fanaposten.no

Bekymring fra beboere i Tors Vei

Meninger · Publisert 11:21, 4 jun 2019

Vi tar sterkt avstand fra Cubus og deres fremgangsmåte. Det er nå tredje gang de prøver seg på å få omgjort til boligformål uten at de har involvert/informert alle parter (kun de som er villig til å spille på lag med dem) i dette utbygning forslaget som de legger frem. Ikke oss naboer som blir mest berørt av dette.

De har uttalt at tilkomst vil bli via Tors Vei! Og dette uten noen som helst forhåndsavklaring med oss som eier veien, og det bekymrer oss. En fordobling av trafikken i en privat vei som ikke er beregnet for dette!

Les også: DEBATT: Skittent spill på Skjold

Grunneierne: Mange misforståelser på Skjold

Siste del av veien er privat eiendom som eies av et lite sameie, Tors vei 48-58, som hellerikke er informert eller inviter på noen møter.

Litt forklaring om Tors Vei

Tors veg er en blindvei, der ytterste del av veien som knyttes til Fanevegen, er kommunal. Denne har 16 boliger og et næringsbygg knyttet til seg. Veien i dette området har fortau og 4 meters veibredde. Standarden er ok frem til krysset ved Sleipners veg. Fra dette krysset er der store setningsskader, og det er bare et tidsspørsmål før deler av veien raser ut. Tilstanden til denne delen av veien forverret seg drastisk i forbindelse med utbyggingen i Tors veg som ble utført 2010 – 2012. Enda en ny utbygging innerst i veien, med tung trafikk, vil med stor sannsynlighet føre til at denne delen av veien vil kollapse, masse vil skli ned på Nesttun Idrettsplass (NIP) sitt område, og det vil være fare for både personskade og at aktivitet ved NIP må begrenses i en lengre periode.

Fra Nesttun idrettsplass (NIP) og HVPU-boligen blir veien privat. Veien her er ca 3,5 brei og er uten fortau. Frem til 1980-tallet har 13 boliger vært knyttet til denne delen av veien. I 2010-2012 ble det utført en utbygging av 10 boenheter i søndre del av Ramstadmarken, innerst i Tors veg. Dette førte til en vesentlig merbelastning av veien. Nå 24 enheter.

På begynnelsen av 2000-tallet ble arealet ved den gamle travbanen omgjort til fotballbane. Denne har siden blitt utbygd til NIP og er et av bydelens mest brukte idrettsanlegg. Daglig ferdes et stort antall barn, gående og syklende, fra Ramstadmarken og området nord og nordvest for NIP, via den nye gangveien og gjennom Tors veg, og til sine aktiviteter ved NIP. I tillegg kommer folk fra samme område, gjennom Tors veg til bybanestoppet Mårdalen, eller til områdets største dagligvarebutikk, Rema 1000 i Fanavegen.

Det er i dag en utfordring med kampen plass og fremkommelighet mellom beboeres behov for kjøring til og fra sine eiendommer og en sterkt økende mengde av barn, unge og voksne som går og sykler på den samme smale veien. Dersom mengden av boliger med tilknytning til dette veisystemet skulle øke, vil vi på det sterkeste advare mot følgene av dette. Særlig med tanke på det omtalte trafikale elementet.

Topografi og historie. Området fra Tors veg 30 og nordover mot Ramstadmarken hadde opprinnelig et vann. Dette ble brukt som avfallsplass for hestemøkk fra travbanen. Etter tilstrekkelig mange år var selvfølgelig vannet borte, og er erstattet av en dårlig fundamentert myr. De nye boligene fra 2010-2012 er bygget på dette området, i tillegg til at 4 eldre boliger har sine hager med de samme grunnforholdene. Dybden på myren varierer fra 5 – 14 meter. Boligene og veien inn til disse er bygget på denne grunnen, eller manglende grunnen. Husene er bygd på påler, men veien, vann og avløp flyter på myren. Allerede få år etter byggingen er der til dels store problemer med avløp, vei, trapper inn til husene etc. Hvordan det vil gå med dette, dersom en skal begynne med store biler og anleggsmaskiner sier seg selv. Og – kombinert med den store trafikken med barn til NIP?

Grunnforholdene tilsier også at det vil være en stor utfordring å bedre de trafikale forholdene med utviding av veibane og bygging av fortau. Og dette kan heller ikke gjøres uten å ødelegge deler av folks hager, av grunneierne i Tors veg som ønsker en slik løsning.

Les også: Samlet underskrifter mot utbygging på Ramstad

Det er også verdt å merke seg som nevnt tidligere, at utbyggerne ikke har tatt kontakt med beboerne i Tors veg angående utbygging.. De vet at det finnes et veistyre, fordi hovedeier (grunneier)av området, som står bak utbyggingen, har forhandlet med dette veistyret tidligere. Det er påfallende at en utbygger av et område ikke kontakter de som blir mest berørt!

Som konklusjon ber vi Bergen kommune om å tenke seg nøye om i denne saken. Utbyggerne søker en løsning som vil skape svært vanskelige og farlige trafikale forhold knyttet til et område som skal fremme trygg ferdsel, lek og hygge for barn og voksne.

Hvis det mot all formodning blir bygging, må de finne en annen tilkomstvei, enn Tors Vei!

Dette er noe alle beboerne tilknyttet den private delen av Tros vei er enig i (med unntak av grunneiere av Ramstadmarken )

(Vi har et skriv her med underskrifter som bekrefter dette.)

Cecilie hyller hundeheltene

Paret kom kjørende i lastebil da en liten, korthåret chihuahua pilte ut i rundkjøringen. Da handlet de lynraskt og fikk reddet tre rømlinger.

Gneist ruster til toppkamp

– Jeg tror at det at vi har fått jobbe sammen i et år begynner å vises littegrann, sier Gneist-trener Kristian Andersen.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten