fanaposten.no

På dette strekket er det busstopp på begge sider og flere stikkveier, men ingen gangfelt. Foto: Terje Bringsvor Nilsen

Trygghet eller fremkommelighet?

Kanskje kan engasjement og gode argumeneter ha effekt likevel?

Leder · Publisert 09:27, 21 okt 2019

I det siste har det gått en debatt Fanapostens spalter om trafikksikkerhet rundt Søråshøgda. Det er en debatt som fortjener oppmerksomhet også utover skolekretsen. Det startet med et innlegg fra en engasjert bestefar, Geir
Bjørnar Smebye, som etterlyser et gangfelt på et trafikkfarlig punkt på vei opp til skolen. Han fikk negativt svar etter gjentatte henvendelser til vegvesenet, og han reagerer kraftig på avvisningen.

Vegvesenets sikter til sin håndbok som setter krav om frisikt ved oppføring av fotgjengerfelt. Med kort siktlinje for bilister, frykter de at et gangfelt bare vil gjøre sikkerheten verre, fordi det da blir en oppfordring til å gå ut i veien på et punkt der farten er for høy og sikten for dårlig.

Vegvesenets er fagfolk på dette området, og deres
argument er i utgangspunktet helt forståelig. De vil ikke legge til rette for mer kryssing i et område der sikkerheten ikke er god. Men situasjonen på Søråshøgda er at man uansett vil måtte krysse veien – med sebrastriper eller uten. På en side av veien er det ingen fortau, men en utkjørsel fra et boligområde. Det er også bussholdeplass på begge sider. Skal folk komme seg på fortauet, er de pent nødt til å gå over veien her, ellers må de eventuelt gå i veibanen til de finner et bedre sted å krysse. Det er heller ikke særlig trafikksikkert.

Det at folk uansett vil måtte krysse veien, gjør at vi ikke tror at sikkerheten blir dårligere med nytt gangfelt. Det vil heller være et tydeligere signal til bilistene om at her må de bremse farten, og dette kan eventuelt forsterkes ved å sette opp fartshumper på begge sider. Vegvesenet forteller at dette er en problemstilling som ofte dukker opp, og at uenigheten ofte bunner i at et gangfelt i vegvesenets øyne ikke primært er et trafikksikringstiltak men et frem-
kommelighetstiltak.

Men som Smebye så sant sier: Forskriftene er til for
menneskene, ikke omvendt. Når det blir slik at forskrift-
en er til hinder for fornuftige løsninger, så må en se på om det er forskriften det er noe galt med. Det er også dette Smebye ber samferdselsministeren om å gjøre. Men vegvesenet er stadig uenig, og mener det da eventuelt må inngå i et større prosjekt som innebærer flytting av bussholdeplassen.

Bestefaren kommer ikke til å gi seg. Vi synes det er bra at han tar opp spriket mellom folks oppfatning av trafikksikkerhet og det som står i forskriftene. Det er også bra at vegvesenet i dagens avis signaliserer at de kan være villige til å gjøre en ny vurdering av saken. Kanskje kan
engasjement og gode argumeneter ha effekt likevel?

Penger fra krisepakke kan redde Kode

Regjeringens siste krisepakke gjør at Kode og Troldhaugen får 12 millioner kjærkomne kroner.

Røykutvikling i næringsbygg på Kokstad

Brannvesenet rykket ut til Kokstaddalen i natt.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten