fanaposten.no

Skogen er rik på hassel og inneholder også rødlistet Ask, forteller Gunvar Mikkelsen.

Leder: Viktig innspill om naturen på Skjold

Leder · Publisert 18:17, 24 jan 2022

I fredagens avis tok FNF Hordaland til orde for å spare hasselskogen like nord for Kalgane når kommunen skal finne en ny veiløsning inn mot det planlagte boligområdet rett nord for Lagunen.

Planen for Søråskrysset har nylig vært ute på offentlig høring. Planen legger opp til å utvide dagens Søråsrundkjøring og bygge en ny arm inn til Kalganehaugen, en ås som i dag stort sett består av skog og noen spredte eneboliger. I dette området jobber Lagunen Eiendom ved Cubus Arkitekter med å planlegge et nytt boligområde med opp til 300 boliger.

FNF Hordaland er en interesseorganisasjon som samler til sammen 11 organisasjoner under seg, blant dem Naturvernforbundet og BirdLife. Det er disse to organisasjonene som står seg bak en høringsuttalelse som protesterer mot den valgte veiløsningen.

Bakgrunnen er at det er en truet skogtype som kan ryke med til fordel for mer vei og asfalt. Hasselskog har blitt bygget ned i stort tempo i bergensområdet, og så lenge det ikke er populære turområder som er truet, er det få forkjempere som står på barrikadene for å redde de gjenværende flekker av denne skogtypen.

Nettopp derfor er innspillet fra naturvernorganisasjonene viktig. De er heller ikke alene om å være opptatt av naturen i Skjold-området. Tidligere har en gruppe barn fra Skjold startet protestaksjon for å ta vare på dyre- og plantelivet på Kalgane, noe som har bidratt til å påvirke planprosessen på Kalgane i riktig retning.

Kravet fra FNF er at det gjennomføres en full kartlegging av hvilke biologisk mangfold som finnes i dette skogomårdet, og om det finnes sjeldne arter. Dette er noe som absolutt burde vært på plass allerede, og som bør være en del av den videre behandlingen av planen.

At naturverninteresser blir satt til side til fordel for veibygging er ikke noe nytt, men de siste årene har det heldigvis blitt større fokus på å gjøre utbygging mer skånsom for natur, verne sjeldne arter og bevare blant annet myr. Dette får naturlig nok større oppmerksomhet når det er snakk om store naturområder, men det er viktig at det samme også blir vurdert når det er snakk om mindre områder som her. Vi må vite hvilke verdier som ligger i denne skogen før det tas en avgjørelse om å sprenge den vekk.

Det er utvilsomt en svakhet ved kommunens saksbehandling at det ikke er laget en kartlegging av naturverdiene i denne skogen. Nå er det viktig at dette kommer på plass før politikerne skal ta sin beslutning.

Vedtok å bygge boliger for rusavhengige

Onsdag vedtok bystyret i Bergen at det skal bygges seks leiligheter for rusavhengige i Steinsvikkroken.

Brannvesenets nye superverktøy var avgjørende på Kokstad

Natt til lørdag brøt det ut brann i et industribygg på Kokstadflaten. Mye røyk gjorde slukkearbeidet vanskelig. Da kom de spesialbygde robotene godt...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten