fanaposten.no

Sykkelparkering - ikke «sutalaust» nok

Leder · Publisert 07:00, 22 feb 2019

I mai 2017 ble snoren klippet for et nytt og romslig parker-
ingshus for sykler like ved bybanestoppet på Nesttun.

Huset er ment som et park-and-ride-anlegg for syklistene som skal videre med buss eller bane, og man skulle tro at tilbudet ble tatt vel imot.

Huset har 84 plasser under tak, der man må registrere seg med bankkort for å få adgang. Det koster bare en krone, så prisen bør ikke være et problem. Det gir en viss trygghet mot tyveri, og tyveri har vært et kjent problem for folk som setter syklene sine på Nesttun.

Nå viser fasiten at husene knapt blir brukt. P-huset på Nesttun er riktignok det mest brukte av de som er bygget i Bergen. Men bruken er likevel forsvinnende liten.
1389 registrerte betalinger i fjor er under fire om dagen
på Nesttun. I Birkelandsskiftet er det knapt en sykkel i
gjennomsnitt per dag. Det er nok av folk som sykler i disse områdene, men tilbudet har rett og slett ikke fenget dem.

Huset på Nesttun kostet i underkant av 1,5 millioner, og tilsvarende investeringer er gjort på Birkeland, Bysta-
sjonen, Åsane og Vestkanten. Så lenge syklistene uteblir er det nærliggende å mene at investeringen har vært feilslått. Men kanskje er det tidlig å avskrive sykkelhusene helt.

Det virker som folk oppfatter dem som litt for tungvinte å bruke. På Nesttun står det langt flere sykler parkert utendørs enn inne i de relativt sikre husene. Marthe Hammer (SV), som selv stod for den offisielle åpningen på Nesttun, synes selv at det kan være et ork å måtte leite frem bankkortet for å komme seg inn i et p-hus når alt hun vil er å komme seg raskt frem.

For å få folk til å endre transportform og sette bilen hjemme må terskelen være så lav som mulig. Det blir
nok en liten barriere å låse seg inn i p-huset og sette fra seg sykkelen. Det må bli så «sutalaust» som overhodet mulig om folk skal la seg friste. Samtidig har nok fylket en lang vei å gå med å gjøre tilbudet kjent. P-huset er litt anonymt, og vi vil tro at svært mange ikke vet at det eksisterer.

Det er viktig med tiltak for å få ned bilbruken, både med tanke på klimaet, byluften og et overbelastet veinett. Å få flere på sykkel er bra både for helsen og miljøet, men dette tiltaket ser, ihvertfall inntil videre, ut til å ha vært et bomskudd.

Vil samle golfbanen sør for Flyplassvegen

Fana golfklubb ønsker å flytte seks hull fra nordsiden til sørsiden av Flyplassvegen. Slik vil det kunne åpnes for utbygging der dagens golfbane...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten