fanaposten.no

Søråsrampen må bygges om og får rundkjøring og gang og sykkelvei fra Steinsvikvegen.Illustrasjon: Sweco

Mye mer asfalt på vei

Leder · Publisert 10:08, 9 jan 2021

Planene for et helt nytt Søråskryss ble offentliggjort her i Fanaposten i forrige avis. Vi kunne vise til et nytt fagnotat og planrapporter som etter alt å dømme kommer på offentlig høring om ikke alt for lenge.

Skal de nok en gang grave i veisystemet i det sentrale Rådal? Det spørsmålet vil nok mange stille seg etter å ha lest saken.

Svaret er nok ja. Skjønt, det avhenger av at Lagunen faktisk går videre med planene om en storstilt utbygging av det som heter Kalganehaugen, altså eneboligområdet rett nord for kjøpesenteret.

Nå viser det seg at Lagunen faktisk har startet opp planprosess for dette området, og det er all grunn til å tro at de vil gjennomføre disse planene. Dermed er det ikke til å unngå at det blir nye år med anleggsarbeid i Sørås-trafikken.

Ser vi på innholdet i planen som kommunen har laget, finansiert av Lagunen (!), så har det stått mellom to alternativer: En stor rundkjøring som snur opp ned på hele trafikkmaskinen Rådal, eller et veianlegg som til ved første øyekast ligner dagens.

Fagfolkene, har valgt det siste, heldigvis, for den forvokste rundkjøringen som ble skissert hørtes både dyr og svært inngripende ut, ikke minst i byggefasen.

Nå vil de i stedet ha en en ny og større Søråsrundkjøring (den som er i krysset mellom Steinsvikvegen og Fanavegen/Skjold), såkalte filterfelt for å bedre trafikkavviklingen, og en helt ny Søråsrampe med tilhørende gang- og sykkelsti.

Dagens Søråsrampe var hele tiden tenkt å være midlertidig. Samtidig har rampen fungert så bra at vegvesenet og kommunen vil gjøre den permanent. Men da må den utvides kraftig for å oppfylle veinormalene, og med nok en gang- og sykkelsti blir det ikke lenger plass til dagens innfartsparkering. Disse p-plassene tilbyr Lagunen å putte inn i det nye anlegget på Kalgane, noe som ser ut til å være en mindre ideell løsning.

Vi skal overlate til fagfolkene å mene så mye om akkurat de løsningen som anbefales. Men vi konstaterer at det i plandokumentene ikke ligger et klart definert rekkefølgekrav om å bygge ut den nye Søråsrampen. Rekkefølgerkavene knytter seg i stedet til Søråsrundkjøringen. Dette kan imidlertid fort endre seg i den kommende administrative og politiske behandlingen.

Vi våger oss likevel på følgende spådom: Søråsrampen blir liggende som i dag i overskuelig fremtid, mens Søråsrundkjøringen og andre deler av veianlegget nok vil bygges ut parallelt med Kalgane-området. Det er ikke sikkert det trenger å være en dårlig løsning.

Tror vi vil fortsette å pusse opp

Frode Fjørstad er ny sjef for Obs Bygg Midtun. Han tror ikke vi er ferdige med å bruke penger hjemme når pandemien er over.

Leder: Muligheter i Fondveggen

Etter flere år i dvale er Skanska nå i gang med planlegging av et boligprosjekt i Fondveggen, fjellsiden som ligger bak parkeringshuset på Nesttun....

Politiet etter kaotisk natt: - Bekymret over lav terskel for vold

Politisjefen er bekymret etter en natt med slagsmål, manglende smittevern og salg av narkotika på russens tilstelninger.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten