fanaposten.no

Ruth Grung. Foto: Asle Bentzen, Bergen kommune

- Bergen er, og skal være, en by for alle

Byråd Ruth Grung svarer nabolaget i Sanddalsringen etter bystyrevedtaket om 12 rusboliger.

Meninger · Publisert 19:28, 3 mai 2022

En trygg og forutsigbar bosituasjon er en forutsetning for god livsmestring, håndtering av helseutfordringer, deltakelse i samfunnet og forebygging av sosiale problemer. Bergen har i mange år manglet kommunale utleieboliger for vanskeligstilte, og har i dag over 240 bostedsløse som står på venteliste.

Bystyret vedtok i 2017 en handlingsplan for å etablere 250 flere kommunale boliger i de deler av byen som har få kommunale boliger fra før. Det er mennesker med rus- og/eller psykiske helseutfordringer, med behov for tilpassede tjenester, som venter lengst.

LES DEBATTINNLEGGET: - Blås i fakta, det er makta som rår

Sandalsringen med 12 to-romsleiligheter, døgnbemannet personalbase og avskjermede uteområder blir det første boligtiltaket med tilpassede tjenester. Området er av bystyret regulert til boligformål. Boligprosjekter skal behandles etter plan- og bygningsloven, med de samme demokratiske muligheter for innspill som andre planer. Alle utredinger, konsekvensvurderinger og faglige vurderinger vil være offentlig tilgjengelig, og saken skal behandles av bystyret.

For å bidra til gode relasjoner har byrådet lagt til rette for en åpen og god dialog med nabolaget før og etter innflytting. Det er viktig for byrådet at alle skal ha mulighet til å komme til ordet, bli hørt og sett.

LES OGSÅ: SV snudde og sikret flertall for 12 rusboliger

Vi har hatt to informasjonsmøter i høst om Sandalsringen, og alle de ulike prosjektene er lagt ut på kommunens nettsider. Maj-Britt Dahl i Fanaposten går derfor alt for langt i sine påstander. I det aller minste bør en holde seg unna påstander om at «flertallet ofret de svakeste rusmisbrukerne, små barn og nabolag». Jeg tror ikke debatten tjener på at en tillegger hverandre de verste hensikter.

Som for alle mennesker, er det også for personer med alvorlige rus- og psykiske lidelser viktig å ha et trygt sted å bo og et hjem der døren kan låses. De har levd liv, ofte vært utsatt for omsorgssvikt som barn, og rusen har blitt en flukt.

Helsetilbudet vi i dag tilbyr er bedre, men som bostedsløs har de liten mulighet til å bedre egen livssituasjon. Det er derfor trist når vi gang på gang opplever

fryktskapende, stigmatiserende og nedverdigende beskrivelser av medmenneskene som sliter med rus- og psykiske lidelser.

Vi opplever protester fra nabolag hver gang vi skal etablere boliger eller MO-sentre for mennesker som sliter. Men så erfarer vi at det er lite konflikter når de er etablert, og at både næringsliv og lokale organisasjoner stiller opp.

Når det kommer til størrelsen på prosjektene, vises det i debatten ofte til en forskningsrapport fra SINTEF på bestilling fra Husbanken. Rapporten argumenterer for at det ideelle er få småhus på hver tomt. Men rapporten fremhever også hvor viktig der er «å tilrettelegge for et mangfold i bo- og tjenestetilbudet, som er tilpasset behovene til den enkelte beboer. Flest mulig skal bo i ordinære bomiljø som fremmer integrering og tilfriskning» Det er utgangspunktet til Bergen, og vi ser behov for ulike typer botilbud tilpasset ulike funksjonsnivå. Derfor planlegger vi alt fra enkeltbolig til større enheter på 14-16 leiligheter for mennesker som trenger tverrfaglig og døgnbemannet bistand.

Bystyret har vedtatt en restriktiv plan for hvor vi kan bygge, blant annet for å ta hensyn til klima og natur. Husbanken kan gjerne beskrive det ideelle sett fra deres ståsted, men det er mange hensyn å ta i utvikling av byer, og det er utfordrende å skaffe egnede tomter.

Vi vet at følelsen av å være gitt opp eller stå utenfor samfunnet er et dårlig utgangspunkt for livsmestring. Å få tilbud om en omsorgsfullt utformet bolig er å bli vist tillit. Det gir igjen håp, verdighet og fremtidstro til noen av våre mest vanskeligstilte innbyggere.

Vi har dyktige medarbeidere som gir faglig støtte til beboere, og som samtidig er bevisst på god dialog med nabolag. De fleste av våre mest vanskeligstilte er glad for å endelig få tak over hodet, en dør å låse og ønsker først og fremst å være i fred.

Hadler til Gneist

– Jeg trengte å komme meg videre, sier han.

Innbrudd på danseskole: – Utrolig trist noen tar utstyret vi er avhengig av

Meldt om innbrudd på Step In Dansestudio på Nesttun. – Ønsker tips.

Far og sønn duo dømte finale sammen: – Vi ble litt preget av øyeblikket

Bjarg IL var godt representert på dommer-siden under Norway-cup i år, med far og sønn duoen Cato (53) og Carsten(16) Lekven. De dømte nemlig J13...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten