fanaposten.no

Vei i hengemyr

Leder · Publisert 06:00, 30 okt 2018

Fredag fortalte Fanaposten at utbyggingen av
Hjellestadvegen kan stoppe opp ved Ådlandsbroen fordi veiprosjektet ikke er miljøvennlig nok til å komme opp i konkurransen om fremtidige utbyggingsmidler. I dag kan vi avsløre at byggeprosjektets del 1 er stoppet opp fordi entreprenørene har støtt på grunnforhold som gjør videre bygging svært utfordrende og kostbart.

Prosjektleder Hilde Furset i Statens vegvesen bekrefter overfor Fanaposten at byggeprosjektet har støtt på dyp myr flere steder på strekningen, noe som har ført til at utbyggerne må masseutskifte mye dypere enn først antatt for å kunne etablere den nye veien på faste masser. Den nye vegstrekningen på Hjellestadvegen mellom Blomsterdalen og Ådland bro er på 1850 meter og arbeidet med ferdigstilling av strekningen vil både forsinke veiutbyggingen og gjøre at budsjettet sprekker.

Allerede i 2015 ble grunneierne informert om vegut-
byggingen, og grunneier Hallstein Aadland forteller til Fanaposten i dag at han den gang tok personlig tok
kontakt med Statens vegvesen. Han ville informere om at det i den planlagte traséen på hans eiendom er en myr som er 14 meter dyp og at det befant seg en underjordisk elv i det samme området. Aadland opplevde at Statens vegvesen ikke tok hans informasjon med seg i det videre arbeidet. At arbeidet nå har stoppet opp underbygger
antakelsene om at Aadlands varsku ikke ble tatt ad nota.

Dreneringen som er lagt ned der Aadlandsbekken renner, har for små dimmensjoner til at det klarer å lede bort alt vannet som kommer på grunn av de store mengdene med fyllmasse som blir lagt ned. Når utfyllingene blir større enn først antatt, og fører dette igjen til utfordringer med dreneringen av vann i området.

Prosjektleder Hilde Furset i Statens vegvesen innrømmer at de kunne løst utfordringene med grunnforholdene bedre dersom de hadde visst om problemene på forhånd. Hun var selv ikke involvert i prosjektet da Aadland tok kontakt, og har ingen forklaring på hvorfor Hallstein Aadlands innspill ikke ble tatt ad nota den gang. Hun
understreker likevel at enkelte av utfordringene ikke
kunne blitt oppdaget før arbeidene kom i gang.

Det er greit nok at deler av veien blir til etter hvert som man går. Men vi synes det er bemerkelsesverdig at en så stor utbygger som Statens vegvesen ikke klarer å forutse slike utfordringer på forhånd. Dersom de klarer å bygge tunnel fra Rådalen til Os, virker det litt underlig at de ikke oppdager et myrhull på Ådland før det er startet gravearbeider der. Prosjektet har vært planlagt og prosjektert i årevis, uten at lokalbefolkningen er forespurt eller konsultert. Resultatet er at veiutbyggingen blir forsinket og vil koste mer. Hvor mye det blir forsinket og hvor mye dyrere det blir, er det ikke noen som vet per i dag.

Debatt: Storrinden som byfjellsområde

Omsider har byrådet oversendt saken om revisjon av kommuneplanens arealdel. Selv om dette er en plan som er en stor forbedring så kommer Miljøpartiet...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten