fanaposten.no

Bergen kommune sendte ut kokevarsel til 251 husstander på Bjøllebotn mindre enn en halvtime etter at analysene av stikkprøvene viste at drikkevannet inneholdt E.coli-bakterier. Foto: Illustrasjonsfoto/Trygve Hellestræ

Rent vann ingen selvfølge

Leder · Publisert 15:14, 5 jul 2019

Vi er vant til å hente vårt drikkevann i springen. Selv om salget av drikkevann har eksplodert i Norge, er det slik at de aller fleste av oss fremdeles tapper vann fra springen rett i glasset og drikker med både velbehag og trygghet om at vannet er rent og godt.

Det norske ledningsnettet har en samlet lengde på mer enn to ganger rundt jorden. Rundt 46.000 kilometer for vann, og 40.000 kilometer for avløp. Mer en en tredjedel av dette ledningsnettet er lagt før 1970, ifølge norskvann.no.

Det store usikkerhetsmomentet rundt vann- og avløpsnettet er den tekniske tilstanden på denne viktige infrastrukturen. For noen uker siden slo Aftenposten fast at vann- og avløpsanlegg i Norge har et etterslep på 390 milliarder kroner. Den høye alderen på ledningsnettet fører til at det er større risiko for at drikkevannet vårt blir forurenset. Behovet for utskifting betyr på sikt økte avgifter når kommunene blir tvunget til å foreta utbedringer.

Onsdag slo Bergen kommune alarm etter at det under en rutinemessig sjekk av høydebassenget på Bjøllebotn ble oppdaget E.coli-bakterier. Et høydebasseng er et vannmagasin som er bygget for å utjevne belastningen på vannverk og overføringsledninger. Høydebassenget på Bjøllebotn er koblet til Sædalen vannverk. Alle høydebassenger skal være lukket for å hindre tilfeldig forurensing av vannet. Dette forutsetter at smådyr og fugler ikke kan komme seg inn, og at uvedkommende hindres adgang.

Bergen kommune sendte ut kokevarsel til 251 husstander på Bjøllebotn mindre enn en halvtime etter at analysene av stikkprøvene viste at drikkevannet inneholdt E.coli-bakterier. Høydebassenget er tappet ned og rengjort. Samtidig søkes det etter en kilde for forurensingen av drikkevannet.

Sammenlignet med drikkevannsskandalen på Askøy er hendelsen på Bjøllebotn liten, men ikke mindre alvorlig. Det mindre omfanget gjør det enklere å begrense skadene, og Bergen kommune har vist handlekraft så langt. Handlekraft skaper trygghet hos de berørte innbyggerne, og det er avgjørende at innbyggerne har tillit til at det offentlige gjør hva de kan for å sikre rent drikkevann.

Den største utfordringen i fremtiden ligger nok i at ledningsnettet eldes og har store behov for oppgradering. Slik det er i dag går veldig mye penger til å lappe på et gammelt ledningsnett. Med et etterslep beregnet til 390 miliarder kroner i Norge, virker det utopisk at kommunene på egenhånd skal klare å fikse dette ved hjelp av økte avgifter til innbyggerne. Regjeringen bør komme på banen med statlige midler som øremerkes til å sørge for at vi også i fremtiden kan drikke rent vann fra vannkranene våre.

Sammenlignet med Askøy er hendelsen på Bjøllebotn liten, men ikke mindre alvorlig.

Knallår for Extra Bønes

Godt hjulpet av julehandelen i desember, går Extra Bønes inn i historiebøkene med tidenes år.

Får et nei til skjenking på Lagunen kino

Dersom byrådet følger fagetatens anbefaling, vil ikke Lagunen Kino få skjenkebevilling. Kinosjefen frykter et fattigere kulturtilbud i bydelene.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten