fanaposten.no

Skjevfordeling som kan gi nye skoletapere

Leder · Publisert 09:29, 23 mar 2019

For de fleste er det godt å bo i Fana og Ytrebygda. Når kommunen gjennomfører sine undersøkelser om levekår, kommer bydelene i sør godt ut på statistiikken. Som ellers i byen er det store forskjeller også her hos oss, men at bydelene er godt stilt er ikke bare en myte. Vi ser det på høyt inntektsnivå, god helse og generelt gode sosiale forhold i de fleste områder.

Dette er vel og bra, men det må ikke bli en sovepute. De siste årene har kommunen begynt å fordele ressursene basert på hvor det trengs styrking basert på levekårsundersøkelsen. Det er en god tanke, og i mange tilfeller et godt virkemiddel for å utjevne forskjeller i byen. For eksempel blir skoler i såkalte levekårssoner styrket, og det satses på bedre oppveksttilbud for barn og ungdom i disse områdene. Også dette er vel og bra.

I 2015 ble stillinger hos PP-tjenesten overført fra Fana/Ytrebygda til bydelene i sentrum og Bergen vest nettopp for å utjevne forskjeller i levekår. I dagens avis kan vi fortelle om konsekvensen. PP-tjenesten i sør opplever lange ventelister de ikke blir kvitt. Arbeidsbelastningen har gitt økt sykefravær. Resulatet er at barn som venter på en avklaring om for eksempel lese- og skrivevansker må vente lenge på hjelp. Tjenesten frykter også at de må kutte ned på det forebyggende tilbudet, og i verste fall kutte i det viktige "Tidlig innsats"-teamet som jobber mot barnehagene.

Leder Vibeke Hellevang etterlyser en faglig begrunnelse for at for eksempel dysleksi, mattevansker, autisme eller Downs syndrom har en sammenheng med levekår. Hun tror snarere dette treffer likt uavhengig av hvor man bor. Når man da fordeler ressurser ut fra for eksempel inntekt og sosiale forhold, begår kommunen en feil.

Å få hjelp tidsnok når man strever med for eksempel lesing kan være utrolig viktig. PP-tjenesten sitter på masse kompetanse som kan hjelpe barn med å mestre skolehverdagen. Når barna havner på en venteliste fremfor å få sakkyndig hjelp, risikerer man å skape nye skoletapere fordi problemene ikke blir tatt tak i. Det som skulle være en utjevning av forskjeller bidrar i stedet til å skape nye problemer.

Skolebyråd Roger Valhammer lover i dagens Fanaposten å ta tak i saken og styrke tjenesten i Bergen sør. "Det skulle bare mangle" sier han. Akkurat det er vi helt enig i.

Brannvesenet rykket ut til rare lyder fra pipe

Da brannvesenet åpnet feieluken til skorsteinen på Sandsli, skjønte de hva lydene var.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten