fanaposten.no

Tidlig innsats mot lærevansker

Leder · Publisert 22:53, 21 jun 2019

Fanaposten forteller i dag flere historier om tidlig innsats i skolen. En lærer, en tidligere elev og fem foreldre forteller om sine erfaringer når barn med lærevansker møter skoletilværelsen. Historiene tegner det samme bildet: Barn som sliter med for eksempel dysleksi eller dyskalkuli blir ofte gående for lenge før de får hjelpen de trenger. Noen får den ikke i det hele tatt. Konsekvensen er at de møter motgang gjennom skoletilværelsen, blir lei, eller rett og slett dropper ut.

"Store menneskelige ressurser går tapt på grunn av dette" sier en lærer på videregående. Hun ser at elever som egentlig er like flinke og jobber like hardt som de andre, en går lei når resultatene uteblir i form av gode karakterer. Det er tøft psykisk å møte motgang dag etter dag.

Foreldrene vi har snakket med er i hovedsak anonyme av hensyn til barna. Eksemplene går over flere år og handler om skoler over hele byen. I utgangspunktet er det problematisk når anonyme får komme med kritikk, for det kan være uhåndterlig for den kritiserte part. Men i denne saken ser vi at det er gode grunner til å la foreldrene fortelle, for her rettes ikke kritikken først og fremst mot enkeltskoler - selv om det i hver individuelle sak er skolen som har ansvaret - men om et system som ikke fungerer godt nok. Dette går opp på nasjonalt nivå. Læreren, også hun anonym, etterlyser en nasjonal retningslinje for hvordan lærevansker avdekkes og følges opp.

Frustrasjonen hennes bunner i at dette egentlig ikke er vanskelig. Dysleksi kan avdekkes med en test, og gode hjelpemidler finnes det mange av. Med tidlig innsats kan utbyttet av skolen bli like bra for disse elevene som for medelevene, men da må ressursene settes inn før. Her har hun støtte i den såkalte Nordahl-rapporten fra 2018 om spesialundervisning, som slo fast at barn får for sent hjelp, og at det ofte skjer av ufaglærte. Rapporten anbefalte en kartleggingsprøve rett etter skolestart.

"Mer kartlegging er ikke løsningen" sier skolebyråd Linn Engø, etter å ha fått presentert Høyres forslag om en egen kartleggingsprøve for barnehagebarn for å avdekke språkvansker. Mens Høyre ønsker kartlegging med det formål å kunne sette inn tiltak så tidlig som mulig, vil skolebyråden feste mer lit til at barnehagene og skolene selv klarer å identifisere problemene.

I denne saken virker det som om de faglige anbefalingene og foreldrenes erfaringer tilsier at mer kartlegging, slik Høyre ønsker seg, kanskje er løsningen likevel.

Nå er KrF ute av byrådet

KrF-byrådene Håkon Pettersen og Beate Husa går av i dag.

Trygghet eller fremkommelighet?

Kanskje kan engasjement og gode argumeneter ha effekt likevel?

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten