør eiendommen ikke bygges ut.

Bergen kommune bør ikke si nei til en privat utbygger i samme område og i neste øyeblikk ja til staten .Man skaper ikke tillit tiI de folkevalgte på denne måten.

Forøvrig har vi mange hundre underskrifter mot utbygging.

Jeg håper og tror at Bergen kommune vil sette foten ned for mer utbygging i Paradis/Eikelund område.

Celine Storetvedt 8 år

Hipp hurra og gratulerer med dagen til Celine 8 år. Du er en glad og aktiv jente. Det er alltid kjekt å være sammen med deg. Klem fra mormor.

Mann i 20-årene anmeldt for å sovne med pizza i ovnen

Tilberedning av nattmat kunne gått alvorlig galt lørdag morgen.

Rykket ut etter melding om bilbrann på Nesttun

Hop- og Nesttuntunnelene ble midlertidig stengt etter melding om bilbrann.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten