fanaposten.no

– Arbeiderpartiet har hele tiden ment at arbeidsledigheten må møtes med raskere og kraftigere tiltak istedenfor en vente-og-se-holdning, skriver Øystein Hassel i sitt tilsvar. Foto: Arbeiderpartiet

Arbeid, skole, helse og klima er viktigst

Meninger · Publisert 12:35, 8 feb 2017

I Fanaposten fredag 3. februar er John Andre Kongsvik (H) ute og forsvarer Høyre/FrP-regjeringen etter mine uttalelser i avisen forrige tirsdag. I dette innlegget svarer jeg Kongsvik og utdyper hvorfor jeg mener det er på tide med en ny Arbeiderparti-ledet regjering.

Norge har den laveste sysselsettingen på 20 år, og vår region er særlig hardt rammet av arbeidsledigheten. Høyre/FrP-regjeringen gjør ikke nok for å sikre jobb til folk på Vestlandet. Det mener jeg er et svik. Arbeiderpartiet har hele tiden ment at arbeidsledigheten må møtes med raskere og kraftigere tiltak istedenfor en vente-og-se-holdning.

Derfor har vi foreslått både en vekstpakke for Sør- og Vestlandet, utvidede permitteringsregler og en rekke tiltak mot ungdomsledighet. Det tok lang tid før regjeringen kom etter, og da med mindre omfattende tiltak. For Arbeiderpartiet er arbeid til alle jobb nummer én.

Når det gjelder skattekuttene Kongsvik tar opp, må jeg få korrigere ham. Arbeiderpartiet er helt enig i at selskapsskatten må ned. Det vil kunne bidra til vekst, og det er bra.

Det vi derimot ikke støtter er Høyre og FrP sine store kutt i formuesskatten til de som har mest fra før. Siv Jensen (FrP) sine egne fagfolk i Finansdepartementet sier at de ikke kan påvise at formuesskattekuttene har ført til flere arbeidsplasser, slik Høyre og FrP stadig påstår.

Likevel varsler Erna at formuesskatten til de rikeste skal enda mer ned. De rikeste har fått 1800 kroner om dagen i skattekutt av denne regjeringen. Folk flest har fått 7 kroner og 10 øre. Dette øker forskjellene i samfunnet og er et slag i ansiktet på oss vanlige folk.

Arbeiderpartiet mener arbeid til alle, en god skole og en trygg eldreomsorg er viktigere enn skattekutt til de som har mest fra før. Med vårt skatteopplegg vil folk med vanlige inntekter betale det samme eller litt mindre enn i dag, mens de med de største inntektene vil bidra noe mer.

Det bidrar til mindre forskjeller samtidig som det gir mer penger til skole og eldre. Vi viser klart hvordan vi vil prioritere mer velferd foran skattekutt til de rikeste, fordi vi mener folk fortjener tydelige svar.

Dessverre er det umulig å få Høyre til å fortelle hvor mye mer de vil kutte i skattene til de rikeste hvis de får fortsette. De sier heller ikke hvor de skal kutte for å få råd til dette. Er det skole, sykehus eller eldreomsorgen som må kuttes i for at Høyres skatteregning skal gå opp?

En god skole for alle er nøkkelen til å utjevne forskjeller. 1 av 4 elever, altså 15.000 i hvert kull, slutter før de har fullført videregående.

Den viktigste årsaken er at de ikke lærer å lese, skrive og regne godt nok de første skoleårene. Arbeiderpartiets svar er tidlig innsats med en lese-skrive-regne-garanti. Da må vi ansette flere lærere, spesielt på de laveste klassetrinnene i grunnskolen.

Vi må ha en tryggere skole med bedre skolehelsetjeneste og ta opp kampen mot mobbing. Og så må vi gjøre yrkesfagene bedre med nok læreplasser og en mer praktisk skole. En god fellesskole hvor alle barn og unge kan lykkes uavhengig av bakgrunn er viktig for Arbeiderpartiet.

Vi vil at alle skal ha like muligheter til god helse. Derfor ønsker vi en sterk, offentlig helsetjeneste. Vi sier nei til privatisering og vil heller satse på vårt felles helsevesen med forebygging, tidlig innsats og god behandling når du blir syk. Det skal være godt å bli gammel i Norge.

Derfor vil Arbeiderpartiet satse på en trygg eldreomsorg, gjøre det mulig for eldre å bo lengre hjemme og bidra til en meningsfylt hverdag. Eldreomsorgen er det kommunene som har ansvar for. På Stortinget har Arbeiderpartiet foreslått å gi kommunene tre milliarder – tre tusen millioner – ekstra å bruke på blant annet en god eldreomsorg.

Menneskeskapte klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Arbeiderpartiet mener det haster med å gjøre endringer som faktisk bidrar til kutt i utslippene av klimagasser.

I fjor la vi frem over 40 forslag til klimatiltak som vi vil jobbe for, og satser særlig innenfor nullutslipp i veitransporten, biodrivstoff, klimavennlig skipsfart og karbonfangst og -lagring.

Arbeiderpartiets viktigste saker er arbeid, skole, helse og klima. Vi vil jobbe for et Norge med mindre forskjeller og et samfunn der alle skal med. Vi kan ikke fortsette med en regjering som ikke prioriterer arbeid til alle og som øker forskjellene mellom folk.

Høyre/FrP-regjeringen gjør ikke nok for å sikre jobb til folk på Vestlandet. Det mener jeg er et svik.

Buss mot bil i Grimesvingene

En buss og en personbil har kollidert i Grimesvingene. En person lettere skadet.

Disse bedriftene vil hun ha vekk fra Rådalen

Flere Rådalen-bedrifter ligger på en tomt eid av Stend VGS. Området er egentlig tiltenkt landbruk.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten