fanaposten.no

Bakkes sololøp på Skjold

Meninger · Publisert 09:39, 23 mai 2021

Byplanlegging og fortetting er utvilsomt et minefelt. Det er mange motstridende hensyn å ta, og det er vanskelig å gjøre alle til lags.

I en by som Bergen trenger man utvilsomt utbyggere som kan påta seg å gjennomføre store prosjekter både innen bolig og næringsbygg, og de etterspør rimelig nok litt forutsigbarhet. I noen tilfeller er og behovet for nye leiligheter større enn det markedet kan tilby, og myndighetene har press på seg for å legge til rette for mer utbygging.

På den annen side har man som oftest et nabolag som ikke ønsker fortettingen velkommen. Sistnevnte når gjerne ikke fram med sine ønsker, utbygging og fortetting går sin (skjeve?) gang, og etterpå leter man etter syndebukkene. Det kan gå både 10 og 15 år med reguleringsplaner og søknader, revurderinger og anker, fra den første tanken ble sådd om en utbygging til innflytting skjer. I løpet av disse årene har ulike bystyrer, komiteer og byråder hatt en finger med i spillet, hvilket betyr at det er mange som må dele både på æren og skylden for at det ble som det ble.

Mye forandrer seg i løpet av en 10-årsperiode, og det som virket riktig i starten kan i ettertid vise seg å slå feil ut. Planene kan ofte synes foreldet før de blir satt ut i livet, og ingen som har hatt styringsmakt over litt tid kan vel rose seg av å være feilfrie.

Det er derfor ikke vanskelig, men fristende, å legge skylden på sine forgjengere for vedtak som dessverre har vist seg å gi en uheldig utvikling flere steder langs bybanen.

Det å skylde på tidligere vedtak har også til nå preget byråd Bakkes forsvar mot berettiget kritikk av egen politikk. Men noen ganger hviler ansvaret utvilsomt på dagens byråd, som i byggesaken i Sætervegen 7, som vi leste om i Fanaposten nylig. Der påtar da også Bakke seg all skyld, all ære og alt ansvar for å ha snudd byggesaken i utbygger Bonavas favør.

Bakke: – Min vanskeligste sak

Her gjør byråden et vedtak på tvers av fagetatens innstilling, uten ryggdekking av andre politikere og mot nærmiljøets ønsker. Det kan ei heller begrunnes med behov for flere leiligheter i området, da det blant annet bare et steinkast unna nå bygges et liknende leilighetsbygg der flertallet av leiligheter ligger usolgt etter over tre års salgsperiode.

Vi forstår det og slik at Bonava nå var innforstått med at prosjektet i Sætervegen 7 ikke lot seg gjennomføre og var innstilt på å skrinlegge det.

Hvem skulle da kunne sies å ha glede av Bakkes omgjøring av tidligere vedtak utenom nettopp Bakke selv? Svaret er nok kanskje at Bakke har sitt eget store prosjekt som trumfer alle andre sine meninger og ønsker, og her viser byråden sitt sanne jeg!

Det frister å minne Bakke om hva han uttalte de han ble utnevnt til byråd i 2019 nemlig at «han gikk til oppgaven med så stor ydmykhet som en storkjeftet fyr fra Bønes og Fyllingsdalen kan oppdrive». Den ydmykheten er vanskelig å få øye på.

Leder: Byråden gir naboene vann på møllen

Når byråden blir spurt om hvorfor han velger å omgjøre tidligere fattet vedtak i denne saken er svaret «fordi jeg har fullmakt til det».

Men man gjør da ikke et politisk vedtak bare fordi man har rett til å gjøre det?

Bør ikke folkeviljen og bety noe for en folkevalgt? Bør ikke et vedtak prøve, om mulig, å ta hensyn til hva som tjener oss vanlige innbyggere, eller som Bakke selv nylig betegnet oss; «folk og fe» som ikke vet sitt eget beste.

Dessverre er det over to år til kommunevalget. Da kan det være for seint å stoppe Bakkes transformasjon av Skjold. Kanskje resignerer snart innbyggerne i Sætervegen, Hjortevegen og Skjoldstølen og begynner å nynne på Anna-Lena Løfgrens sang fra 1968: Lykkliga gatan du finns inte mer, Du har forsvunnit med hele kvarter. Tysnat har leken, tysnat har sången. Høgt over marken svevar betongen … osv

Slo vekter og truet politi - må i fengsel

En 50 år gammel mann må sone etter to tilfeller av uprovosert vold.

Norge gjenåpnes lørdag klokken 16

Lørdag klokka 16.00 blir det en mer normal hverdag i Norge. Samfunnet gjenåpner omtrent for fullt.

To brudd for Aurora

Poenget mot Vipers kostet dyrt.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten