fanaposten.no

Arbeiderpartiet tåkelegger og bortforklarer

Meninger · Publisert 05:50, 1 mar 2020

Fanaposten har de siste ukene hatt flere oppslag om anleggsstøy i forbindelse med bygging av veien Svegatjørn-Rådal, og vår klage over at Bergen kommune har gitt Statens vegvesen dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene som gjelder anleggsstøy for åtte boliger.

Utvalg for miljø og byutvikling behandlet klagen 20.02.20 og Ap, MDG, V og H utgjorde utvalgets flertall som vedtok å ikke gi oss medhold i klagen. De øvrige partiene SV, Rødt, Sp og FMB stemte for ta klagen til følge. Bergen kommune må nå oversende klagen til Fylkesmannen i Vestland for endelig avgjørelse.

I Fanaposten 22.02.20 forklarer Ap sin representant Lillian Vangberg partiets stemmegivning i saken. I sin forklaring tåkelegger og bortforklarer hun realitetene, og det synes ikke vi kan stå uimotsagt.

Vi vil tro at både Lillian Vangberg (Ap) og vi kan være enige om følgende: Bystyret vedtok alt i 2012 reguleringsbestemmelser med grenseverdier (øvre grenser) for anleggsstøy i anleggsperioden (2016-2022), og disse er juridisk bindende for Statens vegvesen.

I alt 257 boliger er berørt av støy fra anlegget. Statens vegvesen har nektet for at grenseverdiene i reguleringsbestemmelsene gjelder, og de har derfor aldri forholdt seg til disse i gjennomføring av prosjektet.

Bergen kommune slo i 2018 fast at deler av anleggsarbeidet ble drevet i strid med reguleringsbestemmelsene, og meldte fra at de vurderte å stoppe arbeidene som medførte at grenseverdiene ble overskredet. Statens vegvesen søkte i 2019 om dispensasjon fra støygrensene. Siden bare åtte eiendommer har fått nabovarsel har Bergen kommune tolket dette som om Statens vegvesen har søkt om dispensasjon for 8 av de 257 berørte eiendommene. Bergen kommune innvilget dispensasjonen uten å vurdere konsekvensene for de som bor i disse åtte boligene, og uten å stille vilkår til Statens vegvesen. Etter dispensasjonen ble gitt fjernet Statens vegvesen den eneste støymåleren i området, og det er i dag ingen som vet om grenseverdiene overholdes eller ikke.

Vangberg forklarer i Fanaposten 22.02.20 Ap sin stemmegiving med at det bare dreier seg om en begrenset periode, det er bare i enkelte tilfeller at grenseverdiene overskrides og at veivesenet varsler i forkant. Til det er det å si at det ikke er satt begrensninger i dispensasjonsvedtaket. For disse åtte husene er det verken begrensning på støynivå (i dB), varighet eller hyppighet. Det er heller ikke stilt krav om forebyggende tiltak eller varsling. Det er heller ingen overvåking av støynivået siden veivesenet har fjernet støymåleren. Vangberg tåkelegger og bortforklarer dermed realitetene i saken.

Videre er Vangberg opptatt av at dersom klagen ble tatt til følge, vil det kunne gi presedens langs hele strekningen. For å minne om det åpenbare, dispensasjonen gjelder bare åtte hus. For de øvrige 249 husene gjelder fortsatt grenseverdiene i reguleringsbestemmelsene. Å avslå dispensasjonen ville bare gitt de åtte husene samme vilkår som de øvrige. Det kan altså ikke skape presedens langs hele strekningen. Arbeiderpartiet burde heller vært mer bekymret for den presedens det skaper at Statens vegvesen kan gjennomføre store anleggsarbeid uten å måtte bry seg om de kravene bystyret har satt.

Arbeiderpartiet sin representant konkluderer med at spørsmålet er om veien skal bygges eller ikke. Vi undres over hvor hun har dette fra, da det er ikke noe i sakspapirene som omtaler en slik problemstilling. Da utvalget behandlet saken ble det stilt spørsmål fra en av utvalgets representanter om konsekvensene for framdriften i veiprosjektet dersom det ble gitt dispensasjon. Byrådsavdelingen kunne ikke svare på dette fordi kommunen ikke er byggherre. Det er altså ikke grunnlag for å trekke den konklusjonen som Vangberg gjør.

Da Utvalg for miljø og byutvikling behandlet saken tok samtlige partier ordet med unntak av MDG og V. Det ble framsatt betydelig kritikk av Statens vegvesen og bekymring for den støybelastning de berørte beboerne ble utsatt for. Selv Høyre, som støttet byrådspartiene og sikret flertallet, uttrykte i det minste tvil. Ap var derimot ikke i tvil. Her var det ingen kritikk av veivesenet og liten forståelse for de støybelastninger vi utsettes for.

I denne saken fremstår Arbeiderpartiet som et talerør for et mektig og arrogant veivesen. Det gjør at Statens vegvesen slipper å stå til rette for de vedvarende og alvorlige regelbruddene i anleggsperioden. De svarer ikke media og de stiller ikke på befaring.

I denne saken støtter Arbeiderpartiet en tiltakshaver som har satt seg ut over et enstemmig bystyrevedtak, påført oss som bor i anleggsområdet redusert livskvalitet og økt helserisiko. Det vern som bystyret sikret oss i 2012 har blant annet Arbeiderpartiet bidratt aktivt til å frata oss. De har altså stilt seg bak den mektige etaten som bryter reglene, på bekostning av enkeltmennesker i byen de styrer.

Det har de selvsagt anledning til, men det er et politisk valg. Det er åpenbart langt mellom liv og lære i Bergen Arbeiderparti.

Nesttun-eid selskap hjelper newyorkere under pandemien

Donald Trump har sendt det militære hospitalskipet USNS Comfort til New York for å hjelpe med koranepidemien. Plasthallene ombord er levert av...

Jan har permittert moren og sønnen: Driver torget mutters alene

Familiebedriften på torget er "still going strong". Torghandler Jan Monsen merker at mange vil sende blomster om dagen.

Byrådet legger frem tiltakspakke for næringslivet

Byrådet legger frem en egen tiltakspakke som skal hjelpe næringslivet i Bergen i koronakrisen.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten